Jelenlegi hely

Precizare EduSal

Edusal se accesează ca și la versiunile trecute de pe portalul https://edusal.edu.ro

Noutățile aduse de versiunea 1.10:

Noutăţi în kitul 1.7:

1. Indemnizaţia de diriginţie este inclusă în baza de calcul a sporurilor cu valoarea proporţionată la salariul tarifar normat.

2. Dacă funcţia este de bază şi este plafonată la salariul minim atunci în stat de personal venitul brut se va plafona la 690 înmulţit cu coeficientul de normare , iar în stat de plată se va plafona la 690 *(număr zile lucrate + număr zile de concediu de odihnă).

3. Pentru funcţiile de bază a apărut opţiunea de calcul sau nu al deducerii personale.

4. Au apărut două sporuri noi: Spor model şi Spor depozit de carte (arhivă).

5. Au apărut surse de finanţare şi categorii de învăţământ (care pot fi asociate salariaţilor doar la nivel de stat de personal) şi care sunt utilizate la gruparea sumelor realizate.

6. În stat de plată, Orele didactice efectuate la plata cu ora în cursul unei lunii de lucru se înregistrează pe câmpul de "Număr ore plată cu ora", nu se mai înregistrează în forma de Pontaje.

7. A apărut pontaj distinct pentru cumul care poate fi utilizat pentru înregistrarea fie a zilelor lucrate la funcţia de cumul fie a orelor efectuate în cumul.

8. A apărut rubrica nouă de sindicat nedeductibil.

9. Pensia facultativă deductibilă se reţine din salariul net.

10. La crearea unui nou stat de plată se inserează automat zilele lucrate în pontaj.
 
11. A apărut un nou meniu "Utilitare" care conţine butoane de generare a rapoartelor: Fluturaşi salariu, Centralizator stat de plată, Export fişiere bănci, Recapitulaţie taxe, Situaţia recapitulativă, Centralizator cheltuieli (pe categorii de învăţământ) care nu pot fi rulate decât dacă există un stat de plată generat.


Noutăţi în kitul 1.10:

1.Indemnizaţia de diriginţie este inclusă în baza de calcul a sporurilor cu valoarea calculată şi afişată în statul de personal (calculată la salariul grilă)

2.Afişarea informaţiilor pentru norme în gridul statelor de personal şi de plată.

3.Posibilitatea de filtrare a datelor la tiparirea statelor de personal, plată şi fluturaşi.

4.Includerea informaţiei de Nume, Prenume şi Marcă în detalii pe state.

5.Includerea opţiunii de” Declaraţie 112” în meniul de Utilitare.

6. Opţiunea de vechime întreruptă / neîntreruptă în învăţământ doar pentru personalul didactic. La trecerea de la versiuni mai vechi de 1.9 la versiunea 1.9, personalul didactic cu salariul grilă mai mic decât cel al funcţiei conform Legi 63/2011 va fi marcat cu roşu până la verificarea corectitudinea salariului grilă şi a setării corespunzătoare a bifei de vechime în învăţământ .