Jelenlegi hely

Precizări EduSal (probleme frecvente)

Stimați utilizatori EDUSAL,

În urma studiului situa
ției comparative au rezultat un număr de probleme la operarea EDUSAL care sunt recurente și care merită clarificare:

1. Pentru salariaţii care pe încadrarea anterioară au avut salariul grilă mai mare decât salariul de la noua încadrare, pentru a se putea înregistra salariul maxim se va proceda astfel:
- Pe forma de Alte încadrări se va înregistra încadrarea anterioară cu salariul grilă corespunzător şi se va bifa câmpul de “Încadrare anterioară”, se salvează.
- Se va reveni pe încadrarea principală şi se va modifica salariul grilă cu valoarea maximă.

2. Pentru salariaţii care au doar plata cu ora se va proceda astfel:
- Dacă au numai plată cu ora într-o unitate de învăţământ, atunci se va înregistra salariatul ca nou angajat pe forma de încadrare principală pentru care se vor completa următoarele informaţii: funcţie, normă plata cu ora dacă orele suplimentare sunt normate dintr-un post, număr ore plata cu ora, norma didactică plata cu ora, sporurile ca şi procent.
ATENŢIE: În niciun caz nu se va completa valoare la norma pentru calcul.
- Dacă orele suplimentare sunt plătite la alt tarif decăt cel de la încadrarea de bază (de exemplu efectuează ore suplimentare pe necalificat şi angajatul este calificat) atunci se va înregistra o altă încadrare pe care se vor completa: funcţie, normă plata cu ora dacă orele suplimentare sunt normate dintr-un post, număr ore plata cu ora, norma didactică plata cu ora, sporurile ca şi procent.
ATENŢIE: În niciun caz nu se va completa valoare la norma pentru calcul.

3. Pentru sporurile de CFP şi audit, dacă este cazul, se pot înregistra compensaţiile tranzitorii sume pe câmpul corespunzător de compensaţii tranzitorii.

4. Pentru angajaţii care se încadrează la o tranşă de vechime în învăţământ care cuprinde şi sporul de stabilitate (fidelitate) dar care nu au efectiv vechime neîntreruptă în învăţământ şi nu trebuie să primească sporul de stabilitate (fidelitate), se va debifa câmpul “Vechime neîntreruptă în învăţămât” poziţionat lângă câmpul de “Salariu grilă” şi automat salariul grilă se va diminua cu 15%. Această valoare se poate edita dacă este cazul.

5. Din punct de vedere legal nu se acordă spor de dirigenţie la plata cu ora.

6. Sporul de dirigenţie se acordă pe lună întreagă si nu de la data inceperii anului şcolar

7. Sporul de TBC se înregistrează pe sporul de condiţii nevătămătoare.

8. Pentru salariaţii care au concediu medical în continuare în luna septembrie, iar concediul iniţial este în lunile anterioare se va proceda astfel:
- În aceeaşi formă de concedii medicale se va înregistra concediul iniţial cu perioada aferentă
- Pe concediile medicale în continuare din septembrie se va bifa câmpul de Continuare şi se va selecta perioada de referinţă a concediul medical iniţial. Se va acţiona butonul de Calculează, pentru recalcul şi apoi Salvează.

9. Dacă anumite reţineri nu se regăsesc explicit definite în meniul de Reţineri din statul de plată, acestea se vor înregistra fie în câmpul de Titluri executorii fie în câmpul de Debite, în func?ie de natura lor.

10. Pentru înregistrarea persoanelor în întreţinere se va consulta Manualul de prezentare – Edusal vs 1.11, capitolul Înregistrare persoane în întreţinere.

11. Dacă în statul de personal a fost bifat câmpul de Spor de noapte, acesta nu se transmite în statul de plată. Pentru plata sporului de noapte în statul de plată se va completa numărul de ore de noapte efectuate în luna de lucru şi plătite, în câmpul de Ore noapte din submeniul de Pontaje din statul de plată.

12. Zilele de absenţe se înregistrează în meniul de Pontaje din statul de plată în câmpul de “Zile absenţe”.

13. Completarea campurilor Functie de baza, Scutit de impozit, calculeaza deducere:
Dacă nu este funcţie de bază se va seta câmpul “Este funcţie de bază” pe “Nu” din forma de Persoană şi atunci nu i se calculează deducerea şi nici nu se face plafonarea la salariul minim pe economie.
- Dacă a fost declarată funcţie de bază dar nu se calculează deducerea se va debifa câmpul de “Calculează deducere” din forma de Persoană.
- Dacă este scutit de impozit pentru că se plăteşte în altă unitate sau este scutit de impozit conform legii atunci se va seta câmpul “Este scutit de impozit” pe valoarea “Da”.
- Dacă într-o unitate se plăteşte şi se reţine impozitul de la altă unitate de învăţământ se va înregistra suma de impozitat în câmpul de “Venit din alte salarii” din forma de “Alte drepturi” din statul de plată şi se va bifa câmpul adiacent “Impozabil”.

14. În cazul în care un didactic predă în două unităţi de învăţământ diferite şi sunt acordate procente de spor de zonă diferite: se va înregistra câte o încadrare pentru fiecare din normele de predare folosind forma de alte încadrări.

15. Pentru funcţiile declarate la cumul adică pentru care s-a completat normă de cumul, automat la crearea statului de plată se va insera un nou pontaj pentru funcţia de cumul pe lăngă cel de la încadrarea principală ceea ce va permite înregistrare pontajelor separate.

16. Salariul orar pentru plata sporului de noapte se calculează la norma lunară orară şi nu la media lunară orară (170).

17. (Specific lunii septembrie 2011) Pentru salariaţii plecaţi în lunile anterioare lunii de calcul septembrie se va completa în forma de Persoana data plecării cu 1 septembrie şi se va bifa câmpul "Persoană inactivă", se vor şterge normele, se va salva şi se va ieşi din formă.