Jelenlegi hely

URGENT - Revenire la adresa Curtii de Conturi nr.2201/29.04.2014

Auditorii Curții de Conturi solicită de la cele 8 unități cuprinse în adresa menționată sus, o situație care să conțină următoarele date:

- Prezentarea școlii (adresa, nr.telefon și email al școlii, forma juridică, codul fiscal, data înființării și baza legală)

- Conducerea entității (director, director adj, adm.financiar, numiți în funcție din data de... până în prezent)

- Formele de organizare  (ex. preșcolar, primar ...) și desfășurarea activității de învățământ

- Sursele de finanțare (Buget de stat, Local și alte surse)

- Nr. document prin care s-a aprobat proiectul de buget (hot.consiliu de administrație, cons.local ...)


Termen de comunicare 06.05.2014 orele 15.00 - prin email - în format Word, și scanat cu semnătură și ștampilă, la adresa de e-mai: foldesi@isj.educv.ro