Jelenlegi hely

Dosare transmise la centre de perfecționare pentru echivalare pe baza ECTS/SECT, conform OMECTS nr.5553/2011