Jelenlegi hely

Modificări resurse umane SIIIR

Mesaj de la SIMAVI referitor la modulul Resurse umane:

 

În modulul {Resurse umane}:

 • Am adăugat câmpul „Categorie personal” pe formularul „Date persoană” având posibilitatea să se selecteze valorile: Didactic, Didactic – Auxiliar, Nedidactic, Nedidactic ISJ, Personal Contractual.
 • Am adăugat câmpurile „Data asocierii la unitate” și „Data închiderii asocierii” pe formularul „Date persoană”
 • Am adăugat coloanele „Categorie personal”, „Data asocierii la unitate” și „Data închiderii asocierii” în lista cu înregistrări din meniul {Personal}
 • Am adăugat coloana „Categorie personal” în lista cu înregistrări din meniul {Adăugare rapidă atribute cadre}
 • Am actualizat datele personalului existent în SIIIR cu datele existente în EduSal astfel:
  • Am actualizat administrativ câmpul „Categorie personal” pentru asocieri la unitate personal - acolo unde existau în EduSal.
  • Am adăugat administrativ asocieri la unitate personal – acolo unde existau în EduSal și nu existau în SIIIR.
  • Am închis administrativ asocierile la unitate, cu data curentă – acolo unde existau în SIIIR și care nu existau în EduSal (numai pentru unitățile cu forma de proprietate Publică de interes naţional şi local).
   • Se poate modifica categoria personalului asociat la unitate, acolo unde este cazul, prin editarea persoanei din meniul {Personal}, selectarea valorii corespunzătoare în câmpul „Categorie personal”  și salvarea modificărilor (acest câmp este obligatoriu).

SNAG-0016         SNAG-0018

 • Se poate închide asocierea la unitate, acolo unde este cazul, prin editarea persoanei din meniul {Personal}, completarea câmpului  „Data închiderii asocierii” și salvarea modificărilor (în prealabil trebuie completat și câmpul „Categorie personal” deoarece acesta este obligatoriu).
 • În urma salvării câmpului „Data închiderii asocierii” o să se închidă asocierea la unitate pentru persoana respectivă și aceasta nu o să mai figureze în meniurile {Personal} și {Adăugare rapidă atribute cadre}.

 

 • Am actualizat aplicația SIIIR pentru a permite colectarea atributelor Acces internet și Acces dispozitive predare online.
 • Am creat un ghid pentru completarea acestor atribute la nivel de personal.
 • Am adăugat în aplicație  o serie de rapoarte pentru verificarea completării acestor date:
  • - Export acces internet/dispozitive personal – raport nominal - recomandat să se ruleze  la nivel de unitate
  • - Verificare acces internet/dispozitive personal per unități - recomandat să se ruleze  la nivel de unitate/IȘJ
  • - Verificare acces internet/dispozitive personal per județe
 • Pe aceste rapoarte se contorizează numai personalul din categoria Didactic și cu asocieri active la unitate (pentru care câmpul „Data închiderii asocierii” este gol - în formularul „Date persoană”).