Jelenlegi hely

EURO 200 verificare lista beneficiari și contestații 2022

Vă rugăm să verificați datele existente în listă, iar eventualele contestații să se facă în termen de 5 zile de la afișarea listei. Rezolvarea contestațiilor la nivelul unităților de învățământ, să se facă până la data de 16.06.2022. După finalizare contestațiile admise se transmite macheta postată inițial în registrul online completat și scanat fiecare dosar admis (scanarea se face într-un singur fișier pdf) Toate documentele se transmit utilizând link-ul: https://forms.gle/jLJNRX4LUpNDASYq9 Termen: 16.06.2022 ora 20:00.

După verificarea listei beneficiarilor fiecare unitate de învățământ care are beneficiari în anul 2022 va transmite o adresă oficială (semnat și ștampilat) în care confirmă că datele sunt corecte sau ce trebuie corectat. Adresa oficială va fi încărcată utilizând link-ul: https://forms.gle/WgURpBPzQNEoqhTd8 Termen: 17.06.2022 ora 09:00.

Județul Covasna începe de la numărul curent 449.