Jelenlegi hely

Procedură

PROCEDURĂ

în vederea acordării calificativelor anuale

pentru  profesorii din cadrul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din judeţul Covasna


În vederea acordării calificativelor pentru anul şcolar 2010-2011, pentru profesorii de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică din judeţului Covasna, se stabilesc următoarele etape:

 1. Verificarea şi reactualizarea fişelor posturilor şi a fişelor de evaluare specifice elaborate şi avizate de către CJRAE şi CJAP la începutul anului şcolar în baza fişelor posturilor specifice. Termen: 15 sept.
 2. Elaborarea structurii raportului de analiză şi de autoevaluare care va fi depus odată cu fişa de autoevaluare a activităţii la CJRAE. Termen: 15 sept.
 3. Transmiterea la şcoli a fişelor posturilor şi a fişelor de evaluare urmând ca şcolile să le completeze cu sarcinile şi responsabilităţile specifice de la nivelul unităţilor de învăţământ (responsabil comisie metodică, responsabil cu activităţile educative etc.).Termen: 20 sept.
 4. La finele anului şcolar de procedează la completarea fişelor de evaluare cu punctajele aferente autoevaluării şi elaborarea raportului de analiză a activităţii din anul şcolar 2010 -2011 către fiecare profesor la cabinetul de asistenţă psihopedagogică şi transmiterea acestuia la CJRAE/CJAP pentru demersurile privind evaluarea colegială şi evaluarea directorului.
 5. Depunerea/(re)transmiterea dosarelor cu documentele de evaluare la unităţile şcolare unde sunt încadraţi profesorii de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică unde se va finaliza procesul de evaluare prin „interviul” în faţa Consiliului de Administraţie unde va fi evaluată şi modul/gradul de realizare a sarcinilor/atribuţiilor specifice atribuite de către conducerea unităţii.
 6. Aprobarea punctajelor şi calificativelor în Consiliul de administraţie al unităţilor şcolare unde sunt încadraţi profesorii de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică..
 7. Comunicarea punctajelor şi calificativelor fiecărui cadru didactic în parte, cu termen de contestaţie de 48 de ore
 8. Reevaluarea dosarelor în cazul depunerii unor contestaţii.
 9. Stabilirea punctajelor şi calificativelor finale pentru anul şcolar 2010-2011 în urma reevaluării după eventualele contestaţii.
 10. Aprobarea punctajelor şi calificativelor finale în Consiliul de administraţie al şcolilor unde sunt încadraţi profesorii la cabinetele de asistenţă psihopedagogică.
 11. Comunicarea punctajelor şi calificativelor finale fiecărui cadru didactic (sub semnătură) şi la CJRAE/CJAP.

 Procedura se lansează în septembrie 2010 şi se finalizează până la 10 septembrie 2011.


 
Inspector specialitate înv. special
Bokor Attila