Jelenlegi hely

Proiectul CONCORD

Universitatea Politehnica din Bucuresti, ca partener principal, în colaborare cu:
Universitatea "Politehnica" din Timişoara
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
MultiMedia Sunshine Ltd.
implementează proiectul POSDRU/85/1.3/S/ 61397 Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Invatamantul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicatiilor si Dezvoltarii Durabile – CONCORD.

Prin proiectul CONCORD, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic vor putea beneficia în mod GRATUIT de programe de perfecţionare oferit de cadre didactice universitare din cele mai importante universitati tehnice ale României.

Oferta de formare profesională, respectă O.M.Ed.C. nr. 4611/2005, şi conține:

Un program mediu de perfecţionare de 180 ore şi 60 puncte de credit (PC) care are două module:
 
  1. Management şi comunicare (cu 90 de ore şi 30 PC);
  2. TIC (cu 90 de ore şi 30 PC).
Două programe tematice de tip lung cu durata totală de 160 de ore si cu 45 PC:
 
  1. Pregătire generala de specialitate (71 ore şi 20 PC);
  2. Pregătire de specialitate (89 ore şi 25 PC).

Programul de formare va oferi un total de 340 ore si 105 PC. Prin participarea la toate programele/ modulele de formare propuse, cadrele didactice îşi pot îndeplini obiectivul obligatoriu de a cumula cel puţin 90 de credite profesionale transferabile, la intervale de cinci ani (Conform OM Nr. 5720 / 20.10.2009).

Detalii mai multe gasiti pe pagina proiectului: http://www.proiectconcord.ro/