Jelenlegi hely

Flux de lucru EduSal petru Octombrie

Stimaţi colaboratori,

Pentru continuarea lucrului cu EduSAL vă propunem următorul flux de lucru:

1. Descărcaţi de pe portalul EduSAL ( https://EduSAL.edu.ro ) versiunea 1.12 de program şi o instalaţi. (se poate folosi și kitul atașat prezentei)

2. Daca ultima lună pe care aţi initializat-o cu EduSAL este SEPTEMBRIE (dar septembrie NU ESTE finalizată) atunci urmaţi pasii urmatori:
2.1. închideţi luna septembrie (trebuie să aveți stat de personal şi plată aprobate);
2.2. generaţi şi închideţi situaţia centralizatoare privind plata salariilor pentru statul de plată;
ATENŢIE: Dacă nu generaţi şi închideţi situaţia centralizatoare privind plata salariilor nu se va putea iniţializa luna octombrie.
2.3. iniţializaţi luna octombrie;

3. Dacă aţi iniţializat deja luna octombrie, se va şterge şi se va initializa din nou luna octombrie.
ATENŢIE: Statul de personal preluat de la luna septembrie la luna octombrie se va actualiza automat de către program cu noile modificări implementate în versiunea 1.12, iar starea statului va fi „În lucru”, modificările aduse fiind:
- Scoaterea compensaţiilor tranzitorii pentru zone izolate din baza de calcul a plăţii cu ora;
- Neplafonarea salariului de bază la 670 x coeficientul de normare pentru personalul didactic şi didactic – auxiliar, dar plafonarea drepturilor cuvenite la 690 x coeficient de normare;
- Modificarea algoritmului de calcul pentru personalul nedidactic în conformitate cu precizările MECTS.

4. După ce aveţi deschisă luna octombrie, urmaţi paşii:
4.1. Actualizare date generale ale unităţii de învăţământ (dacă este necesar)
4.2. Actualizare stat de personal (dacă este necesar):
4.2.1. dacă după instalarea versiunii 1.12 veţi regăsi în lista de stat de personal, salariaţi marcaţi cu roşu (legate de salariul grilă, CNP, sursa de finanţare, categorie de angajare etc.), verificaţi şi corectaţi dacă este cazul.
4.2.2. se vor actualiza sursele de finanţare pentru toate încadrările şi majorările salariale;
ATENŢIE: dacă pentru majorarea salarială nu selectaţi nicio sursă de finanţare atunci sursa de finanţare implicită va fi cea a încadrării pe care aţi înregistrat majorarea salarială;
4.2.3. se vor şterge posturile vacante înregistrate utilizând noua funcţionalitate de ştergere salariat din meniul de Persoană;
4.2.4. se vor înregistra noile persoane, respectiv se vor completa datele de plecare sau de suspendare pentru angajaţii din luna curentă;
ATENŢIE: se completează data plecării pentru salariaţii plecaţi în luna curentă; pentru salariaţii plecaţi în lunile anterioare se va utiliza noua funcţionalitate de ştergere salariat din meniul de Persoană;
4.2.5. se vor actualiza datele salariale pentru luna octombrie (funcţie, salariul grilă, norme, sporuri);
4.2.6. se vor actualiza / modifica datelor de contract pentru declaraţia 112;
4.2.7. se vor verifica datele salariale pentru personalul nedidactic în conformitate cu noul algoritm de calcul.
4.2.8. etc.

4.3. După finalizare stat de personal, acesta se va trimite la server pentru avizare.
4.4. Dacă există avansuri de concedii de odihnă plătite la luna octombrie, acestea se vor genera conform fluxului de lucru prezentat în Manualul de prezentare EduSAL cu menţiunea că la data de creare a statului de avans se va completa data de 1 octombrie. Sumele de plată generate automat în avans se vor modifica cu sumele de avans plătite din aplicaţiile existente.
4.5. După finalizarea statului de avans acesta se trimite la server pentru aprobare
4.6. După obţinerea avizării se va închide statul de avans.
4.7. După închiderea statului de avans, se va genera şi închide Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pentru stat de avans conform fluxului detaliat in Manualul de prezentare EduSAL disponibil pe portalul EduSAL.
4.8. După avizarea statului de avans se va genera statul de plată din statul de personal avizat.
4.9. După crearea statului de plată se vor urma paşii:
4.9.1. Completarea pontajelor: automat aplicaţia va insera la creare în câmpul de zile lucrate valoarea zilelor lucratoare din lună; se vor completa şi zilele de concediu de odihnă care nu au fost generate din statul de avans, zilele de absenţă, concediile medicale
4.9.2. Verificarea / actualizarea numărului de ore efectuate la plata cu ora în câmpul de „Număr ore plata cu ora” din forma de Persoană a statului de plată.
4.9.3. Înregistrarea persoanelor în întreţinere, conturilor bancare, istoric venituri pentru calcul concedii medicale pentru angajaţii noi;
4.9.4. Înregistrarea indemnizaţiilor de examinare, altor drepturi, veniturilor din alte salarii (în acest câmp se înregistrează sumele obţinute de la alte unităţi declarate aici pentru impozitare) daca este cazul,
4.9.5. Înregistrarea reţinerilor de după salariul net; se vor colecta doar acele contribuții pentru care există bază legală de colectare de către școală .
4.9.6. Verificarea calculelor rezultate

4.10. După finalizarea statului de plată, se vor genera taxele de angajator utilizând meniul de Recapitulaţie taxe din meniul de Utilitare, se vor verifica / corecta sumele rezultate.
4.11. După finalizarea recapitulaţiei de taxe se va trimite statul de plată către avizare la ISJ.
4.12. După obţinerea avizării, statul de plată se va închide.
4.13. După închiderea statului de plată se va genera Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pentru statul de plată, din care se vor exporta fişierele text utilizate de aplicaţia de la Ministerul de Finanţe pentru generarea OP-urilor.
ATENŢIE: o situaţie centralizatoare privind plata salariilor, odată ce a fost închisă, nu mai poate fi deschisă.
4.14. Se vor genera fişierele de bănci, pentru verificare şi validare date exportate.
4.15. Se va genera fişierul XML al Declaraţiei 112 din EduSAL şi se va valida folosind soft-ul J (de pe site-ul ANAF).
4.15. Se vor printa şi verifica fluturaşii.

Numai bine și spor la treabă,

CsatolmányMéret
Fájl esinstall112.exe29.24 MB