Jelenlegi hely

Precizare Fișa de înscriere în învățământul primar

Conform manualului aplicației informatice pagina 11:

3.1 ADĂUGAREA UNEI FIŞE DE ÎNSCRIERE
O fişă de înscriere este considerată completă daca aceasta a fost marcată ca si validată. Orice fişă validată trebuie sa fie însoţită de două documente
semnate:
- formularul tip de înscriere, semnat de solicitant;
- opis-ul de documente anexate la dosarul fişei, semnat de operatorul din şcoală ce introduce fişa.

Aplicaţia permite introducerea datelor, listarea celor doua documente mai sus menţionate si marcarea fişei ca fiind validă.
Procesul de adăugare a unei fişe de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:

  1. Accesarea formei de înscriere;
  2. Completarea informaţiilor în câmpurile din formă;
  3. Salvarea informaţiilor completate în formă;
  4. Listarea fişei completate;
  5. Verificarea de către solicitant a corectitudinii datelor completate.
  6. Solicitantul semneaza pe fişa listată, confirmând astfel faptul câ datele înscrise sunt corecte. Daca datele nu sunt corecte, operatorul va efectua corecţiile şi va lista din nou fişa;
  7. Verificarea existenţei documentelor anexate la dosarul de înscriere (certificat de naştere al copilului, carte de identitate a solicitantului si, dupa caz, rezultatul evaluării a ivelului de dezvoltare psiho-somatică) şi bifarea acestora in ecranul OPIS;
  8. Listarea raportului OPIS şi semnarea acesuia de catre operatorul ce a introdus datele;
  9. Odată listate şi semnate formularul tip si raportul Opis, fişa este completă şi se manchează ca Validă.