Jelenlegi hely

HG 626/31.08.2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015

 

Vă informăm, că a apărut în M.O. 688/05.09.2016 apărut HG 626/31.08.2016 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015

Dintre modificările și completările aduse, menționăm:  

  • Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar  - modificare la Art 7 (8);
  • Cererea de participare în program poate fi depusă inclusiv la primăria comunei, orașului sau municipiului în a cărei rază teritorială locuiește efectiv familia - modificare la Art 7 (3);
  • Suspendarea dreptului la tichetul social pentru grădiniță nu necesită dispoziție scrisă a primarului  - modificare la Art 20 (2) și (4);
  • Cadrul didactic este cel care propune cazurile excepționale (Art 5, alin (3)a din Legea 248/2015) către conducătorul unității de învățământ - modificare la Art 17 (3);
  •  În cazul în care nu există hotărâre de stabilire a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin anchetă socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii - completare la Art 9, după (2).

De asemenea, vă reamintim de Ordonanța de Urgență nr. 14/11.05.2016 (publicată în M.O. nr. 368/12.05.2016) prin care se elimină vârsta maximă (6 ani) și vârsta minimă (3 ani) pentru acordarea tichetului social pentru grădiniță.

 

Pentru noutăți despre programul național Fiecare Copil în Grădiniță și implementarea pachetului legislativ, vă invităm să consultați  www.fiecarecopilingradinita.ro.

În anul școlar 2016 - 2017, Asociația OvidiuRo va acoperi, în limita fondurilor disponibile, costurile tichetelor sociale pentru copiii săraci aflați în imposibilitatea de a beneficia de Legea nr. 248/2015, din următoarele motive:

  • lipsa unui CNP și, implicit, a certificatului de naștere;
  • lipsa unui reprezentant legal.

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU MINORITĂŢI,

prof. BOKOR ATTILA