Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 23 de minute 30 de sec

Reuniunea Directorilor Generali din Învățământul Profesional şi Tehnic (Alba Iulia, 17-19 martie)

Mar, 19.3.2019 - 17:24
19 Mar 2019

Ministerul Educației Naționale (MEN) și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) au organizat, în perioada 17-19 martie, la Alba Iulia, Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământ Profesional și Tehnic (DGIPT). Evenimentul face parte din calendarul manifestărilor organizate de MEN sub egida Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii au fost discutate viitorul educației și formării profesionale după anul 2020, respectiv rolul competențelor, abilităților, aptitudinilor, atitudinilor și al excelenței în dezvoltarea sistemelor de educație și formare profesională, în contextul unei dinamici sociale tot mai accentuate.

În acest sens, a fost evidențiat rolul competențelor, cu accent pe competențele digitale, antreprenoriale și transversale (în această ultimă categorie intrând gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme complexe), precum și modalitățile prin care se poate asigura dobândirea acestora.

Un alt punct pe agenda reuniunii l-a constituit inventarierea abordărilor privind dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor la nivelul furnizorilor de formare profesională inițială, obiectivul urmărit fiind generarea unui învățământ profesional și tehnic atractiv, competitiv și relevant pentru piața muncii, la nivel european și național.

De asemenea, au fost prezentate exemple de bune practici din România (Liceul Tehnologic Marmația din Sighetu Marmației) și din alte state membre în materie de promovare a excelenței în învățământul profesional și tehnic.

La Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământ Profesional și Tehnic (DGIPT) au participat 86 de experți din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene, statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, țărilor EFTA, Fundației Europene de Formare (ETF), Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP), precum și reprezentanți ai partenerilor sociali reprezentativi la nivel european.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

122.220 de cereri de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019 - 2020, depuse înainte de ultima săptămână a calendarului primei etape

Lun, 18.3.2019 - 17:30
18 Mar 2019

Conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale, în intervalul 4-15 martie din prima etapă (4 - 22 martie 2019) a calendarului de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 au fost introduse 122.220 de cereri în baza națională de date.

Dintre acestea, 106.779 de cereri (87,4%) vizează copii cu vârsta de șase ani (împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv), iar 15.441 de cereri (12,6%), copii cu vârsta de șase ani (împliniţi în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv).

În prima etapă, cererile-tip de înscriere mai pot fi completate, online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, până vineri, 22 martie, inclusiv. Cererile-tip completate online trebuie validate ulterior în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și (cel puțin) a unui membru al comisiei, între orele 08:00 - 18:00, zilnic, de luni până vineri.

Listele copiilor înscriși după prima etapă și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB, vineri, 29 martie.

A doua etapă rezervată completării/depunerii/validării cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie a.c. și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie.

Ulterior, timp de o săptămână (12-19 aprilie), inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Regăsiți, ataşat, o serie de date statistice (la nivel național) privind înscrierea copiilor în învățământul primar în perioada 4 - 15 martie 2019.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie cereri inscriere 4-15 martie.pdf

Întâlnire între ministrul Ecaterina Andronescu și noul ambasador al Statului Israel în România, ES David Saranga

Vin, 15.3.2019 - 15:24
15 Mar 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, s-a întâlnit vineri, 15 martie, cu noul ambasador al Statului Israel în România, Excelența Sa David Saranga.

Cei doi interlocutori au subliniat buna colaborare bilaterală în domeniul educației, apreciind extinderea cooperării în domeniul formării profesorilor pentru predarea Istoriei Holocaustului, prin semnarea, în cursul zilei de astăzi, 15 martie, a protocolului de colaborare între Ministerul Educației Naționale, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii.

De asemenea, au fost apreciate eforturile comune în direcția semnării noului program de cooperare culturală, educațională și științifică între Guvernul României și Guvernul Statului Israel.

În același cadru au fost discutate aspecte relevante pentru dialogul bilateral privind utilizarea noilor tehnologii în educație și cooperarea interuniversitară.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Protocol de cooperare între Ministerul Educației Naționale, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii

Vin, 15.3.2019 - 15:21
15 Mar 2019

Apreciez că s-au înregistrat progrese semnificative în colaborarea noastră, prin programele educaționale dezvoltate și prin programele de instruire a cadrelor didactice urmărindu-se inclusiv o înțelegere mai profundă a istoriei și a Holocaustului. Educația este esențială în acest proces, deoarece împiedică apariția manifestărilor xenofobe, antisemite sau violente.

Declarația aparține ministrului Ecaterina Andronescu și a fost susținută în cadrul ceremoniei de semnare a Protocolului de cooperare între Ministerul Educației Naționale din România, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii.

Evenimentul a avut loc astăzi, 15 martie 2019, la sediul Ministerului Educației, în prezența reprezentanților celorlalte două instituții semnatare, Alexandru Florian și Radu Ioanid, a noului ambasador al Statului Israel la București, David Saranga, și a reprezentanților Ambasadei SUA în România.

Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea și implementarea activităților educaționale dedicate istoriei și înțelegerii Holocaustului.

În acest context, ministrul Ecaterina Andronescu și-a manifestat recunoașterea pentru sprijinul pe care Institutul „Elie Wiesel” și Muzeul Holocaustului de la Washington îl acordă Ministerului Educației Naționale, în demersurile acestuia de a promova studiul Holocaustului în școlile și universitățile din România.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sistemul Laser de Mare Putere din cadrul Centrului de la Măgurele a atins puterea de 10 PW

Joi, 14.3.2019 - 14:54
13 Mar 2019

Ministrul Ecaterina Andronescu a participat miercuri, 13 martie, pe platforma Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (#ELI-NP) de la Măgurele, la marcarea unui moment de referință pentru #cercetarea de elită din țara noastră: realizarea celui mai puternic laser din lume. 

Mai exact, Sistemul Laser de Mare Putere din cadrul Centrului ELI-NP a atins puterea de 10 PW, România devenind, astfel, un pol de referință în lume, în domeniul științei și tehnologiei laserilor de mare putere. ELI (Extreme Light Infrastructure) este un proiect european prioritar care materializează iniţiativa de a construi cel mai puternic laser din istorie.

ELI-NP reprezintă pentru România un proiect fanion, cu cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume care se va axa pe studiul fizicii fotonucleare și aplicațiilor acesteia, fiind alcatuită dintr-un laser de foarte mare intensitate în componența căruia intră doi laseri cu pulsuri ultrascurte de 10PW și cel mai strălucitor fascicul reglabil de raze gama.

În afara interesului enorm pe care îl reprezintă pentru cercetarea fundamentală în practic toate domeniile ştiinţei, de la fizică la biologie şi genetică, ELI va genera trei aplicaţii de o importanţă covârşitoare pentru economia naţională şi viaţa socială a oricărei ţări. În ordinea orizontului de timp în care acestea pot fi realizate ele sunt:

 • Instalaţii de maximă eficienţă şi la un cost redus pentru terapie anticancer. Aceste instalaţii vor fi accesibile ca dimensiuni şi mod de operare oricărei unităţi medicale şi nu vor necesita un personal numeros. Utilizarea ELI în medicină va reprezenta a doua revoluţie marcată de laseri în acest domeniu după folosirea lor ca un nou tip de bisturiu în toate domeniile chirurgiei;
 • Realizarea acceleratoarelor de particule „tabletop”, care vor putea fi folosite inclusiv ca surse de radioizotopi în locul reactoarelor nucleare. De remarcat că folosirea laserilor cu pulsuri de mare intensitate poate reduce de o mie până la zece mii de ori dimensiunile necesare ale acceleratoarelor „obişnuite” pentru a crea fascicule de particule sau de radiaţie;
 • Transmutarea prin iradiere a deşeurilor radioactive de viaţă lungă (mii-milioane de ani) în deşeuri de viaţă scurtă (zeci de minute), permiţând astfel un pas hotărâtor în rezolvarea acestei probleme fundamentale cu care se confruntă industria, medicina şi cercetarea actuală, aplicaţie prevăzută pentru anii 2050.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Ecaterina Andronescu s-a întâlnit cu Secretarul General al Organizației Internaționale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo

Mar, 12.3.2019 - 18:55
12 Mar 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut marți, 12 martie, o întrevedere cu Secretarul General al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), Louise Mushikiwabo.

Cu această ocazie, ministrul Educației a evidențiat importanţa pe care România o acordă cooperării cu instituțiile francofone şi punerii în practică a obiectivelor francofone, fundamentate pe diversitate, multilingvism şi solidaritate, pe cultură și valori asumate.

De asemenea, a apreciat activitatea Biroului Regional Europa Centrală și Orientală (BRECO) a OIF, cu sediul la Bucureşti, subliniind că ne aflăm printre statele semnatare ale Memorandumului de parteneriat privind cooperarea educativă în cadrul strategic al Francofoniei 2015-2022, Memorandum încheiat între Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) şi ministerele educaţiei din Albania, Armenia, Republica Moldova şi România, semnat la Paris, la data de 25 noiembrie 2017.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată și situația învățământului în limba franceză din România (nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, precum și programele de studii de licență, masterat integral în limba franceză). Astfel, în sistemul de învățământ preuniversitar din România, un număr de 1.164.469 de elevi studiază disciplina Limba franceză atât ca Limbă modernă 1, cât și ca Limbă modernă 2.

Efectele acestei cooperări se reflectă și în rezultatele obținute la etapa internațională a Olimpiadei de Limbă franceză desfășurată la Ohrid, Macedonia:

În acest context, ambele părți și-au exprimat interesul de a consolida colaborarea actuală, prin dezvoltarea mai multor proiecte francofone naționale și regionale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației referitoare la organizarea simulării Evaluării Naționale în anul școlar 2018-2019

Lun, 11.3.2019 - 11:03
11 Mar 2019

Având în vedere inițiativa Consiliului Național al Elevilor de a organiza un protest cu scopul de a boicota simularea Evaluării Naționale, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

 • Simulările examenelor naționale au scopul de a familiariza elevii cu rigorile testelor pe care le vor susţine la finalul ciclului gimnazial/liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare în cadrul examenelor naționale.

 • Proiectul de ordin de ministru prin care a fost aprobată organizarea simulării Evaluării Naționale și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2018-2019, a fost dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social din care fac parte reprezentanții elevilor, părinților, profesorilor și ai altor parteneri sociali, majoritatea susținând acest demers care vine în sprijinul elevilor.

 • În anul 2018, la Evaluarea Naţională din 150.603 candidați înscriși, 55.080 elevi nu au obținut nota 5 la proba de Matematică, iar 31.440 de elevi au luat note sub 5 la proba de Limba și Literatura Română.

 • Rezultatele obținute de elevi la examenele naționale arată că se impune intensificarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi pentru asigurarea succesului educațional al tuturor copiilor, inclusiv al copiilor din grupurile marginalizate social și în situație de risc de abandon şcolar, accesului egal al acestora la oportunități, drepturi și servicii din domeniul educațional, precum și pentru ameliorarea rezultatelor elevilor la examenele naţionale.

 • În vederea susținerii și promovării cu succes a examenelor naționale, rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. În funcție de concluziile desprinse, se vor adopta măsurile adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare, inclusiv prin activități de pregătire suplimentară, identificarea dificultăților de învățare ale elevilor, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea unui plan de intervenţie personalizat etc.

 • MEN a susținut în permanență orice propunere care poate să conducă la îmbunătățirea performanțelor obținute de elevi în procesul de învățare, inclusiv a performanțelor obținute în cadrul examenelor naționale și consideră că fiecare partener poate contribui în mod constructiv la acest demers.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

75.882 de cereri depuse în prima săptămână a calendarului de înscriere în învățământul primar (prima etapă) pentru anul școlar 2019 - 2020

Lun, 11.3.2019 - 9:29
11 Mar 2019

Conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale (MEN), în prima săptămână (4 - 8 martie 2019), din prima etapă (4 - 22 martie 2019) a calendarului de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019-2020, au fost introduse 75.882 de cereri în baza de date.

Dintre acestea, 68.252 de cereri (89,9%) vizează copii cu vârsta de șase ani (împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv), iar 7.630 de cereri (10,1%), copii cu vârsta de șase ani (împliniţi în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv).

Reamintim că părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, în perioadele stabilite de minister. Cererile-tip completate online trebuie validate ulterior în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și (cel puțin) a unui membru al comisiei, zilnic (luni-vineri), între orele 08:00 - 18:00.

Vineri, 29 martie a.c., vor fi afişate atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB, listele copiilor înscriși după prima etapă și numărul locurilor rămase libere.

A doua etapă pentru completarea/depunerea cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie a.c. și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie. Între 12 și 19 aprilie, inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ. De asemenea, va fi soluționată orice altă situație privind înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Regăsiți, ataşat, o serie de date statistice (la nivel național) privind înscrierea copiilor în învățământul primar (săptămâna 4 - 8 martie 2019). 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie cereri inscriere 4-8 martie.pdf

11 - 13 martie: simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a VII-a (anul școlar 2018-2019)

Vin, 8.3.2019 - 9:20
08 Mar 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel național, simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participă, în premieră, și elevii clasei a VII-a. Simularea se adresează celor aproximativ 350.000 de elevi înscriși în clasele VII-VIII la începutul anului școlar 2018-2019.

Calendarul simulării EN VIII din acest an are următoarea configurație: 

 • 11 martie - Limba și literatura română
 • 12 martie - Matematică
 • 13 martie - Limba și literatura maternă
 • 22 martie - Comunicarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ecaterina Andronescu și ambasadorul SUA în România, Excelența Sa Hans Klemm

Joi, 7.3.2019 - 18:53
07 Mar 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, s-a întâlnit joi, 7 martie, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Hans Klemm. La întrevedere a participat și Merry Miller, consilier pentru presă și cultură în cadrul Ambasadei SUA la București.

Cu acest prilej, ministrul Ecaterina Andronescu a reafirmat importanța componentei Educație în cadrul parteneriatului între România și Statele Unite ale Americii, subliniind potențialul deosebit al acesteia în cooperarea bilaterală. De asemenea, a fost exprimat sprijinul Ministerului Educației Naționale pentru inițiativele și programele educaționale derulate de Ambasada Statelor Unite ale Americii. Între acestea se numără programele de burse Future Leaders Education Exchange - FLEX și Education USA Academy.

Alte teme de discuție au vizat consolidarea relațiilor dintre universitățile dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și dezvoltarea Programului Fulbright SUA-România, cu accent pe cooperare și creșterea oportunităților în domeniul educației. În acest sens, este necesară adaptarea permanentă a programului Fulbright la nevoile specifice ale ambelor părți, astfel încât cetățenii și societățile noastre să poată beneficia mai mult de acesta.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea responsabililor de relații internaționale din instituțiile de învățământ superior de stat și privat acreditate

Mie, 6.3.2019 - 23:17
06 Mar 2019

Ministerul Educației Naționale (MEN) a organizat miercuri, 6 martie, la Universitatea Politehnica din București (UPB), reuniunea responsabililor de relații internaționale din instituțiile de învățământ superior de stat și privat acreditate, la care au mai participat reprezentanți MAE și ai altor instituții de stat.

Principalele teme abordate au vizat admiterea la studii în România a cetățenilor străini (principalele aspecte pentru anul în curs, cât și pentru anul viitor) și aspecte logistice privind procesul de acordare a vizelor de studii și a permiselor de rezidență pentru aceștia.

În marja exercitării de România a Președinției rotative a Consiliului UE, a fost prezentat calendarul evenimentelor de profil organizate de MEN, dar și o serie de informații privind noul Program Erasmus+. Referitor la acesta din urmă, au fost trecute în revistă aspecte de ordin legislativ, în special propunerea de regulament elaborată de Comisia Europeană, în contextul retragerii Marii Britanii din UE. Astfel, noua propunere, care vizează perioada 2021-2027, menține arhitectura integrată a programului actual, cu capitole separate pentru educație și formare, tineret și sport, însă are ca obiectiv majorarea componentei participative a studenților.

În același timp, au fost discutate chestiuni tehnice privind instrumentarea dosarelor de admitere depuse de cetățenii străini, cu un accent deosebit asupra celor neconforme metodologiei, respectiv soluțiile ce pot fi identificate pentru optimizarea fluxului comunicațional între autoritățile implicate în acest proces.

Una dintre concluziile formulate în cadrul întrevederii a vizat constituirea unui grup tehnic de lucru, format din reprezentanți ai universităților, care să elaboreze o metodologie mai flexibilă de admitere la studii a cetățenilor străini în România.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Dezbatere „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală”

Mar, 5.3.2019 - 22:31
05 Mar 2019

„Este necesar ca sistemul de învățământ românesc să fie unul dinamic. Trebuie să ne adaptăm permanent noilor tehnologii și să valorificăm toate avantajele oferite de acestea, pentru creșterea performanței procesului instructiv-educativ”, aceasta este premisa de la care au pornit prezentările și dezbaterile din cadrul evenimentului „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED de Ministerul Educației Naționale, beneficiar al proiectului, și de Institutul de Științe ale Educației, partener strategic în proiect.

Discuțiile au fost purtate astăzi, 5 martie 2019, sub egida Open Education Week, eveniment global care urmărește să implice cât mai mulți reprezentanți ai mediului educațional într-o comunitate care să împărtășească resurse deschise. Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Casei Corpului Didactic București și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai școlilor din București, dar și ai organizațiilor nonguvernamentale și ai companiilor private active în sectorul educației.

În deschiderea conferinței, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a subliniat eficiența utilizării resurselor educaționale în actul de predare-învățare pentru optimizarea modului de prezentare a lecțiilor. Totodată, oficialul a mai precizat că se impune ca noua Lege a Educației Naționale, aflată în curs de elaborare, să cuprindă cât mai multe prevederi concrete în vederea dezvoltării competențelor, aptitudinilor și atitudinilor relevante în contextul transformării digitale.

Managerul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, Merima Petrovici, a declarat în acest context:

„Calitatea actului educațional ne preocupă în permanență și nu este deloc întâmplător faptul că activitățile proiectului CRED sunt atât de complexe, vizând elaborarea de politici educaționale, dar și formarea cadrelor didactice, implicând, deopotrivă, factorul de cercetare/analiză și pe cel de pilotare la clasă. Actul educațional, redefinit ținând cont de nevoile și tendințele actuale, urmează să fie astfel unul care pregătește viitoarele generații pentru o lume în continuă schimbare.

La rândul său, Ciprian Fartușnic, coordonator al proiectului CRED, din partea Institutului de Științe ale Educației, a afirmat:

.„Proiectul CRED oferă o oportunitate semnificativă în înțelegerea implicațiilor promovării unui curriculum centrat în mod real pe competențe-cheie, aptitudini și atitudini. În profilul de formare, competența digitală nu poate lipsi, însă aceasta nu se dezvolta izolat și nu este apanajul unei singure discipline. Prin valorificarea resurselor digitale deschise și a instrumentelor, metodelor și strategiilor didactice, fiecare profesor poate contribui la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor săi, nu doar profesorii care predau în prezent Informatică și TIC. Profesorii trebuie să faciliteze învățarea dincolo de exemplul standard sau de manual și să transfere predarea disciplinei într-un set de contexte, concepte și metodologii care îl sprijină în mod autentic pe elev să-și formeze aceste competențe, aptitudini, abilități și atitudini”.

În baza prezentărilor susținute de reprezentanții Institutului de Științe ale Educației și de cadre didactice care folosesc tehnologia și resursele digitale în actul de predare, precum și din dezbaterile care au urmat acestor prezentări, s-au desprins mai multe concluzii. Dintre acestea, enumerăm:

 • Tehnologia digitală este o componentă importantă a vieții de zi cu zi. Prin interacțiunile pe care le au cu aceasta, elevii au dobândit, în mod informal, calitatea de experți naivi în utilizarea tehnologiei. Este rolul profesioniștilor în educație să-i aducă la nivelul de experți digitali.
 • Resursele educaționale deschise sunt o componentă cheie a educației contemporane. Acestea vin cu o serie de beneficii (costuri reduse, flexibilitate, accesibilitate, oferirea de recunoaștere pentru munca depusă etc.), dar și cu o serie de cerințe fără de care potențialul lor nu este activat la maximum. Cheia în accesarea acestui potențial este formarea cadrelor didactice, iar proiectul CRED are o componentă semnificativă în această zonă.
 • La nivel european, au fost create instrumente care pot facilita integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional, cum ar fi: cadrul competențelor digitale ale DigCompEdu sau al instrumentului de autoevaluare SELFIE - pentru autoreflecție și autoevaluare; rețeaua eTwinning - pentru facilitarea comunicării și organizării de proiecte comune; EU Code week - pentru exersarea abilităților de programare.
 • Competențele digitale nu se dobândesc doar la ora de TIC. Acestea sunt transversale și trebuie să fie responsabilitatea întregului corp didactic să le dezvolte la elevi și să le ofere cadre în care să fie aplicate. 
 • Ca să se dezvolte și să-și atingă obiectivele, educația digitală și resursele educaționale deschise au nevoie de susținerea unor comunități de practicăRolul liderilor din fiecare școală este de a facilita crearea de astfel de comunități.

Cum să procedăm pentru a valorifica achizițiile digitale pe care copiii din ziua de azi le au, chiar înainte de a trece pentru prima oară pragul școlii? Ce putem face noi, ființe umane, grație tehnologiei? Actul educațional - între programare și gândire creativă. Iată tot atâtea teme de reflecție care s-au ridicat în cadrul evenimentului, creând astfel premisele organizării unei viitoare întâlniri, pe teme de resurse (educaționale) deschise, și nu numai.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Luni, 4 martie, începe prima etapă de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

Sâm, 2.3.2019 - 13:19
02 Mar 2019

În conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.181/2019 (disponibil aici), prima etapă din procesul de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie.

Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ în care se dorește înscrierea, în prezența părintelui și a unui membru al comisiei (cel puțin), zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 26 februarie - 20 martie.

Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să instituie, cu caracter informativ, Ziua porţilor deschise, în intervalul 26 februarie - 9 martie. De asemenea, fiecare unitate de învățământ, trebuie să afișeze numărul de clase pregătitoare care vor funcționa în anul școlar 2019-2020.

Aceste informații, precum și circumscripţiile şcolare, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice și adresele unităţilor/instituţiilor în care se desfăşoară evaluarea psihosomatică trebuie afişate și pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/pagina web a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv pe site-urile unităţilor de învăţământ (dacă există).

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate - şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene și Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au și misiunea de a asigura permanent, corect  şi cât mai rapid, informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legale şi ale metodologiei de înscriere.

A doua etapă de completare/depunere a cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. 

Reamintim faptul că învăţământul primar este primul ciclu din învățământul obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este cel puțin egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Alte informații utile, grupate într-o secțiune ce sintetizează metodologia și calendarul de înscriere, sunt publicate aici: https://bit.ly/2IvTkJF

 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întrevederea ministrului educației Ecaterina Andronescu cu ambasadorul Republicii Finlanda în România, E.S. Päivi Pohjanheimo

Sâm, 2.3.2019 - 13:10
02 Mar 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut vineri, 1 martie, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Finlanda la București, Excelența Sa Päivi Pohjanheimo.

Obiectivul întâlnirii l-a constituit consolidarea cooperării bilaterale în domeniul educației, având în vedere interesul tot mai crescut, existent în România, pentrusistemul educațional finlandez, în condițiile în care acesta a devenit un punct de reper în rândul comunității internaționale, prin accentul sistematic pus pe inovare și cercetare.

În acest context, ministrul Ecaterina Andronescu și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea unui sistem de învățământ centrat pe elev și pe competențe, abilități, aptitudini și atitudini relevante pentru secolul XXI, adaptate la cerințele pieței muncii, prin valorificarea exemplelor de bune practici. Alte domenii vizate, cu prioritate, de țara noastră sunt formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, precum și învățământul profesional și tehnic, domenii în care Finlanda a înregistrat progrese majore în ultimii 15 ani.

Începând cu ora 14:00, ministrul Ecaterina Andronescu a vizitat Școala Gimnazială Româno-Finlandeză din București, unde s-a întâlnit cu fondatorii instituției de învățământ privat, a dialogat cu profesorii și elevii, urmărind metodele de predare din cadrul acestei unități. În cadrul discuțiilor au fost subliniate succesele obținute prin personalizarea învățării și implicarea comunității locale în procesul de educație.

De asemenea, s-a luat în considerare posibilitatea ca școala vizitată să devină unitate-pilot pentru implementarea paradigmei educaționale finlandeze în România.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Discuții privind viitorul cooperării în domeniul educației și formării profesionale în Europa, în cadrul Reuniunii la nivel înalt desfășurate la București

Vin, 1.3.2019 - 15:03
28 Mar 2019

Ministerul Educației Naționale a organizat, în perioada 27 - 28 februarie, la București, Reuniunea la nivel înalt în domeniul educației și formării profesionale/Meeting of the High Level Group on Education and Training. A fost primul eveniment al Ministerului Educației Naționale din calendarul reuniunilor informale derulate în contextul exercitării de România a mandatului la Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Cei peste 70 de experți din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene şi ai Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene au discutat concluziile și recomandările formulate de Comitetul european de experți în domeniul educației şi formării profesionale, prezentate în luna ianuarie a acestui an, la Forumul pentru viitorul învățării.

Am apreciat rezultatele muncii depuse de comitetul care a adus în atenție tipul şi dimensiunea provocărilor cărora noi va trebui să le găsim un răspuns, într-un viitor cât mai apropiat. Scăderea demografică, digitalizarea şi dezvoltările tehnice, ascensiunea inteligenței artificiale, migrația, toți acești factori vor influența în viitor imaginea societății noastre. Magnitudinea acestor provocări necesită o acțiune imediată. Sistemele noastre de educație şi formare profesională trebuie să ofere un răspuns în ceea ce privește gama de competențe necesare cetățenilor noștri pentru a trăi, munci, a fi activi şi a prospera într-o societate care cunoaște schimbări profunde. Este necesară o evaluare atentă atât a progreselor făcute, cât şi a cadrului strategic actual pentru a identifica rezultatele pozitive și aspectele care pot fi îmbunătățite”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu.

În acest scop, Președinția română la Consiliul Uniunii Europene susține o largă abordare participativă la întregul proces de elaborare a viitorului cadru european de cooperare pentru educație și formare după anul 2020 şi consideră că activitatea reuniunii de lucru de la București a avut un rol deosebit de important în consolidarea cooperării dintre statele membre.

Ministrul Ecaterina Andronescu a informat, de asemenea, că România va continua demersurile pentru crearea Spațiului European al Educației ca spațiu de interes comun, în măsură să contribuie la ambiția de a valorifica și de a răspunde oportunităților și provocărilor apărute.

Pe agenda de lucru au mai fost incluse o informare din partea Comisiei Europene referitoare la inițiativele privind crearea Spațiului European al Educației până în anul 2025 și două sesiuni plenare dedicate inovației digitale şi asigurării calității în educație.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației Naționale cu privire la revendicările Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Mie, 27.2.2019 - 11:34
27 Feb 2019

Ca urmare a revendicărilor publice lansate de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Ministerul Educației Naționale precizează următoarele:

Nr. crt.

Revendicări publice ale Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Precizările MEN

1.

Elaborarea pachetului legislativ pe educație cu termen 31 martie, conform Acordului.

Pachetul legislativ în domeniul educației urmează să fie elaborat până la data de 31 martie 2019, pentru a putea fi lansat în dezbatere publică.

2.

Majorarea costului standard per preșcolar/școlar-față de lipsa acută de resurse umane, materiale și financiare.

Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, inclusiv stabilirea valorii costului standard pentru coeficientul 1, crește de la 4.413 lei (în anul 2018), la 5.384 lei, în anul 2019.

3.

Respectarea de către Ministerului Educației Naționale, în procesul de emitere a unor acte administrative cu caracter normativ, a obligației de consultare a partenerilor de dialog.

În procesul de emitere a actelor administrative, au avut loc întâlniri în comisiile tehnice cu federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ, inclusiv în comisiile de dialog social.

Totodată, au avut loc întâlniri cu directorii unităților de învățământ, cu reprezentanții personalului didactic auxiliar și nedidactic, reprezentanții FSLI și FSE „Spiru Haret”.

4.

Asigurarea personalului de predare calificat.

Unitățile de învățământ preuniversitar beneficiază de personal didactic de predare calificat.

5.

Stoparea restrângerilor de activitate la unitățile de învățământ tehnologic, generate de dispariția unui număr semnificativ de norme din cauza structurii anului școlar  2019-2020 (ordin nediscutat cu federațiile sindicale din comisia tehnică).

Proiectul de ordin a fost discutat în comisia de dialog social, fără Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, care nu a dorit să participe și a plecat de la discuții. Nu s-au aprobat restrângeri de activitate.

Prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019, a fost aprobată structura anului şcolar 2019-2020, pentru tot sistemul de învățământ de stat.

Până în prezent, învățământul tehnic și profesional avea prevăzute între 37 - 41 de săptămâni de curs, după caz, fiind necesară o echilibrare a duratei cursurilor, inclusiv pentru creșterea atractivității acestei forme de învățământ.

Totodată, este de subliniat faptul că, în anul școlar 2018-2019, în sistemul de învățământ preuniversitar din totalul de 215.833 de norme didactice de predare, 16.437 de norme sunt ocupate de personal didactic titular în regim de plata cu ora, iar 4.533 de norme didactice sunt ocupate de personal didactic fără studii corespunzătoare postului.

În raport cu numărul de norme ocupate în anul școlar 2018-2019 cu personal didactic titular încadrat în regim de plata cu ora (peste norma de bază), respectiv numărul de norme ocupate cu personal didactic fără studii corespunzătoare, Ministerul Educației Naționale apreciază că, în anul școlar 2019-2020, nu se vor înregistra restrângeri de activitate în rândul cadrelor didactice titulare.

6.

Plata, în regim de urgență, a tuturor sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizată până la 31.01.2019).

Sumele sunt prevăzute în buget și pot fi plătite numai după aprobarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019.

7.

Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% întregului personal didactic din învățământul preuniversitar.

Potrivit art. 16 din Anexa I, Capitolul I, lit. B, Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018”, răspuns confirmat și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Potrivit prevederilor art. 99, alin. (2), alin. (4) și alin. (6)  din Legea educației naționale nr. 1/2011, „(2) unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională”.

Ca urmare, potrivit legii, se acordă sporul de suprasolicitare neuropsihică cadrelor didactice care predau cu normă întreagă sau parțială.

Precizăm, în context, că în ultimii ani, salariile personalului din învățământul preuniversitar au înregistrat următoarele creșteri:  

 • personalul didactic de predare - 140%
 • personalul didactic auxiliar - 119,5%
 • personalul nedidactic - 47,8%

8.

Stoparea violenței în unitățile de învățământ.

În vederea stopării fenomenului de violență în școli, Ministerul Educației Naționale are în vedere următoarele documente strategice:

 • Strategia privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin de ministru.
 • Protocolul de cooperare privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, încheiat între  Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române.
 • Conform Strategiei, inspectoratele școlare elaborează la începutul fiecărui an școlar, în cadrul Comisiei județene de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar, Planul inspectoratului școlar județean/ al municipiului București privind reducerea fenomenului violenței, coordonează activitățile de prevenire și combatere a violenței în mediul educațional, monitorizează și evaluează modul de aplicare a planului la nivel județean/al municipiului București.
 • De asemenea, cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale și comportamente de risc la elevi.
 • Elementul fundamental în ceea ce privește șansele de reușită în reducerea fenomenului violenței la nivelul mediului educațional preuniversitar îl reprezintă măsurile și activitățile realizate la nivelul fiecărei unități școlare, unde se constituie cu caracter permanent, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, responsabilă de elaborarea, aplicarea și evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței. La nivelul fiecărei unități de învățământ, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de prevenţie şi intervenţie. Aceste proiecte și programe se desfășoară adeseori în parteneriat cu organizații neguvernamentale, cu care unitatea de învățământ sau inspectoratul școlar încheie protocoale de colaborare.
 • Potrivit raportării inspectoratelor școlare, în anul școlar 2017 - 2018, numărul actelor de violență a fost în scădere cu 39%.

9.

Asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogici, precum și a finanțării suplimentare pentru unitățile de învățământ de masă cu clasele în care sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale.

Copiii cu CES integrați în școlile de masă beneficiază de sprijin educațional (profesori itineranți și de sprijin), conform art. 7, precum și de asistență socială, conform art. 51, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1 cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art. 14, alin. (2) din ROFUIP, pentru asigurarea integrării cu succes a copiilor cu CES în școală, „pentru fiecare preșcolar/elev cu deficiențe grave/profunde/severe/asociate orientat de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 preșcolari/elevi”.

HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar prevede un cost-standard superior celui stabilit pentru învățământul de masă, pe niveluri de învățământ.

10.

Instrumente reale, aplicabile în situațiile în care cadrele didactice nu dau dovadă de profesionalism, nu au vocație, perturbă desfășurarea întregii activități a unităților de învățământ.

Principalul instrument prevăzut de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare îl reprezintă evaluarea anuală a activităţii personalului didactic. Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar pune la dispoziţia conducerii unităţilor de învăţământ fişe-cadru ale posturilor didactice şi didactice auxiliare şi fişele-cadru de (auto)evaluare. Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia de a revizui anual fişele de post şi de a stabili  indicatorii de performanţă din fişele de autoevaluare/evaluare, astfel încât calificativul să reflecte cât mai realist activitatea concretă a fiecărui cadru didactic. Calificativul influenţează posibilitatea de evoluţie în carieră prin grade didactice, participarea la etape de mobilitate pentru ocuparea unui post didactic.

De asemenea, pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, în baza prevederilor art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cadrele didactice sunt cercetate disciplinar şi sancţionate în conformitate cu abaterea săvârşită.

11.

Remedierea tuturor problemelor generate de EduSal.

Problemele generate de funcționalitatea programului EduSal sunt cauzate, în principal, de modificările legislative, pentru care era necesară restructurarea acestora.

12.

Corelarea calendarelor diverselor activități care se desfășoară la nivelul învățământului preuniversitar (mobilitatea personalului, examene, evaluări, certificări, concursuri, etc.).

Prin modul de planificare a structurii anului școlar, a examenelor şi a concursurilor la care vor participa elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, se asigură cadrelor didactice implicate în aceste activităţi, inclusiv personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, posibilitatea efectuării unor zile de concediu de odihnă.

Inspectoratele şcolare vor asigura o organizare riguroasă a centrelor de examen/evaluare pentru evitarea suprasolicitării unor unităţi de învăţământ.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrului Ecaterina Andronescu și preşedintele reţelei educative potificale Scholas Occurrentes, José María del Corral

Mie, 27.2.2019 - 10:49
26 Feb 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut marți, 26 februarie 2019, o întrevedere cu preşedintele reţelei educative potificale Scholas Occurrentes, profesorul și teologul argentinian José María del Corral.

Discuțiile au vizat rolul educației în viața tinerilor și modalitățile prin care instituțiile responsabile cu politicile educaționale își duc la îndeplinire misiunile pe care și le asumă. A fost subliniat, de asemenea, aportul decisiv al cadrelor didactice în formarea și dezvoltarea personalității, atitudinilor și comportamentelor elevilor și studenților.

Întâlnirea a avut loc în contextul semnării de către rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, și preşedintele Scholas Occurrentes, José María del Corral, a acordului privind înființarea la București, în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), a unui centru regional pentru dezvoltare. La întrevedere a participat și președintele Senatului SNSPA, prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu.

Fondată în Argentina, la inițiativa Papei Francisc, în timpul când acesta era arhiepiscop de Buenos Aires, Scholas Occurrentes este o organizație cu statut laic, care oferă oportunități de a împărtăși experiențe educaționale pentru tinerii din întreaga lume.

Reţeaua coordonează în prezent 500.000 de membri din 171 de ţări aflate pe cinci continente.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Procedură de asigurare a condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019

Joi, 21.2.2019 - 10:55
21 Feb 2019

Ministerul Educației Naționale a publicat procedura prin care este asigurat cadrul normativ necesar susținerii examenelor naționale (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de Bacalaureat - sesiunea 2019) de către elevii cu deficiențe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare.

Metodologiile privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale creează cadrul propriu-zis pentru susținerea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat de candidații cu deficiențe, prin ajustarea modalităților de examinare, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei şi enumeră exemple de asemenea adaptări.

Totodată, conform precizărilor din procedurile privind examenele naţionale, Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti pot aproba şi alte proceduri de susţinere a probelor pentru elevii cu deficienţe, la propunerea comisiilor din unităţile de învăţământ, în cazul Evaluării Naţionale sau la propunerea comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti, în cazul examenului de Bacalaureat.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întrunirea Working Group on Vocational Education and Training - WG VET (Timișoara, 21 - 22 februarie 2019)

Joi, 21.2.2019 - 10:17
21 Feb 2019

În perioada 21-22 februarie 2019 are loc la Timişoara întâlnirea WG VET, eveniment în cadrul căruia sunt dezbătute aspecte despre „Innovative regional approach for excellence in VET”, pornind de la exemplul de bună practică reprezentat de activităţile structurilor parteneriale regionale/locale, respectiv de către Consorţiul Regional Vest şi de către Comitetele Locale de Dezvoltare ale Parteneriatului Social de la nivelul regiunii de dezvoltare Vest.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a organizat întâlnirea grupului de lucru pornind de la abordarea excelenţei în VET, la nivelul regiunii Vest, premiată în anii trecuţi, de către partenerii sociali, urmărind următoarele criterii:

 • atractivitatea ofertei de formare, în raport cu aspirațiile elevilor și ale părinților;
 • flexibilitate în adaptarea ofertei VET la cerințele pieței muncii;
 • relevanța ofertei, în raport cu nevoile de calificări și angajabilitate;
 • inovarea proceselor de învățare, a managementului resurselor și inovarea organizațională;
 • acoperirea cerințelor specifice ale angajatorilor prin aria „business”.

Invitaţii din partea grupului de lucru reunesc reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai ministerelor educaţiei din Franţa, Spania, Olanda, Turcia, Slovacia, Belgia, Croaţia, Estonia, ai Camerei Federale de Comerţ din Austria, ai Ministerului Finanţelor şi Economiei din Albania, ai Federaţiei Europene a Angajatorilor (EFEE), ai organizaţiilor europene relevante pentru VET, precum Business Europe, European Training Foundation (ETF).

Ministerul Educaţiei Naţionale este membru al Grupului de lucru pentru învăţământul profesional şi tehnic al Comisiei Europene (Working Group on Vocational Education and Training - WG VET), care, în intervalul iulie 2018 - iunie 2020, are ca temă generală „Innovation and Digitalisation: Boosting high-quality Vocational Education and Training (VET) and Higher VET”.

Concluziile acestei întâlniri urmează a fi incluse pe agenda reuniunii Directorilor Generali VET, eveniment organizat în cadrul Preşedinţiei României la Consiliul Europei, în martie 2019.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Apel de selecţie a cadrelor didactice în grupurile de lucru care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru anul școlar următor

Joi, 21.2.2019 - 9:47
21 Feb 2019

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează, în perioada 20 februarie - 16 martie 2019, o procedură de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare.

Etapa de înscriere este deschisă începând din 20 februarie, și se derulează exclusiv online, până în data de 4 martie 2019, inclusiv, prin completarea formularului disponibil aici. Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea loc în intervalul 9 - 16 martie 2019.

Misiunea experților/specialiștilor selectați este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori.

Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior.

Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare.

De menționat că, începând cu anul 2019, pot fi cooptați evaluatori și din rândul cadrelor didactice din învățământul superior.

Vor avea prioritate, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați, cadrele didactice care dețin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces. Activitatea grupurilor de lucru este în responsabilitatea CNEE.

Procesul de selecție a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi în grupurile de lucru pe discipline se va derula conform prevederilor ordinului de ministru nr. 3.103/2019. 

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini