Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 6 minute 55 de sec

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut vineri, 18 mai, o întâlnire cu o delegație formată din părinți cu copii cu cerințe educaționale speciale (CES)

Vin, 18.5.2018 - 17:14
18 Mai 2018

În cadrul întâlnirii, la care au participat mai mulți reprezentanţi ai MEN, ministrul Valentin Popa a primit solicitările părinţilor și i-a informat cu privire la măsurile pe care Ministerul Educației le pregătește pentru a sprijini școlarizarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) în toate şcolile din România.

Menționăm că MEN, împreună cu alte ministere, sub coordonarea Prim-Ministrului, lucrează la un set de măsuri pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități. La nivelul Ministerului Educației Naționale, sunt aprobate și se află în curs de publicare în Monitorul Oficial planurile - cadru pentru învățământul special. De asemenea, MEN a încheiat protocoale cu reprezentanți ai societății civile privind creșterea calității educației copiilor/elevilor/tinerilor cu CES. În acest sens, poate fi menționat protocolul de colaborare dintre MEN și Fundația Sense Internațional România vizând copiii/elevii/tinerii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple, semnat în data de 15.05.2018.

Ministerul Educației Naționale este preocupat de îmbunătățirea cadrului normativ și analizează posibilitatea modificării și completării Hotărârii nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Luând în considerare propunerile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) și ale altor organizații din domeniu, MEN a elaborat „Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de Bacalaureat - sesiunea 2018”. Procedura urmează să fie aprobată și transmisă inspectoratelor școlare județene până la data de 25.05.2018.

Este în curs de finalizare și un set de proceduri privind identificarea și monitorizarea copiilor aflați în afara sistemului de educație, în cadrul proiectului „Sistem de avertizare timpurie pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii”, finanțat de Comisia Europeană.

De asemenea, MEN este în curs de a definitiva Metodologia de monitorizare/prevenire a segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din România. MEN este receptiv faţă de problematica discutată astăzi şi este dispus să facă verificări ale modului de aplicare a cadrului legal educaţional în vigoare din perspectiva asigurării respectării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi/sau dizabilităţi  în toate şcolile din ţară.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întrevederea ministrului Educației Naționale cu reprezentanții UNICEF în România

Joi, 17.5.2018 - 13:27
17 Mai 2018

Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, a avut astăzi, 17 mai, o întrevedere cu reprezentanții UNICEF din țara noastră, la care au participat domnul Peter Bult, reprezentant UNICEF în România, domnul Gabriel Vockel, reprezentant adjunct, doamna Luminița Costache, Specialist Educație UNICEF, precum și doamna Liliana Preoteasa, Consilier ministru pe probleme de politici educaționale.

Reprezentanții UNICEF au prezentat stadiul implementării proiectelor derulate în parteneriat cu MEN, în domenii cum ar fi: Educația Timpurie; Educația Parentală; Accesul și participarea la educație; Educația incluzivă; Colaborarea cu OECD în domeniul evaluării și examinării.

A fost menționat interesul altor state pentru un schimb de bune practici, pornind de la proiectele de succes, implementate de cele două părți în România, dintre care amintim: Educație Parentală și campania „Hai la Școală”.

În cadrul discuțiilor, a fost agreată extinderea Protocolului de Colaborare dintre cele două părți, în baza căruia ministerul a beneficiat de sprijinul UNICEF pentru implementarea și monitorizarea „Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar”.

Părțile și-au exprimat acordul pentru continuarea colaborării, care s-a dovedit a fi una benefică pentru sistemul educațional din România, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte viitoare, menite să sprijine creșterea calității educației în mediile dezavantajate, preponderent în mediul rural. Vor continua să reprezinte tematici de reflecție comună calitatea și relevanța educației, în raport cu nevoile societății, ținând cont de ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele finale ale primei sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (ciclurile primar și gimnazial)

Vin, 11.5.2018 - 16:52
11 Mai 2018

În urma parcurgerii tuturor etapelor din calendarul primei sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (ciclurile primar și gimnazial), Centrul Național de Evaluare și Examinare a publicat astăzi, 11 mai, rezultatele finale.

Astfel, după etapa de evaluare a calității științifice și soluționarea contestațiilor, din cele 143 de proiecte intrate în această fază, au fost admise 124 de proiecte care au întrunit cel puțin 85 de puncte (din 100 posibile), iar 19 au fost respinse. Reamintim că în perioada 6 - 19 martie, au fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I-VI (45 din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial), însă ulterior un proiect a fost retras de autor, deoarece a fost depus în dublu exemplar.

După etapa de avizare științifică, din cele 124 proiecte admise, 104 au primit aviz favorabil, 8 au primit aviz favorabil, însă condiționat de însușirea de către autori a observațiilor formulate de cadrele didactice din învățământul superior cooptate în acest proces, în timp ce 12 au primit aviz nefavorabil.

Precizăm în acest context că, pentru disciplinele care nu au avut proiecte de manuale în prima sesiune, a fost lansat un al doilea apel al cărui termen-limită, prelungit, este data de 18 mai (elaborare și depunere la Registratura MEN). Lista disciplinelor de studiu pentru care s-a organizat a doua sesiune va fi completată în funcție de rezultatele finale ale primei sesiuni.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Rezultatele ediției a X-a a Competiției Naționale Business Plan

Vin, 11.5.2018 - 14:58
11 Mai 2018

Etapa finală a celei de-a X-a ediții a Competiției Naționale Business Plan s-a desfășurat la Timișoara, vineri, 11 mai 2018.

Competiția a fost coordonată la nivel național de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) - Centrala Reţelelor Firmelor de Exerciţiu (ROCT), care a asigurat suportul metodologic pentru etapele locale, județene-regionale și faza națională.

Cele opt regiuni ale României au fost reprezentate de câte o firmă de exercițiu, câștigătoare a etapei regionale, astfel: APICOLAND - BÂRLAD, HONNEY BEE-SCORNICEȘTI, WHISPERS OF ELEGANCE - BUCUREȘTI, VIN LA TINE - SATU MARE, COMORILE STUPULUI - BUZĂU, BIO LIFE TECHNOLOGY - PLOIEȘTI, SURVIVOR - TÎRGU MUREȘ și MAGIC 4'U – ARAD.

Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Județean Timiș, alături de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Colegiul Economic F.S. Nitti Timișoara, școală câștigătoare a ediției anterioare.

Pentru etapa locală a competiției s-au înregistrat 301 firme de exercițiu, cu peste 900 de elevi dornici să-și demonstreze competențele antreprenoriale, iar cei care au ajuns în finală și au convins juriul competiției naționale, alcătuit din reprezentanți ai mediului de afaceri și Ministerului Educației Naționale, sunt:

Locul 1.  SURVIVOR - TÎRGU MUREȘ: Demian Claudiu & Bota Darius

Locul 2. WHISPERS OF ELEGANCE - BUCUREȘTI: Florescu Horia & Adrian Gugu

Locul 3. BIO LIFE TECHNOLOGY - PLOIEȘTI: Sandu Andreea & Mihai Alexandra.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Şase medalii pentru elevii români, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori 2018

Vin, 11.5.2018 - 13:55
11 Mai 2018

Lotul olimpic de matematică al României şi-a trecut în palmares 6 medalii (patru medalii de aur și două medalii de argint) la a XXXV-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru seniori, care se desfăşoară în perioada 7-12 mai, la Belgrad.

Medaliat cu aur la edițiile din 2016 și 2017 ale Balcaniadei, Mircea Ciprian Bonciocat (Colegiul Naţional „Tudor Vianu” din Bucureşti) și-a reeditat performanța, obținând încă o dată punctaj maxim (40 de puncte). Același punctaj a fost reușit și de Edis Memiș (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța), Mihnea Gabriel Doica (laureat cu argint, anul trecut) și Leon-Roland Bălan-Tribus (ambii elevi la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București), toți trei medaliați, de asemenea, cu aur.

Medaliile de bronz au revenit lui Sergiu-Ionuț Novac (Colegiul Național „C. Brediceanu” din Lugoj) și Ioan-Andrei Nicolae (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București). În clasamentul neoficial pe medalii, România a ocupat locul 1.

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Matematică şi Informatică) și însoțită de conf. univ. dr. Mihai Chiş (Universitatea de Vest din Timişoara) și Marius Perianu (profesor la Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina). 

La ediţia 2017 a Olimpiadei Balcanice (competiţie de nivel regional) au participat echipe din 17 ţări (11 cu statut permanent şi 6 cu statut de invitat). Conform regulamentului de organizare şi desfăşurare, fiecare stat participant, cu excepţia celui organizator, are dreptul să înscrie în concurs o echipă formată din maximum 6 elevi din învăţământul liceal, a căror vârstă nu depăşeşte 20 de ani la data desfăşurării competiţiei. Probele presupun rezolvarea individuală a patru probleme de geometrie, teoria numerelor, combinatorică şi algebră, pe durata a patru ore şi treizeci de minute.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Premianții Competiției Naționale CanSat 2018

Joi, 10.5.2018 - 16:31
10 Mai 2018

Ediția 2018 a Competiției Naționale CanSat, organizată de ESERO România în parteneriat cu Agenția Spațială Română (ROSA) și Ministerul Educației Naționale, a fost câștigată de echipa Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Canescent, coordonată de Ioana Stoica. Clasarea pe locul I asigură participarea în finala Competiției Europene CanSat 2018, care se va desfășura în perioada 28 iunie - 1 iulie, în Insulele Azore, sub egida Agenției Spațiale Europene (ESA).

Podiumul a fost completat de Mikó18-CanSat (echipa Liceulului Teoretic „Székely Mikó” din Sfântu Gheorghe, coordonator: Peto Maria) și Flying Bots - CoderDojo Timișoara (coordonator: Radu Ticiu). Faza finală a concursului a avut loc la Tuzla, în perioada 3-6 mai, și a reunit 8 echipe.

Competiția CanSat este o simulare a unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare. Provocarea pentru elevi a constat în includerea tuturor subsistemelor majore ale unui satelit (de exemplu, alimentarea cu electricitate, comunicațiile etc.) într-o doză cu un volum de 330 de mililitri. Minisateliții de tip CanSat au fost lansați dintr-un avion, pe Aeroportul „Alexandru Podgoreanu”, de la o altitudine de aproximativ un kilometru, având de îndeplinit o misiune și aterizarea în siguranță.

Misiunea secundară a echipei câștigătoare, Canescent, a constat în măsurarea unor parametri atmosferici pentru a demonstra capacitatea de susținere a vieții din zonă. De asemenea, echipa a încercat să detecteze compuși volatili organici și să măsoare intensitatea câmpului magnetic.

Misiunea secundară a echipei Miko18 s-a axat pe măsurarea unor parametri atmosferici, reprezentarea cu ajutorul unui soft specializat a traiectoriei în cădere și compararea traiectoriei ideale cu rezultatele obținute prin măsurători.

Echipa Flying Bots a fost la prima participare într-o competiție de acest gen și a avut ca misiune secundară detectarea compușilor atmosferici.

Criteriile de evaluare, conform regulamentului european ESA sunt: 50% realizare științifică și tehnică și 50% valoare educațională, muncă în echipă și promovare.

Precizăm că între Ministerul Educației Naționale și Agenția Spațială Română există un protocol de colaborare al cărui obiectiv etse promovarea utilizării spațiului cosmic în contextul predării disciplinelor STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică).

Ediția de anul acesta a mai avut ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța și a beneficiat de sprijinul reprezentanților Aeroportului „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla.

Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina oficială ESERO România, proiect al Agenției Spațiale Europene (ESA) (http://www.esero.ro/), și pe website-ul CanSats (http://www.cansat.eu).

BIROUL DE COMUNICARE

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat pentru componenţii loturilor olimpice se desfășoară la Ploiești, în perioada 10 - 25 mai 2018

Mar, 8.5.2018 - 16:13
08 Mai 2018

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești găzduieşte, în perioada 10 - 25 mai, sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaţionale pe discipline/sportive.

Pentru susţinerea examenului în această sesiune sunt eligibili 148 de elevi de clasa a XII-a, aflaţi în pregătire sau în etapele de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la diverse competiţii sportive europene sau mondiale. De asemenea, pot participa trei absolvenţi ai unităţilor de învăţământ militar, nominalizați de Ministerul Apărării Naționale pentru concursul de admitere în instituții de învăţământ de profil din SUA.

Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 10 şi 11 mai. Probele de evaluare a competenţelor se vor desfăşura astfel: 14-15 mai (evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă), 16 mai (evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională), respectiv 17-18 mai (evaluarea competenţelor digitale).

Probele scrise au următorul calendar: 21 mai (Limba şi literatura română), 22 mai (proba obligatorie a profilului), 23 mai (proba la alegere a profilului şi specializării) și 24 mai (limba şi literatura maternă). Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţii de învăţământ care va găzdui această sesiune specială, este prevăzută pentru data de 24 mai (până la ora 18:00), depunerea contestaţiilor fiind programată în cursul aceleiaşi zile (18:00 - 20:00). În data de 25 mai vor fi soluţionate contestaţiile şi afişate rezultatele finale.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Valentin Popa va susține o declarație de presă - miercuri, 9 mai, ora 10:00

Mar, 8.5.2018 - 12:19
08 Mai 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, va susține o declarație de presă - miercuri, 9 mai, ora 10:00 - în cadrul căreia va aborda următoarele teme:

 • ​​măsurile adoptate de la preluarea mandatului până în prezent
 • prioritățile mandatului pentru perioada imediat următoare
 • prezentarea componenței Consiliului Consultativ pentru elaborarea noii Legi a Educației Naționale

Evenimentul se va desfăşura la sediul Ministerului Educației Naționale (str. General Berthelot 28-30, sector 1, sală parter).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Două medalii de argint pentru echipele româneşti prezente la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene/EUSO 2018

Lun, 7.5.2018 - 16:27
07 Mai 2018

Echipele României au obținut două medalii de argint la a XVI-a ediţie a Olimpiadei de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), desfăşurată în perioada 28 aprilie - 5 mai, la Ljubljana (Slovenia).

Componența celor două echipe medaliate este următoarea: Răzvan-Adrian Covache-Busuioc - Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, Teodora Stan și Vasile Mihai - Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București (echipa A), respectiv Irina Maria Palaghia - Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, Antonia-Georgiana Zavate - Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” din Bârlad (jud. Vaslui) și Ariana-Dalia Vlad - Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București (echipa B). Toți cei șase elevi sunt în clasa a X-a.

Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO) este o competiţie cu caracter interdisciplinar pe echipe, în care fiecare stat poate înscrie două formaţii compuse din câte trei elevi. Participanţii susţin două probe practice cu durata de 4 ore fiecare, la trei discipline - biologie, chimie şi fizică, punctele de la fiecare experiment cumulându-se în contul echipelor. Ediţia din acest an a reunit 50 de echipe din 25 de state ale Uniunii Europene. 

Coordonatorul echipelor este Daniela Bogdan, membru în board-ul EUSO şi mentor pentru chimie, secondată de Georgiana Duţă-Cornescu (mentor pentru biologie) şi Marian Viorel Anghel (mentor pentru fizică).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației Naționale a aprobat metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat (2018)

Vin, 4.5.2018 - 16:25
04 Mai 2018

Ministrul Educației Naționale a emis OMEN nr. 3.633/03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018.

Ca elemente de noutate față de sesiunea de concurs 2017, menționăm creșterea punctajelor pentru anumite criterii de evaluare (performanțe dovedite în pregătirea preșcolarilor și elevilor distinși la olimpiade și concursuri școlare, participarea - în calitate de autor/coautor - la elaborarea de manuale școlare și alte resurse educaționale, rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate), precum și stabilirea unui punctaj minim de 65 de puncte dintr-un total de 110 de puncte posibile pentru acordarea gradației de merit.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Luni, 7 mai, încep evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a din anul școlar 2017-2018

Vin, 4.5.2018 - 15:39
04 Mai 2018

Prima sesiune de evaluare vizează elevii claselor a II-a și începe luni, 7 mai, cu probele scrise la limba română și limba maternă. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 8 mai. Proba de matematică este programată în data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) și limba maternă (17 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii).

Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.

Testele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test la clasa respectivă.

Cumulat, se estimează participarea a peste 575.000 de elevi înscriși în cele trei clase.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele sunt valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

18 mai, noul termen-limită pentru depunerea proiectelor de manuale școlare în a doua sesiune de evaluare

Vin, 4.5.2018 - 15:37
04 Mai 2018

Termenul de depunere a proiectelor de manuale școlare în sesiunea a II-a de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (învățământ primar și gimnazial) se prelungește cu 10 zile. Astfel, noua dată până la care acestea pot fi depuse la Registratura Ministerului Educației Naționale este 18 mai.

Lista disciplinelor de studiu pentru care s-a organizat a doua sesiune va fi completată în funcție de rezultatele finale ale primei sesiuni.

Reamintim că în prima sesiune au fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I-VI (45 din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial).

Proiectele de manuale școlare admise după încheierea tuturor sesiunilor de evaluare/reevaluare vor fi supuse unui proces de avizare științifică, realizat de un cadru didactic din învățământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care a fost propus fiecare proiect. Avizarea proiectelor de manuale școlare aprobate după prima etapă se încheie vineri, 11 mai.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul a majorat la 250 de lei plafonul maxim pentru beneficiarii eligibili ai programului „Euro 200”

Joi, 3.5.2018 - 17:46
03 Mai 2018

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se va desfășura şi în acest an. Astfel, Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre care modifică normele metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004, indexarea plafonului de venit brut lunar pe membru de familie de la 150 de lei la 250 de lei, în corelație cu indicele total de creștere a prețurilor de consum în anul 2018.

Prin această măsură, numărul potențialilor beneficiari crește, asigurând astfel accesul la informația digitalizată și premisele pentru dezvoltarea competențelor TIC în rândul acestor beneficiari. Plafonul de venit în virtutea căruia se acorda acest ajutor financiar nu a mai fost actualizat din anul 2004.

De asemenea, Guvernul a aprobat și noul model al bonului valoric de care vor beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar pe membru de familie de 250 de lei. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare. Culoarea bonului valoric ce va fi acordat în acest an va fi violet. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea fundalului şi seria bonului valoric sunt modificate prin decizie a Guvernului.

Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200”, în anul 2018, este de 12.328.000 lei, pentru un număr estimat de 13.514 de beneficiari (elevi şi studenţi).

Reamintim că programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

În cei 14 ani de aplicare a programului „Euro 200”, au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 297.000 de elevi şi studenţi.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației Naționale a stabilit procedurile şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar în anul 2018

Joi, 3.5.2018 - 16:37
03 Mai 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale informează că, în vederea înscrierii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: 

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2018-2019 - va începe în data de 7 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniţi ­­­- se va derula din 21 mai.

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieriDe asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Menţionăm că unităţile particulare de învăţământ preșcolar au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora, respectiv dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Micul bancher al anului va fi desemnat vineri, 4 mai, dintr-un număr de 123 de elevi

Joi, 3.5.2018 - 16:17
03 Mai 2018

Micul bancher al anului va fi desemnat vineri, 4 mai, când va avea loc, la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București, faza națională a celei de a V-a ediții a Concursului Național de Educație Financiară „Olimpiada Micilor Bancheri”.

La etapa finală vor participa 123 de elevi, 50 de cadre didactice coordonatoare și 11 membri ai juriului care vor stabili câștigătorii. Va fi prezentă și o echipă de elevi din Chișinău, acesta fiind primul an în care proiectul s-a desfășurat și în Republica Moldova. La ediția din 2018 a olimpiadei s-au înscris 4.000 de elevi din 34 de județe si din Capitală, reprezentând aproximativ 10% din numărul total al elevilor din ciclul primar care studiază opționalul de Educație financiară.

La fel ca anul trecut, câștigătorii competiției vor fi răsplătiți cu premii și diplome în semn de recunoaștere a eforturilor pe care elevii și dascălii le depun suplimentar, la clasă și în context extrașcolar.

Olimpiada Micilor Bancheri” este organizată de către Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE) în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) și ISJ Prahova, în baza protocolului de colaborare între părți, fiind înscrisă în Calendarul Activităților Educaționale Naționale (CAEN) 2018 aprobat de MEN.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

99,9% cereri valide înregistrate în cele două etape dedicate înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Mie, 25.4.2018 - 16:26
25 Apr 2018

Ministerul Educaţiei Naționale a centralizat situaţia finală a cererilor de înscriere în învățământul primar depuse în cele două etape de înscriere din calendarul aprobat.

Astfel, conform datelor introduse în sistem, până luni, 23 aprilie, dată la care fiecare unitate de învăţământ avea obligaţia să afişeze listele finale cu copiii înscrişi, au fost depuse 159.324 de cereri valide de înscriere în învățământul primar. Dintre acestea, 151.835 de cereri (95,2%) au fost admise în prima etapă, iar 7.489 în a doua etapă (4,7%). 

Tipologia cererilor admise în prima etapă (151.835) relevă că 128.782 de cereri au vizat copii cu vârsta de 6 ani, împliniţi până la data de 31 august 2018, inclusiv, iar 23.053 de cereri, copii cu vârsta de 6 ani, împliniţi începând cu data de 1 septembrie 2018.

Menționăm că după a doua etapă de înscriere (12 - 18 aprilie) au fost introduse în baza de date 7.593 de cereri, repartizate astfel: 6.992 de cereri cu o singură opţiune (92,1%), 229 de cereri cu două opţiuni (3%) şi 372 (4,9%) de cereri cu trei opţiuni. În final, au fost admise 7.489 de cereri: 7.433 la prima opţiune (99,3%), 35 la a doua opţiune (0,5%) şi 21 (0,3%) la a treia opţiune.

După cele două etape de înscriere, 145 de cereri (0,1%) au fost respinse fie din cauza opţiunilor insuficiente, fie din cauza lipsei de locuri în unităţile de învăţământ vizate. Acestora li se adaugă alte 417 cereri respinse în prima etapă, care nu au fost redepuse ulterior.

Potrivit calendarului, în intervalul 24 aprilie – 4 mai, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor soluţiona cererile părinţilor ai căror copii nu au fost încă înscrişi într-o unitate de învăţământ, dar şi toate situaţiile referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației Naționale privind redistribuirea locurilor bugetate în universități

Mar, 24.4.2018 - 19:42
24 Apr 2018

Urmare a informațiilor apărute în presă cu privire la redistribuirea locurilor bugetate în universități, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

În baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii ale unei facultăți sau între facultăți, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează.

Decizia redistribuirii locurilor finanțate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii inițiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universității, în baza unei metodologii/proceduri/decizii interne, așa cum reiese din prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, art. 205, alin.(9) potrivit căruia „statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presă

Precizările Ministerului Educației Naționale privind redistribuirea locurilor bugetate în universități

Mar, 24.4.2018 - 19:42
24 Apr 2018

Urmare a informațiilor apărute în presă cu privire la redistribuirea locurilor bugetate în universități, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

În baza autonomiei universitare, realocarea locurilor bugetate este legală între programele de studii ale unei facultăți sau între facultăți, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează.

Decizia redistribuirii locurilor finanțate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii inițiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universității, în baza unei metodologii/proceduri/decizii interne, așa cum reiese din prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, art. 205, alin.(9) potrivit căruia „statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar”.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presă

Întrevederea ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, cu ambasadorul Republicii Austria în România, doamna Isabel Rauscher

Mar, 24.4.2018 - 18:57
24 Apr 2018

Ministrul Educației Naționale, domnul Valentin Popa, s-a întâlnit marți, 24 aprilie, cu Excelența Sa doamna Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria în România.

Cu acest prilej, cei doi interlocutori au subliniat stadiul foarte bun al relațiilor bilaterale în domeniul educației, exprimându-și disponibilitatea pentru identificarea unor noi oportunități de cooperare. Un rol important în această direcție îl are dezvoltarea învățământului dual din România, context în care au fost evidențiate opțiuni pentru extinderea cooperării cu partenerii austrieci.

Un alt punct de pe agenda discuțiilor a fost reprezentat de cooperarea între instituțiile de învățământ superior, cele două părți încurajând dezvoltarea de parteneriate în cadrul programului Erasmus+. Ministrul Valentin Popa a remarcat parteneriatele dezvoltate în cadrul Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS), al cărui secretariat tehnic este găzduit de Austria. În acest sens, partea română a arătat că Universitatea Tehnică din Viena este unul dintre principalii parteneri pentru universitățile românești.

Demnitarul român a reliefat importanța proiectului privind crearea universităților europene și importanța respectării principiului distribuirii geografice, respectiv al excelenței. De altfel, colaborarea deja existentă între universitățile românești și cele austriece poate constitui un bun punct de plecare pentru participarea în universitățile europene. În același cadru, au fost discutate și o serie de aspecte referitoare la reforma sistemului de învățământ din România.

De asemenea, au fost subliniate buna cooperare și dialogul pentru pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire cu studenții reprezentanți ai structurilor de conducere din universități și cu reprezentanții asociațiilor și federațiilor studențești

Lun, 23.4.2018 - 22:41
23 Apr 2018

Cu ocazia acestei întâlniri, Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a prezentat, în detaliu, modul în care a fost gândită, în acest an, repartizarea preliminară a locurilor bugetate pe universități, dar și unele aspecte deficitare în ceea ce privește activitatea managerială în universitățile reprezentate.

Ministrul Educației a prezentat studenților decizia de alocare a unui număr de 5.000 de locuri bugetate pentru susținerea domeniilor strategice de dezvoltare a României, acele domenii care pot asigura în viitor numeroase locuri de muncă și care pot susține creșterea economică a țării, creșterea veniturilor statului și, în final, creșterea bugetului alocat educației.

Domeniile prioritare sunt cele definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, respectiv în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020 subliniază necesitatea ca universitățile să dezvolte și să furnizeze programe relevante pentru piața muncii – cu accent special pe asigurarea competențelor transversale. Astfel, piața muncii are nevoie de angajați cu competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv: aici amintim industria auto, industria alimentară, sănătate, turism, energie, biofarmaceutică și biotehnologii etc.

De asemenea, a fost subliniat faptul că angajatorii au nevoie de absolvenți bine pregătiți în următoarele domenii prioritare: Bioeconomia, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, Energie, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și Sănătate.

Toate strategiile invocate au fost elaborate printr-un larg proces de consultare cu toți actorii implicați și aprobate prin hotărâre de guvern, neexistând critici sau ajustări din partea miniștrilor care s-au succedat la conducerea ministerelor implicate.

În momentul în care au fost repartizate locurile în universități, au fost luate în calcul nu numai cerințele actuale de pe piața muncii, ci s-a avut în vedere un orizont larg, adică ceea ce se va întâmpla cu adolescenții care intră acum pe băncile facultății și care își vor căuta un loc de muncă peste 3-7 ani, poate chiar 10 ani, dacă ne gândim la inginerie sau sănătate.

Alte 2.000 de locuri au fost dedicate absolvenților din mediul rural, pentru a le da și acestora o șansă la educație de calitate, cel puțin la momentul admiterii. Aceasta însă nu va garanta că ei vor absolvi facultățile alese dacă nu vor învăța serios.

1.000 de locuri au fost repartizate pentru susținerea programelor de studii care pregătesc viitoarele cadre didactice ale României.

De asemenea, Ministrul Educației a prezentat și formulele, relativ simple, după care a fost gândită repartizarea celor 5.000+2.000+1.000 de locuri.

Astfel:

 1. Toate cele 2.000 de locuri alocate pentru susținerea absolvenților de licee situate în mediul rural au fost distribuite pe baza proporției locurilor bugetate repartizate universităților în anul precedent, din totalul locurilor bugetate la nivel național. Așadar a fost respectată proporția repartizării din anul precedent.
 2. Cu privire la distribuirea locurilor care vizează susținerea domeniilor prioritare pentru dezvoltarea României, la nivelul MEN au fost stabilite domeniile care conțin programe de studiu preponderent și direct orientate către susținerea acestor domenii. Apoi, în baza datelor înaintate oficial de universități, a fost calculată proporția studenților pe care fiecare universitate îi are înmatriculați la aceste programe de studii, din totalul înregistrat la nivel național, iar această proporție a fost înmulțită cu 5.000. De subliniat faptul că din datele oficiale ale universităților prezente la dezbateri reiese că au mai puțini astfel de studenți în comparație cu celelalte universități.
 3.  Cu privire la repartizarea locurilor care vizează susținerea programelor  pentru formarea inițială a cadrelor didactice, la nivelul MEN au fost identificate domeniile care conțin programe de studiu preponderent și direct orientate către pregătirea cadrelor didactice. Apoi, în baza datelor înaintate oficial de universități, a fost calculată proporția studenților  pe care fiecare universitate îi are înmatriculați la aceste programe de studii, din totalul înregistrat la nivel național, iar această proporție a fost înmulțită cu 1.000. Trebuie subliniat faptul că 2/3 din cele 1.000 de locuri finanțate de la buget revin universităților tradiționale, datorită existenței cu mult peste medie a acestor programe de studii în oferta lor educațională.
 4. La cele prezentate anterior, se adaugă cele 636 locuri alocate  studenților de etnie rromă, locuri care  au fost distribuite exact ca în anul precedent.
 5. Raportându-ne la ciclul de studii universitare de licență, diferența de 53.364 de locuri finanțate de la buget (rezultată prin scăderea celor 8.636 locuri amintite mai sus (5.000+2.000+1.000+636) din totalul de 62.000 locuri aferente universităților civile), aceasta a fost distribuită în baza proporției locurilor bugetate repartizate universităților în anul universitar precedent din totalul locurilor bugetate la nivel național, după ce a fost reținut un procent de aproximativ 1,5% pentru corecții și 1,5% drept rezervă la nivelul MEN. Așadar a fost respectată, din nou, proporția repartizării din anul precedent.

Corecțiile, efectuate într-un cuantum foarte mic, au vizat suplimentarea sau diminuarea cifrelor obținute cu formulele amintite, urmărind:

 • Analiza eficienței utilizării locurilor bugetate repartizate în ultimii ani, în special din punctul de vedere al locurilor bugetate pierdute de universități în anii superiori (în special la master), din cauza inexistenței studenților cu taxă care să ocupe locurile bugetate disponibilizate de studenții exmatriculați ca urmare a abandonului sau repetenției;
 • Normalizarea variațiilor excesive, pozitive sau negative, suferite de universități în alocarea locurilor bugetate, variații realizate fără o metodologie sau o fundamentare sau măcar o minima explicație, începând cu anul 2010 până în prezent.

Toate aceste principii au fost respectate și pentru repartizarea locurilor bugetate la masterat și la doctorat.

Ministrul Educației a discutat cu studenții și despre problemele specifice, cunoscute la nivelul MEN, din interiorul fiecărei universități.

Astfel, la Universitatea din București, în anul precedent, anume în 2017, universitatea a primit, la licență, cu 100 locuri bugetate mai puțin, iar la master cu 210 locuri bugetate mai puțin decât în anul 2016. Anul acesta, cifrele sunt: cu 60 locuri mai puțin la licență și cu 335 locuri mai puțin la master.

De asemenea, au fost prezentate și cifrele oficiale asumate de universitate privind numărul de studenți bugetați, solicitați a fi finanțați. Acest număr prezintă o discrepanță majoră față de numărul de locuri bugetate repartizate în anii precedenți acestei universități.

Astfel, se constată că, la nivelul lunii martie 2018, la Universitatea din București, în anii I, II și III licență există un număr total de peste 900 locuri bugetate neutilizate, deși la nivelul universității există numeroși studenți cu taxă care le-ar putea ocupa. La nivelul masterului, se constată că, în mod similar, există un număr total pentru anii I și II de aproape 700 locuri bugetate neutilizate. Dintre acestea, la nivelul anului II de master se constată că există peste 600 locuri bugetate neutilizate, număr care depășește considerabil numărul de studenți cu taxă din anul II de master.

Astfel, toți studenții cu taxă eligibili din anul II de master ar putea primi loc bugetat și, chiar și așa, rămân foarte multe locuri bugetate care se pierd pentru că oricum nu are cine să le mai ocupe.

Constatăm că, în Universitatea din București, peste 900 de studenți la licență și aproximativ 500 de studenți la master plătesc taxe în loc să primească un loc bugetat existent la nivelul universității, cu mult mai mult decât cifra redusă anul acesta.

Acest lucru se întâmplă în condițiile în care în țară sunt numeroase universități care au studenți cu taxă în anul II de master, care ar putea beneficia de finanțare, dacă ar fi posibilă redistribuirea locurilor între universități.

Reamintim faptul că, în baza autonomiei universitare, este perfect legal să realoci locuri bugetate în cadrul programelor unei facultăți sau între facultăți, indiferent de momentul la care locurile bugetate se disponibilizează.

În cadrul Universității din București, nerepartizarea locurilor bugetate disponibilizate prin exmatriculare sau repetenție s-a întâmplat și în anii anteriori. Analiza datelor raportate la CNFIS, date pe baza cărora s-a făcut finanțarea în anii precedenți și inclusiv pentru acest an, arată că în fiecare an există sute de locuri la licență și la master neutilizate sau chiar definitiv pierdute de universitate, pentru că nu sunt redistribuite sau pentru că nu există studenți care să ocupe locurile bugetate disponibilizate.

În privința celorlalte universități prezente la discuții, Ministrul Educației Naționale a declarat că nu are observații privind managementul intern și i-a felicitat pe reprezentanții acestora pentru că locurile bugetate disponibilizate au fost repartizate studenților cu taxă eligibili, într-o proporție care se apropie de 100%.

Totuși, se remarcă faptul că și în cazul acestor universități, în special la anul II de studiu master, exista un număr impresionant de locuri bugetate neutilizate din cauza absenței studenților eligibili care să le ocupe, după cum urmează:

 • UBB are peste 550 de locuri la master anul II neutilizate (dintr-un total de 3.500 de locuri atribuite în 2016)
 • UAIC are aproape 400 de locuri la master anul II neutilizate (dintr-un total de 2.300 de locuri atribuite în 2016)
 • UVT are circa 75 de locuri la master anul II neutilizate (dintr-un total de 1.205 de locuri atribuite în 2016)

Ministrul Educației Naționale a remarcat faptul că acest fenomen este prezent, într-o proporție mai mică, și la alte universități care au primit un număr mare de locuri bugetate la master. În mod evident, aceste locuri sunt pierdute definitiv în sistem, ele nu mai pot ajuta financiar universitățile respective și nici pe studenții lor. Acest fapt rezultă poate și din faptul că în trecut li s-a alocat un număr de locuri bugetate mai mare decât cererea din partea studenților.

Din discuțiile cu studenții a reieșit și ideea că MEN ar trebui să creeze cadrul legal în vederea redistribuirii locurilor bugetate astfel disponibilizate către universitățile care au numeroși studenți cu taxă la nivelul anului II de master, dar și la licență. Împreună cu Consiliul Național al Rectorilor și cu reprezentanții asociațiilor studențești, MEN va analiza oportunitatea reglementării prin Ordin de Ministru a acestor redistribuiri de locuri și pentru anii superiori, nu doar pentru admitere.

Ministrul Educației a discutat cu studenții și despre bugetul de burse care se diminuează cu aproximativ 1-2%.

Conducerea ministerului este permanent preocupată de asigurarea și suplimentarea acestor fonduri și una dintre soluții ar putea fi aprobarea utilizării de către universități a sumelor din soldul anilor precedenți, necheltuite cu bursele sau alte sume aferente finanțării complementare, pentru a suplimenta fondul de burse sau bugetele căminelor și cantinelor. De asemenea, va fi analizată și posibilitatea suplimentării fondului pentru cheltuieli materiale. Aceste lucruri ar fi posibile la următoarea rectificare bugetară.

„Doresc să subliniez încă o dată deschiderea MEN, a mea personală, pentru un dialog aplicat și constructiv cu reprezentanții tuturor actorilor implicați în învățământul superior, fie că sunt studenți, cadre didactice sau conducerile universităților. Vă asigur, de asemenea, că deciziile la nivelul MEN se iau exclusiv prin considerarea argumentelor care țin de creșterea calității și relevanței învățământului superior, cu impact asupra dezvoltării socio-economice a țării” - este mesajul Ministrul Educației Naționale către întreaga comunitate academică.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini