Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 1 oră 7 minute

Întâlnirea Ministrului Educației, Ligia Deca, cu omologul său din Republica Turcia

Mie, 22.5.2024 - 11:25
22 Mai 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut marți, 21 mai, o întrevedere cu Yusuf Tekin, ministrul Educației Naționale al Republicii Turcia.

Cei doi miniștri au apreciat nivelul înalt de cooperare bilaterală între unitățile de învățământ și instituțiile de învățământ superior din cele două țări și vor continua să încurajeze dezvoltarea parteneriatelor printr-o mai bună utilizare a oportunităților oferite de Programul Erasmus+.

Întrevederea a prilejuit și un schimb de opinii pe teme precum reforma educației, recunoașterea diplomelor, educația în limba minorităților, dezvoltarea învățământului dual și importanța mobilităților.

Ministrul român al Educației a apreciat sprijinul oferit de autoritățile din Republica Turcia prin detașarea anuală de cadre didactice în școlile românești în care se asigură predarea în limba turcă.

Întrevederea a avut loc în cadrul vizitei efectuate în Turcia de Prim-Ministrul Guvernului României în data de 21 mai 2024. Cu acest prilej, a fost semnată, de către Prim-Ministrul Marcel Ciolacu și Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Declarația politică privind constituirea Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt, ce contribuie la consolidarea relației bilaterale guvernate de Parteneriatul Strategic dintre cele două state.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea Ministrului Educației, Ligia Deca, la Reuniunea Consiliului Educație (Bruxelles / 13 mai 2024)

Mar, 14.5.2024 - 14:16
14 Mai 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat luni, 13 mai, la Reuniunea Consiliului Educație, desfășurată la Bruxelles.

În cadrul reuniunii a fost adoptată Propunerea de Recomandare a Consiliului Europa în mișcare - oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți.

România va contribui la atingerea, până în 2030, a celor trei noi obiective stabilite la nivel european în domeniul mobilităților:

 • cel puțin 23% dintre absolvenții de învățământ superior vor avea o experiență de mobilitate în scop educațional, în creștere față de obiectivul actual de 20%;

 • cel puțin 12% dintre cursanții din învățământul profesional și tehnic vor avea o experiență de mobilitate, obiectiv în creștere față de cel anterior cu 8% pentru 2025;

 • cel puțin 20% din totalul cursanților care beneficiază de mobilitate în scop educațional în străinătate ar trebui să fie persoane cu oportunități reduse.

Miniștrii Educației au aprobat, de asemenea, Concluziile privind promovarea unor politici și practici bazate pe dovezi în domeniul educației și formării pentru realizarea Spațiului european al educației, prin care se creează cadrul pentru ca, în statele membre, dovezile și datele rezultate din cercetare să ocupe un loc semnificativ în luarea deciziilor, având în vedere complexitatea factorilor care influențează procesul decizional într-un sistem de educație, inclusiv în România.

Agenda Consiliului a inclus și o Dezbatere privind Inteligența artificială în educație și formare: combinarea inovării tehnologice cu o educație de calitate pentru toți, ce a evidențiat preocupările statelor membre cu privire la beneficiile și riscurile utilizării AI în procesul de învățământ.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a subliniat faptul că AI are un impact din ce în ce mai mare în educație şi că poate transforma esențial procesul de predare - învățare - evaluare. 

De asemenea, a evidențiat faptul că instrumentele specifice trebuie dezvoltate cu sprijinul profesorilor, pentru a garanta o abordare etică şi participativă a utilizării AI în educație. În acest context, ministrul a precizat că România a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor - vor fi formați aproximativ 100.000 de profesori în pedagogie digitală - precum și pentru dotarea școlilor și a liceelor cu echipamente moderne care să sprijine digitalizarea.

În contextul prezenței la Reuniunea Miniștrilor Educației, Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o întâlnire cu Balázs Hankó, ministrul de stat al inovării și învățământului superior din Ungaria.

Principala temă a discuției a constituit-o importanța colaborării internaționale și a multiplicării mobilităților în învățământul superior. Pentru țara noastră internaționalizarea universităților este o prioritate concretizată și în faptul că noua Lege a Învățământului Superior conține un capitol care îi este dedicat. De altfel, România face deja pași importanți în direcția internaționalizării învățământului superior: trei universități din țară pilotează Diploma Europeană, iar 17 universități fac deja parte din Alianța Universităților Europene.

Ministrul Educației, Ligia Deca:

România va susține în continuare parteneriatele în învățământul superior și va face toate demersurile pentru ca țara noastră să devină o destinație atractivă pentru mobilitățile internaționale, fiind, în același timp, un promotor al valorilor europene.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și VI-a în anul școlar 2023 – 2024 încep luni, 13 mai

Dum, 12.5.2024 - 11:14
12 Mai 2024

În perioada 13 - 29 mai este programată sesiunea de evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023 - 2024, care se adresează unui număr de peste 500.000 de elevi (cumulat).

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a începe luni, 13 mai, cu proba de Limbă și comunicare - scris - Limba română, respectiv proba de Limbă și comunicare - scris - Limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Marți, 14 mai, elevii claselor a II-a vor susține proba de Limbă și comunicare - citit - Limba română, iar miercuri, 15 mai, elevii aparținând minorităților naționale participă la proba de Limbă și comunicare - citit - Limba maternă.

Joi, 16 mai, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii, în timp ce vineri, 17 mai, se va desfășura ultima probă din cadrul EN II (Limbă și comunicare - scris-citit - Limba română pentru minoritățile naționale), susținută de elevii aparținând minorităților naționale

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a/EN IV) are următorul calendar: limba română (21 mai), matematică (22 mai) și limba maternă (23 mai).

Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) are următoarea configurație: 28 mai - Limbă și comunicare, respectiv 29 mai - matematică și științe ale naturii.

Probele au o structură și caracteristici de evaluare similare celor administrate în anii anteriori. Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător evaluărilor internaționale și implică un nivel mediu de dificultate.

Durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test administrat (EN II), respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat (EN IV și EN VI).

Testele sunt evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de către comisiile de evaluare constituite la nivelul acestora, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Ca element de noutate pentru administrarea și valorificarea rezultatelor înregistrate, colectarea datelor rezultate din evaluarea testelor scrise va fi realizată cu ajutorul unei noi aplicații digitale. Aceasta va permite, pe de o parte, colectarea datelor în condiții de siguranță și de control optimizat al calității și, pe de altă parte, va oferi comisiilor de evaluare acces la propriile date de evaluare ale elevilor și va permite valorificarea rapidă și flexibilă a acestora. Astfel, va fi facilitată realizarea rapoartelor clasei și a raportului școlii, fără eforturi birocratice suplimentare și într-un timp mai scurt.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Rapoartele generate la nivelul unității de învățământ pe baza acestor rezultate furnizează argumente statistice de maximă importanță și relevanță pentru construirea măsurilor de valorificare a rezultatelor înregistrate la aceste evaluări naționale, măsuri focalizate pe nivelul unității de învățământ și pentru beneficiarii serviciilor educaționale: elevi, părinți/tutori, cadre didactice, personal educațional de sprijin etc.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăEN IIEN IVEN VICategorie: Comunicate de presă

Strategia Națională de Educație Financiară 2024 - 2030 a fost adoptată

Joi, 11.4.2024 - 21:02
11 Apr 2024

Ministerul Educației a organizat, la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, un eveniment dedicat Zilei Educației Financiare, încadrat în seria de manifestări și programe dedicate educației financiare în România. În cadrul acestuia a fost prezentată Strategia Națională de Educație Financiară (SNEF) 2024 - 2030, adoptată astăzi, 11 aprilie, în ședință de Guvern.

Strategia conturează viziunea României privind educația financiară pentru următorii ani și conține exemple de acțiuni specifice care vor fi întreprinse până în 2030. Aceasta a fost elaborată de Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu implicarea altor părți interesate, atât din mediul public, cât și cel privat, ca urmare a procedurii de consultare publică.

Strategia Națională de Educație Financiară are direcții de acțiune pentru:

 • copii și tineri până în 25 de ani;

 • populația adultă;

 • operatorii economici.

Direcțiile de acțiune pentru copii și tineri până în 25 de ani sunt următoarele:

 • Dezvoltarea și introducerea elementelor de educație financiară în curriculumul național la toate nivelurile de învățământ;

 • Realizarea de acțiuni de educație financiară complementare adresate învățământului preuniversitar și universitar;

 • Introducerea educației financiare în universități;

 • Promovarea unor comportamente financiare responsabile  în rândul copiilor și tinerilor prin  intermediul mass-media;

 • Implementarea unor programe de educație financiară destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar;

 • Implementarea unui program național de conștientizare, consiliere și sprijin pentru părinți în vederea educării din perspectivă financiară a copiilor.

Obiectivele majore ale SNEF:

 • Creșterea gradului de educație financiară prin formarea de competențe în domeniul educației financiare în rândul copiilor și tinerilor și pregătirea lor pentru a deveni consumatori informați de produse, instrumente și servicii financiare;

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților populației adulte de a planifica finanțele proprii, de a economisi, de a fi consumatori informați privind utilizarea corespunzătoare a serviciilor și produselor financiare și de a-și îndeplini obligațiile fiscale;

 • Creșterea accesului operatorilor economici la noțiuni și informații financiare în scopul întăririi disciplinei financiare a acestora.

Pentru implementarea la scară națională a SNEF, cadrul necesar este fixat de Ministerul Educației, în calitate de instituție responsabilă a sistemului educațional formal și de Ministerul Finanțelor, în calitate de instituție responsabilă în domeniul fiscal, specific adulților și operatorilor economici.

BNR, ASF, ARB și ANPC, în calitate de parteneri în cadrul Protocolului Național pentru Educație Financiară, sprijină implementarea SNEF prin organizarea de acțiuni, evenimente, programe și campanii de educație financiară, conform atribuțiilor legale specifice.

Extinderea listei de părți interesate de implementarea SNEF va fi realizată prin eforturile tuturor semnatarilor protocolului anterior menționat, fiind atrași parteneri, entități publice și private care au atribuții sau o activitate specifică domeniului sau sunt interesate de a participa la acest proces.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăSNEFStrategie națională educație financiarăCategorie: Comunicate de presă

Deschiderea apelului de proiecte pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice

Joi, 4.4.2024 - 12:56
04 Apr 2024

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat Ghidul solicitantului aferent apelului de proiectePedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Prin intermediul apelului sunt urmărite dezvoltarea și implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat. Obiectivul acestui program este dezvoltarea competențelor digitale și de pedagogie digitală pentru a integra eficient tehnologiile în practicile de predare la clasă, indiferent de disciplină.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 80 de milioane de euro, fără TVA.

Cererile de finanțare se depun prin platforma electronică dedicată PNRR până în data de 31 mai 2024, ora 17:00.

BIROUL DE PRESĂ

Simulare probe scrise examen bacalaureat 2024: Analiza gradului de reușită pe itemi (prin raportare la competențele urmărite)

Mar, 2.4.2024 - 17:50
02 Apr 2024

Subsecvent simulării organizate de către Ministerul Educației (4 - 7 martie), Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a efectuat o analiză detaliată a rezultatelor înregistrate la nivel național prin corelare cu specificul fiecărui item.

Potrivit CNPEE, în urma acestui tip de abordare analitică a rezultatelor înregistrate de elevii care au susținut probele simulării, grupul de lucru din cadrul CNPEE (alcătuit din profesori de specialitate) a identificat elemente în măsură să optimizeze proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât ponderea itemilor satisfăcător/bine/foarte bine performați (itemi de succes) să crească în economia testului și, în același timp, a formulat sugestii privind activitățile de tip remedial pe care elevii le pot parcurge.

Regăsiți mai jos cele două materiale elaborate de către specialiștii CNPEE:

Aceste documente fac obiectul prelucrărilor în teritoriu de către inspectorii școlari cu atribuții în gestionarea disciplinelor de examen.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăsimulare bacalaureatsimulare examene naționalerezultate simulare 2023Categorie: Comunicate de presăfisiere:  Analiza_rezultate_simulare_bacalaureat24_CNPEE.pdf Analiza_cantitativa_itemi_toate_disciplinele.pdf

Sesiune de informare cu privire la apelul competitiv de proiecte „Primul student din familie”

Mar, 2.4.2024 - 11:22
02 Apr 2024

Astăzi, 2 aprilie 2024, Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a găzduit o sesiune de informare adresată reprezentanților solicitanților eligibili și asociațiilor reprezentative ale studenților și ale elevilor pentru apelul de proiecte „Primul student din familie”, lansat pe 28 martie 2024 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu Ministerul Educației.

Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită ► aici

Apelul beneficiază de o finanțare totală de 50 de milioane de euro (fără TVA) din Programul Operațional Educație și Ocupare. În cadrul acestuia, vor fi finanțate proiectele ai căror solicitanți eligibili sunt instituțiile de învățământ superior în colaborare cu unitățile de învățământ preuniversitar, care vizează combaterea abandonului școlar și universitar.

Creșterea accesului la învățământul superior al grupurilor subreprezentate/defavorizate, inclusiv prin sprijinirea și consilierea elevilor pentru a face tranziția de la liceu la universitate reprezintă o prioritate prevăzută în noile legi ale educației și a fost parte integrantă din Raportul final al proiectului „România Educată”.

Ligia Deca, Ministrul Educației: Este nevoie să susținem tinerii din mediul rural să-și continue studiile la universitate, fiindcă este necesar ca acești tineri să beneficieze de creșterea veniturilor și de creșterea calității vieții. „Primul student din familie” înseamnă curaj, dorință, motivație. Această măsură a fost prevăzută în proiectul „România Educată”, ulterior fiind preluată în legile educației, iar acum o punem în aplicare prin finanțare europeană, pentru a ne asigura că primii studenți din familie vor avea resurse și sprijin să-și continue studiile și să-și construiască un viitor mai bun. Fiecare copil din mediul rural care va reuși să finalizeze studii universitare va deveni un exemplu în comunitatea sa și va contribui la dezvoltarea societății, reducându-se, astfel, decalajele socio-economice dintre zonele urbane și cele rurale.

Printre măsurile prevăzute în cadrul apelului de proiecte (activități finanțate), se regăsesc:

 • Măsuri de tip „punte” în vederea facilitării tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a (45%)
  • identificarea elevilor în risc de a nu participa sau a nu promova examenul de bacalaureat, precum și a absolvenților de liceu din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat;

  • consilierea elevilor cu privire la opțiunile de programe de studiu din mediul universitar și promovarea ofertei educaționale universitare în rândul unităților de învățământ preuniversitar (în special în unitățile de învățământ cu o rată scăzută de cuprindere a absolvenților în învățământul superior);

  • susținerea persoanelor identificate prin oferirea de sprijin pentru facilitarea tranziției la studiile universitare prin programe remediale pentru recuperarea decalajelor de învățare pentru pregătirea examenului de bacalaureat sau a admiterii la studii universitare de licență și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din internatele instituțiilor de învățământ preuniversitar, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare, pentru a contribui la facilitarea tranziției la studiile universitare;

  • acordarea de subvenții.

 • Măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate (35%)

  • sprijinirea studenților cu risc de abandon, prin operaționalizarea mecanismelor de identificare și monitorizare a nevoilor studenților în cadrul Centrelor de consiliere și orientare în carieră (CCOC);

  • asigurarea în cadrul CCOC a serviciilor de suport, îndrumare și consiliere în vederea prevenirii și combaterii abandonului universitar;

  • acordarea de sprijin pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar în rândul studenților, membri ai grupului țintă, prin implementarea unor programe remediale / de aducere la nivel a studenților cu dificultăți în învățare și prin susținerea cheltuielilor pentru cazare și /sau masă din campusurile universitare, acordarea altor tipuri de sprijin pentru a depăși diferite grade de defavorizare care ar determina abandonul universitar;

  • acordarea de subvenții.

 • Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități, inclusiv admiterea  (20%)

  • Asigurarea accesibilității fizice și digitale în cadrul proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități în ÎS, inclusiv admiterea;

  • Achiziționarea de servicii de suport (ex. interpreți, tehnologii specifice);

  • Dezvoltarea unor servicii de consiliere și îndrumare dedicate studenților cu dizabilități.

Proiectele din cadrul prezentului apel pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, ora 16:00.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

Lun, 1.4.2024 - 18:19
01 Apr 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o luni, 1 aprilie, o întâlnire cu reprezentanții federațiilor reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și superior: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”. Tema discuțiilor: stabilirea demersurilor în vederea identificării unor criterii pentru salarizarea diferențiată a cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar pe criterii de performanță.

Întâlnirea are loc în contextul recentelor recomandări ale OCDE privind salarizarea pe criterii de performanță, precum și în contextul susținerii, de către Prim-Ministrul României, domnul Marcel Ciolacu, a unei reforme a salarizării.

În cadrul discuției a fost agreată, ca prim pas, constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Educației și reprezentanți desemnați de federațiile sindicale reprezentative, care să elaboreze proiectul de Metodologie privind salarizarea diferențiată a personalului didactic pe baza unor criterii de performanță

Calendarul de desfășurare a activităților va fi stabilit la prima întâlnire a grupului de lucru. 

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări

Vin, 15.3.2024 - 19:45
15 Mar 2024

Având în vedere informațiile din spațiul public referitoare la „dezvăluirea, de către Ministerul Educației, a unor date cu caracter personal”, odată cu transmiterea sintezei activității de control desfășurate la Școala Gimnazială „N. Titulescu” din București, facem următoarele precizări:

Documentul-sinteză a fost redactat și anonimizat într-un procesor de texte consacrat, utilizând instrumentele dedicate pentru acest tip de operațiune. Ulterior, a fost transformat în PDF și transmis către reprezentanți ai presei în această formă anonimizată. 

La scurt timp după ce ne-a fost semnalat că, la copierea textului, datele de identificare devin vizibile, a fost trimis publicațiilor către care sinteza fusese transmisă inițial documentul în format PDF scanat, care nu permite vizualizarea datelor cu caracter personal odată cu efectuarea operațiunii de copiere. 

Ministerul Educației va demara verificări interne pentru a identifica persoana/persoanele care se fac responsabile de această eroare.

Ne exprimăm regretul pentru eroarea produsă și facem apel către reprezentanții presei să nu folosească, în materiale, date care ar putea duce la identificarea vreuneia dintre persoanele menționate în sinteza raportului.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sinteza rezultatelor înregistrate la simularea examenului național de bacalaureat 2024

Vin, 15.3.2024 - 16:34
15 Mar 2024

Ministerul Educației a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat, susținută în perioada 4 - 7 martie 2024, la nivel național, de elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.

A. Informații privind organizarea evaluării digitalizate

Au fost implicați în procesul de evaluare 13.897 de profesori evaluatori, dintre care:

 • Limba română: 3.909

 • Matematică/istorie: 4.459

 • Limba maternă: 264

 • Disciplina la alegere: 5.265

În cadrul celor peste 1.320 de centre de examen (licee), scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică au fost asigurate de peste 10.000 profesori asistenți.

Platforma a funcționat în parametri optimi pe întreaga durată a desfășurării proceselor.

B. Informații privind rezultatele înregistrate

Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, se înregistrează următoarea situație pe probe și tranșe de note:

C. Comunicarea rezultatelor

Rezultatele înregistrate la probele scrise ale simulării examenului național de bacalaureat 2024 au fost transmise către Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București. La momentul transmiterii prezentei informări, rezultatele se transmit de la nivelul inspectoratelor școlare către fiecare unitate de învățământ sub forma cataloagelor cu notele finale. Borderourile asociate fiecărei evaluări, corespunzătoare celor 33 de tipuri de subiecte, vor fi trimise de către Ministerul Educației inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București până cel târziu marți, 19 martie 2024, urmând a fi transmise de către inspectorate către fiecare unitate de învățământ cel târziu până pe 20  martie 2024.

În ceea ce privește modalitatea de comunicare a rezultatelor, Ministerul Educației face demersuri pentru dezvoltarea platformei de evaluare digitalizată, astfel încât, începând de anul școlar viitor, rezultatele probelor scrise ale simulărilor examenelor naționale să fie comunicate anonimizat, prin afișare pe platformă, similar examenelor naționale. 

D. Precizări importante

Dată fiind generalizarea evaluării digitalizate pentru simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, facem următoarele precizări:

 • Lucrările scrise ale elevilor care au susținut simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat se află în unitățile de învățământ în care elevii au susținut probele scrise.

 • Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și, începând cu 20 martie, la borderourile de evaluare corespunzătoare. Conducerile unităților de învățământ vor pune la dispoziția cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de la nivelul Ministerului Educației prin inspectoratele școlare, pentru a fi folosite în procesul de vizualizare a lucrărilor de către elevi/părinți.

 • În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației dispune pentru prima oară de date relevante pentru o imagine de ansamblu  asupra gradului de reușită la fiecare dintre itemii administrați. În acest sens, menționăm că, dat fiind numărul mare de tipuri de subiecte (33) și faptul că procesul de evaluare s-a încheiat în cursul serii de joi, 14 martie, statisticile privind gradul de reușită pe fiecare item, la nivel național, vor fi făcute publice cel mai târziu pe 22 martie.

Precizăm că datele care stau la baza prezentei sinteze a rezultatelor au fost extrase din platforma de evaluare digitalizată și prelucrate la nivelul Ministerului Educației. Informațiile care permit astfel de analize, precum și analize ale gradului de reușită pe itemi vor fi disponibile la nivelul fiecărui Inspectorat Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv al fiecărei unități de învățământ odată cu transmiterea borderourilor de evaluare.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăsimulare bacalaureatsimulare examene naționalesimulare exameneCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport au aprobat lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice

Joi, 7.3.2024 - 17:30
07 Mar 2024

Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport au aprobat astăzi, 7 martie, prin protocol, lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice pentru care se vor acorda burse de merit elevilor de gimnaziu și liceu în anul școlar 2024 - 2025.

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, elevii de gimnaziu și liceu care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice beneficiază de burse de merit din bugetul Ministerului Educației.

Sute de elevi participă în fiecare an la campionatele naționale de baschet, atletism, canotaj, scrimă, tenis și alte sporturi olimpice. Acești elevi sunt un model de perseverență, devotament și curaj pentru colegii lor. E important să le recunoaștem rezultatele și să-i susținem în drumul lor spre performanță! Estimăm că aproximativ 30.000 de elevi vor beneficia de burse de merit anul viitor școlar pentru performanțele lor sportive! Succes, dragi elevi, și felicitări pentru munca voastră de zi cu zi!, a declarat Ligia Deca, Ministrul Educației.

Campionatele naționale sunt arena în care se conturează nu doar performanțe sportive excepționale, ci și destine model pentru generațiile viitoare. Fiecare tânăr campion care câștigă o bursă de merit își inspiră colegii să urmeze aceeași cale a perseverenței și curajului. Dintre ei, vor răsări viitorii campioni europeni, mondiali sau olimpici care vor reprezenta România și ne vor face mândri. Chiar și dacă nu vor merge mai departe către sportul de performanță, formarea voinței, a disciplinei și asumarea valorilor asociate sportului sunt materialul din care sunt clădiți campionii în orice domeniu. Suntem martorii unor generații ce construiesc drumuri spre excelență, iar Agenția Națională pentru Sport este cu mândrie alături de fiecare pas făcut pe acest drum”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Lista campionatelor naționale a fost realizată cu sprijinul ANS și este accesibilă în cadrul protocolului publicat ► AICI.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăburse școlareCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă: situație Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Capitală

Mar, 5.3.2024 - 16:04
05 Mar 2024

Referitor la situația existentă la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Municipiul București, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Educației a dispus efectuarea unei cercetări de către Corpul de Control din cadrul ministerului. La momentul prezentei informări, echipa de control desfășoară o cercetare pentru verificarea managementului unității de învățământ din perspectiva asigurării siguranței în școală. Concluziile cercetării vor fi făcute publice. 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București ne-a informat că, în cursul zilei de astăzi, directoarea unității de învățământ și-a înaintat demisia. Documentul este înregistrat la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

În ceea ce privește cele mai recente demersuri întreprinse de Ministerul Educației pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, vă comunicăm că elaborarea „Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ” a fost urmată de sesiuni de prelucrare cu inspectorii școlari generali, de transmiterea către inspectoratele școlare județene și de publicarea de materiale informative privind modalitatea de aplicare. 

Acțiunile au continuat cu diseminarea materialelor în unitățile de învățământ, cu prezentarea Procedurii directorilor Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, cu solicitarea ca aceștia să desfășoare ateliere de formare privind aplicarea ei. 

Referitor la demersurile viitoare:

 • Până în data de 31 martie 2024, inspectoratele școlare județene și Centrele Județene de Resurse și de Asistență Educațională vor organiza noi sesiuni de formare cu toți directorii din județe privind aplicarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ. 

 • Până în data de 15 martie 2024, toate unitățile de învățământ preuniversitar vor afișa materialele vizuale de informare disponibile pe site

 • Inspectoratele școlare județene vor monitoriza aplicarea Procedurii și incidența cazurilor de violență în acord cu prevederile în vigoare. În școlile cu un număr ridicat de cazuri de violență înregistrate, ISJ și CJRAE vor acorda sprijin de urgență pentru planificarea și desfășurarea unor măsuri de prevenire și combatere a cazurilor de violență. Școlile identificate și măsurile luate vor fi raportate la Ministerul Educației până în data de 31 martie 2024

Reamintim faptul că în acest efort inspectoratele școlare județene, Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională și unitățile de învățământ trebuie să colaboreze cu Birourile de Siguranță Școlară și Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în acord cu Planul Național Cadru de Acțiune semnat în septembrie 2023. De asemenea, menționăm obligativitatea structurilor de conducere de la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare de a se implica în identificarea celor mai bune măsuri, atunci când sunt semnalate cazuri de agresiune în mediul școlar. 

Ministerul Educației condamnă cu fermitate orice act de violență. Reiterăm necesitatea ca toți cei care desfășoară activități în mediul școlar să acționeze în interesul superior al copilului, în momentul în care este sesizat un act de violență. 

Responsabilitatea pentru diminuarea violenței în mediul școlar aparține tuturor celor implicați în viața școlii.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Analiza gradului de reușită pe itemi, raportat la competențele urmărite. Concluzii și recomandări

Mar, 5.3.2024 - 13:37
05 Mar 2024

În urma simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) din cadrul Ministerului Educației a realizat o analiză care a corelat rezultatele obținute la nivel național cu specificul fiecărui item.

Conform CNPEE, în urma analizării rezultatelor obținute la nivel național în urma simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, atât la Limba și literatura română, cât și la Matematică, grupul de lucru compus din profesori de specialitate a identificat elementele care pot îmbunătăți proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât ponderea itemilor satisfăcător/bine/foarte bine performați (itemi de succes) să crească în economia testului, iar calibrarea variantelor de subiecte să fie îmbunătățită, astfel încât să crească relevanța acestei evaluări naționale.

Atașăm acestei informări Analiza gradului de reușită pe itemi, raportat la competențele urmărite pentru:

Analiza conține atât competențele vizate pentru fiecare item, cât și sugestii de activități pentru îmbunătățirea competențelor elevilor și va fi prelucrată în întâlnirile care vor fi organizate la nivel județean de către inspectorii școlari cu atribuții în gestionarea disciplinelor de examen.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăsimulare examene naționalesimulare EN VIIICategorie: Comunicate de presăfisiere:  2024_Analiza_itemi_ENVIII_simulare_LRO.pdf 2024_Analiza_itemi_ENVIII_simulare_Matematica.pdf

Reforma învățământului preuniversitar în România: consolidarea sistemelor de guvernanță, de evaluare și de sprijin

Mar, 5.3.2024 - 11:03
05 Mar 2024

 

Astăzi, Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Ministerul Educației din România au prezentat raportul „Reforma învățământului preuniversitar în România: consolidarea sistemelor de guvernanță, de evaluare și de sprijin”, pregătit în contextul proiectului „Consolidarea guvernanței învățământului preuniversitar din România”. Acest proiect finanțat de Uniunea Europeană a fost susținut de Instrumentul de Suport Tehnic (IST), care oferă statelor membre expertiză tehnică pentru realizarea reformelor în diverse domenii, inclusiv educația. IST este principalul instrument al Comisiei Europene pentru a oferi sprijin tehnic reformelor în UE, în urma cererilor autorităților naționale. Acesta face parte din Cadru Financiar Multianual 2021-2027 și din Planul de Redresare pentru Europa (https://reform-support.ec.europa.eu/index_en).

Raportul prezentat oferă Ministerului Educației recomandări privind implementarea reformelor adoptate anul trecut prin noua lege a învățământului preuniversitar, care pot fi importante pentru elaborarea legislației secundare și care ar trebui să transforme sistemul într-unul eficient și echitabil. Raportul oferă, de asemenea, recomandări pentru politicile pe termen lung pe care Ministerul Educației le poate implementa. De asemenea, acesta subliniază măsurile introduse de legea învățământului preuniversitar din 2023, evidențiind importanța lor în promovarea unui sistem educațional de calitate, care este, în același timp, inclusiv și propice creșterii economice durabile.

Documentul își propune să ofere o perspectivă care explorează patru domenii esențiale ale politicilor educaționale: evaluarea și sprijinul unităților de învățământ, alocarea resurselor pentru educație, cariera didactică și sistemul de date și monitorizarea acestora. Fiecare domeniu este analizat pentru a oferi un plan pentru implementarea reformelor propuse în mod eficient.

„România își asumă o transformare ambițioasă a sistemului său educațional. Sunt convins că acest raport va ajuta țara să transforme cariera didactică într-o profesie înalt-calificată și atractivă, consolidând managementul educațional al școlilor și asigurând alocarea și utilizarea strategică a resurselor educaționale.”, a declarat Andreas Schleicher, Directorul OCDE pentru Educație și Competențe.

Totodată, raportul de față reflectă o angajare comună pentru promovarea unui sistem educațional echitabil, de înaltă calitate și receptiv la nevoile tuturor elevilor. Acesta este aliniat cu prioritatea Uniunii Europene de a asigura educație de calitate și incluzivă pentru toți, precum și cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind Căile către Succesul Școlar.

„Sunt încântat că DG REFORM a putut să sprijine Ministerul Educației din România în eforturile sale de reformă în sectorul preuniversitar. Prin intermediul Instrumentului de Suport Tehnic, recomandările oferă sugestii concrete pentru implementarea pachetului legislativ adoptat anul trecut. Acest lucru va îmbunătăți eficiența și echitatea sectorului educațional din România.”, a declarat Mario Nava, Director General al DG REFORM.

În vederea formulării celor mai adecvate soluții în elaborarea legislației secundare, Ministerul Educației a realizat demersurile necesare pentru a primi sprijin tehnic la nivel instituțional din partea unor parteneri internaționali recunoscuți în domeniul educației, prin intermediul sprijinului financiar al Uniunii Europene. Rezultatele proiectului „Consolidarea guvernanței învățământului preuniversitar din România” sunt transpuse printr-o serie de recomandări pentru politici publice pe termen scurt și lung oferite în cadrul raportului lansat astăzi. 

„Elaborarea legislației secundare reprezintă o etapă-cheie în aplicarea Legii învățământului preuniversitar adoptate în toamna anului 2023. Îmi reiterez convingerea că acest proces trebuie să pornească și de la recomandări externe și exemple de bună practică la nivel internațional. Recomandările formulate de experții OCDE se vor regăsi pe masa echipelor care vor lucra la elaborarea legislației secundare în domeniul învățământului preuniversitar. Acestea vor sprijini activitatea specialiștilor din Ministerul Educației și a experților cooptați sectorial, pentru a putea propune cele mai bune soluții legislative. În plus, experiența de lucru din cadrul proiectului a condus la familiarizarea structurilor de specialitate din Ministerul Educației cu experții și metodologiile de lucru OCDE, fapt îmbucurător pe termen în lung în ceea ce privește elaborarea politicilor publice, la nivelul ministerului, precum și în contextul procesului de aderare la OCDE. Le mulțumesc pe această cale colegilor din OCDE și de la DG REFORM pentru deschiderea și sprijinul acordat României pentru a îmbunătăți sistemul de învățământ preuniversitar.”, a declarat Ligia Deca, Ministrul Educației.

Raportul poate fi accesat la următorul link.

 

fisiere:  Romanian_Technical report_4.03.2024.pdf

Informare de presă: prezență simulare probe scrise examen național bacalaureat 2024

Lun, 4.3.2024 - 16:43
04 Mar 2024

[Acest comunicat de presă va fi actualizat cu informații privind prezența la probele scrise prevăzute în calendarul simulării.]

***

Astăzi, 4 martie, s-a desfășurat simularea probei scrise de Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat 2024. Conform datelor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 15:00), au fost prezenți 126.820 de elevi din totalul celor peste 146.000 de elevi înscriși în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă

Rata de participare este superioară cu peste 5% (86,3%), comparativ cu anul trecut (81%), numărul de elevi fiind aproximativ același. 

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 5 elevi.

Calendarul probelor din zilele următoare:

 • 5 martie 2024: proba E)c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului

 • 6 martie 2024: proba E)d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării

 • 7 martie 2024: proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor (în mod individual) va avea loc în data de 15 martie.

Alte informații utile sunt disponibile în ghidul publicat aici.

De asemenea, Ministerul Educației pune la dispoziție și un set de întrebări frecvente (+ răspunsuri) privind evaluarea digitalizată a lucrărilor redactate de candidați.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăsimulare examene naționalesimulare bacalaureatsimulare exameneCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă (punct de vedere referitor incident unitate de învățământ Municipiul București)

Lun, 4.3.2024 - 16:36
04 Mar 2024

Urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind suspiciunea producerii unor fapte reprobabile în incinta unei unități de învățământ din Municipiul București, un reprezentant al Ministerului Educației s-a deplasat în cursul dimineții de astăzi, 4 martie, în școala în cauză, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Cazul este preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În același timp, în limitele sale de atribuții, o echipă a Inspectoratului Școlar al Municipiului București verifică atât modul în care conducerea unității de învățământ a gestionat acest caz, cât și măsurile dispuse de aceasta, conform competențelor ce îi revin, în vederea soluționării aspectelor semnalate.

Violența, agresiunile și comportamentele abuzive sunt incompatibile cu un mediu școlar sănătos și sigur. Am solicitat Inspectoratului Școlar al Municipiului București să transmită Ministerului Educației concluziile cercetării. În aceeași măsură, reiterez obligația școlilor de a întreprinde demersurile prevăzute în Procedura privind gestionarea cazurilor de violență, care stabilește foarte clar pașii de urmat în cazul agresiunilor de orice tip, indiferent dacă sunt semnalate de elevi, cadre didactice sau părinți”, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (2024)

Sâm, 2.3.2024 - 10:29
02 Mar 2024

Simularea examenelor naționale din anul școlar 2023 - 2024, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, continuă în perioada  4 - 7 martie, cu probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă).

Calendar:

Simularea se va organiza în peste 1.320 de unități de învățământ și va implica participarea - estimată - a peste 146.000 de elevi.

Probele scrise implică următoarele discipline: limba și literatura română - proba E) a), limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) - proba E) b), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie - probele E) c) și E) d).

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor/competenţelor asociate acestora, conform programelor pentru simulare aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe pagina web dedicată.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educație la simularea probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a.

Rezultatele vor fi comunicate individual în data de 15 martie 2024 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. Obiectivul urmărit: îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului din această vară prin adoptarea celor mai potrivite măsuri în acest sens.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi consemnate în catalog.

Alte informații utile sunt disponibile în ghidul publicat aici. De asemenea, Ministerul Educației pune la dispoziție și un set de întrebări frecvente (+ răspunsuri) privind evaluarea digitalizată a lucrărilor redactate de candidați.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăsimulare bacalaureatsimulare examene naționalesimulare exameneCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la prima ediție a UNICA Days și la Reuniunea informală a miniștrilor educației, la Bruxelles

Vin, 1.3.2024 - 13:16
01 Mar 2024

În perioada 28 februarie - 1 martie 2024, Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la prima ediție a UNICA Days și la Reuniunea informală a miniștrilor educației, la Bruxelles.

UNICA este o Rețea de Universități din Capitalele Europei. A fost fondată în 1990 și  în prezent este alcătuită din 53 de universități din 40 de capitale ale Europei, incluzând 1.500.000 de studenți și peste 150.000 de membri ai personalului universitar. Din România participă trei universități: Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

UNICA Days a fost un eveniment aflat la prima ediție, sub titlul „Privind spre viitor: întărirea democrației prin educație și cercetare” (Navigating the Future: Strengthening Democracy through Education and Research). Au fost prezenți membri importanți ai Guvernelor Europene, ai Comisiei Europene, ai Organizațiilor Studențești Europene și ai Consiliului și Parlamentului European, precum și rectori, prorectori și alți membri ai comunității academice.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a deschis acest eveniment alături de Sorin Costreie, Președintele UNICA, și Igor Papič, Ministrul Învățământului Superior, Științei și Inovării din Republica Slovenia.

În ceea ce privește misiunea democratică a universităților, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, mi-am exprimat încrederea că educația civică - ale cărei baze sunt puse în România încă din învățământul primar și continuă în învățământul superior - îi va determina pe tineri să își exercite în număr cât mai mare dreptul la vot, un drept fundamental într-o societate democratică. Instituțiile de învățământ superior, prin misiunea lor, sunt ancore pentru democrații solide și este esențial să reprezinte exemple și motoare democratice pentru societate, idee care a fost preluată în cadrul dezbaterilor privind rolul universităților, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Reuniunea informală a miniștrilor educației a fost organizată sub egida președinției rotative la Consiliul Uniunii Europene, exercitată de Regatul Belgiei (PRES BE). Discuțiile s-au concentrat pe mobilitatea studenților și pe impactul acesteia asupra sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană.

Mobilitatea academică este un obiectiv asumat atât în plan interguvernamental, cât și la nivel european. De aceea, Ministerul Educației susține implicarea, echitatea și, mai ales, soluțiile inovative identificate pentru a păstra nivelul ridicat al mobilităților. Politicile naționale stabilite prin noua Lege a învățământului superior adoptată anul trecut prevăd creșterea participării la programele de mobilitate academică, iar noua legislație secundară va contribui la reglementarea aspectelor complementare precum: microcertificări, diploma comună de studii, asigurarea calității și acreditarea programelor de studii integrate.

De asemenea, de o importanță deosebită se bucură valorificarea oportunităților de cooperare în cadrul programului Erasmus+. În România, în ultimii 10 ani, au avut loc  peste 76.000 de mobilități de tip outgoing și 40.000 de mobilități de tip incoming, cu creșteri anuale relevante, cu excepția anilor 2019 - 2020, când cifrele au fost afectate de pandemia COVID-19.

Am propus ca sprijinul european să se concentreze pe creșterea bugetului Erasmus+, cu posibilitatea ca statele membre să completeze fondurile din bugetul FSE+. De asemenea, am adus în discuție importanța generalizării inițiativelor de digitalizare precum «Erasmus Without Papers» și «Erasmus Student Card», pentru a îmbunătăți semnificativ procesul și experiența în ansamblu, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă