Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 12 minute 28 de sec

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu s-a întâlnit cu profesori români și ucraineni implicați în educația elevilor refugiați

Vin, 25.3.2022 - 14:37
25 Mar 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, s-a întâlnit astăzi, 25 martie 2022, cu profesori români și ucraineni implicați în educația copiilor refugiați din zonele de conflict militar. Evenimentul de astăzi este o continuare firească a întâlnirii de joi, 24 martie, când ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a dorit să afle nemijlocit cum se derulează lucrurile din perspectiva elevilor proveniți din Ucraina (detalii aici).

În cadrul discuțiilor au fost analizate particularitățile tuturor categoriilor de preșcolari și elevi care se găsesc în România în urma conflictului armat din Ucraina, astfel încât măsurile destinate acestora să fie adaptate pentru a răspunde nevoilor și implicit pentru a le asigura dreptul la educație.

Apreciem eforturile cadrelor didactice din România și Ucraina, precum și deschiderea tuturor școlilor românești care au înscris elevi ucraineni fie ca audienți potrivit curriculumului românesc, fie ca participanți la procesul de educație conform curriculumlui ucrainean. În același timp, am luat act de dorința generală de a organiza cursuri de limba română pentru copii, chiar dacă nu sunt înscriși ca audienți în școlile noastre. De asemenea, am luat act de dorința multor elevi ucraineni de a încheia anul școlar potrivit curriculumului în baza căruia au fost școlarizați în țara de origine, însă am constatat ca există și elevi care doresc să-și continue studiile după programa școlară din sistemul românesc de învățământ”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu.

În acest sens, Ministerul Educației va încerca să identifice soluțiile legale privind atribuirea unor locuri speciale în liceu absolvenților clasei a VIII-a din Ucraina care nu vor fi în măsură (nu cunosc limba română, dar doresc să o învețe) să susțină Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a. Prin implicarea inspectoratelor școlare județene, Ministerul Educației va acorda sprijin și în alocarea de posturi la solicitarea școlilor în care învață copiii ucraineni, întrucât s-a constatat atât nevoia de profesori și personal administrativ, dar mai ales nevoia de psihologi cu competențe de comunicare în limba vorbită de copiii ucraineni.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă

Peste 1.400 de cereri depuse și validate în prima rundă de finanțare din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Joi, 17.3.2022 - 21:38
17 Mar 2022

Ministerul Educației derulează Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR. Programul urmărește creșterea participării la educație a elevilor din unitățile de învățământ identificate ca având cel mai ridicat risc de abandon școlar. Cel puțin 2.500 de unități de învățământ vor fi sprijinite cu până la 200.000 de euro/școală în vederea reducerii acestui risc.

În cadrul primei runde de finanțare, încheiată luni, 14 martie 2022, au fost depuse și validate 1.474 cereri de finanțare.

În prezent, este în derulare procedura de verificare a conformității administrative, iar proiectele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate vor intra în faza de evaluare calitativă. Lista finală a unităților de învățământ beneficiare de granturi va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, cel târziu în data de 30 martie 2022.

Mulțumim tuturor directorilor de unități de învățământ care au înțeles nevoia și responsabilitatea participării la acest program care reprezintă cel mai complex efort de combatere a părăsirii timpurii a școlii din istoria recentă a României, program subsumat proiectului „România Educată” și eforturilor generale ale Ministerului Educației de a spori echitatea și egalitatea de șanse la nivelul sistemului de învățământ.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea miniștrilor educației din UE, în prezența ministrului ucrainean al educației, „Răspuns european de solidaritate coordonat în domeniul educației în contextul crizei din Ucraina”

Joi, 17.3.2022 - 20:58
17 Mar 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat în data de 16 martie a.c., la reuniunea miniștrilor educației din UE cu tema „Răspuns european de solidaritate coordonat în domeniul educației in contextul crizei din Ucraina”. La invitația Președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, la acest eveniment a participat ministrul ucrainean al educației, Serhiy Shkarlet, care a subliniat că prioritățile imediate vizează asigurarea stabilității procesului educațional și crearea unui mediu sigur pentru educație.

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a declarat că se alătură mesajelor de condamnare a agresiunii militare premeditate a Rusiei împotriva Ucrainei, deplânge pierderea de vieți și exprimă compasiunea și tristețea profundă pentru suferința poporului ucrainean, reiterând angajamentul deplin al României în acordarea asistenței și sprijinului umanitar necesar populației refugiate. Acesta a subliniat gravitatea crizei umanitare și a prezentat măsurile legislative, administrative și financiare pe care statul român le-a adoptat cu celeritate pentru a asigura tuturor copiilor ucraineni accesul in școlile din România în aceleași condiții aplicabile și copiilor români. Totodată, ministrul a menționat și posibilitatea oferită de universitățile românești pentru înmatricularea solicitanților refugiați și acordarea de burse din partea Ministerului Educației pentru studenții ucraineni.

Ministrul român a evidențiat rolul societății civile, cooperarea cu școlile și universitățile românești care au reacționat cu promptitudine și au oferit refugiaților cazare în căminele lor, hrană, asistență și consiliere psihologică: „Resursele umane din educație s-au mobilizat într-o manieră impresionantă pentru a ajuta la punctele de trecere a frontierei, în locurile de cazare pentru refugiați sau pentru a traduce documentele oficiale.”

De asemenea, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat instrumentele de informare puse la dispoziția refugiaților ucraineni: platforma Ucraina - Împreună ajutăm mai mult, coordonată de Guvernul României, care oferă informații utile în limba ucraineană și site-ul Ministerului Educației, cu o secțiune specială în care sunt publicate informații legate de educație în patru limbi: română, ucraineană, engleză și franceză.

Totodată, ministrul român al educației a reafirmat necesitatea cooperării consolidate la nivel european și global.

La rândul său, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, a prezentat măsurile întreprinse la nivelul Comisiei Europene, inclusiv flexibilizarea regulilor de implementare a Programului Erasmus+ pentru oferirea de sprijin elevilor, studenților și profesorilor ucraineni.

BIROUL DE PRESĂ

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Poziţia României, apreciată la Reuniunea miniștrilor învățământului superior și cercetării din UE (Marsilia, 8 martie) || Poziția reflectă acţiunile întreprinse de România în contextul crizei din Ucraina

Mar, 8.3.2022 - 20:48
08 Mar 2022

Prezent la Reuniunea miniștrilor învățământului superior și cercetării din UE cu tema „Coordonarea politicii UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior” (Marsilia, 07-08 martie), ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, și-a axat intervenția pe necesitatea statelor membre de a răspunde rapid și pe măsura provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ superior, cercetare și inovare.

În acest context, ministrul român al Educației a prezentat măsurile adoptate de Guvernul României în domeniul învățământului, ca răspuns concret și urgent la efectele ostilităților din Ucraina. „România a primit pe teritoriul său, până în acest moment, mai mult de 300.000 de refugiați. 80 000 dintre aceștia au rămas pe teritoriul României. Aproape 10.000 dintre refugiați sunt studenți.

România a promovat cu celeritate măsuri cu aplicabilitate imediată privind extinderea/adaptarea cadrului legal pentru a permite, prin derogare, ca persoanele refugiate ce provin din instituțiile de învățământ superior ucrainene, cetățeni ucraineni sau ai altor state să își poată continua studiile în universitățile din România. Am creat cadrul legal pentru ca universitățile românești sa poată analiza și aviza înmatricularea solicitanților în orice moment, nu numai la început de an universitar sau de semestru, conform regulilor obișnuite.

În plus, foarte important – consider - refugiații cu cetățenie ucraineană beneficiază de finanțarea procesului educațional de la bugetul de stat al României. Studenții care nu pot prezenta acte de studii pot fi înmatriculați de universitățile românești pe baza evaluărilor proprii și a unei declarații pe propria răspundere a solicitantului, urmând ca aceștia să facă dovada parcursului academic anterior, până la finalizarea studiilor universitare. Mai mult, universitățile românești sunt gata să primească cadre didactice ucrainene pentru a preda și continua activitatea de cercetare în România.  În actualul context, proiectele de mobilități Erasmus au fost adaptate noilor condiții, studenții ucrainieni beneficiind de prelungirea duratei mobilitate în universitățile românești”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu.

În același timp, în calitate de președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat Planul special pentru Ucraina, elaborat de AUF, prin care se oferă sprijin concret și complex studenților care provin din cele 13 universități ucrainene, membre ale Francofoniei universitare.

Ministrul Educației a mai adăugat că, în noul context geopolitic generat de conflictul militar din Ucraina, este și mai mare nevoie de o coordonare a politicii UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior: „Apreciez în acest sens acțiunile întreprinse la nivel european, iar Declarația propusă de Președinția Franceză va putea consolida dialogul multilateral cu partenerii internaționali, bazat pe valori democratice și principii comune și va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a ONU, la crearea de condiții mutual favorabile”.

Reuniunea miniștrilor învățământului superior și cercetării din UE cu tema „Coordonarea politicii UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior” este un eveniment organizat sub egida Președinției franceze la Consiliul Uniuni Europene. În acest cadru, România, reprezentată deopotrivă de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin secretarul de stat Tudor Prisecaru, și-a reafirmat angajamentul pentru o cooperare care să consolideze reglementările democratice ce trebuie să definească lumea. „Această lume se întemeiază pe reguli, respectă principii și valori, iar dintre acestea cea mai importantă regulă este pacea. Valorile umanitare, pacea, valorile democratice și solidaritatea sunt și trebuie sa rămână principii de bază în învățământul superior”, a conchis ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarația ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu privind desfășurarea activității didactice în școli, începând cu data de 9 martie 2022

Mar, 8.3.2022 - 19:58
08 Mar 2022

„Ministerul Educaţiei a transmis a circulară către toate inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului București prin care informează că, începând cu data de 9 martie 2022, va înceta starea de alertă instituită pe teritoriul României. Prin urmare, încetează și măsurile sectoriale privind educația cu aplicabilitate în starea de alertă, conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, emis în baza Legii nr. 55/2020 și OUG nr. 141/2020, a fost abrogat astăzi, 8.03.2022 (prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3.343/707/08.03.2022).

Astfel, începând cu data de 9 martie 2022, nu se mai suspendă cursurile cu prezență fizică în funcție de numărul de cazuri de infectări sau de gradul de ocupare al paturilor destinate bolnavilor Covid-19.

Clasele/grupele/unitățile de învățământ care la data încetării stării de alertă funcționează în sistem online vor continua să funcționeze în acest sistem până la sfârșitul perioadei dispuse în deciziile de suspendare a activității cu prezență fizică.

De asemenea, preșcolarii, elevii și personalul din unitățile de învățământ care la data încetării stării de alertă se află în carantină sau izolare vor respecta perioada prevăzută în deciziile în baza cărora s-au instituit respectivele măsuri.

Pentru elevii cu boli cronice, Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Educației, va stabili măsuri suplimentare de protecție pentru asigurarea dreptului la educație în condiții de siguranță sanitară.

Ministerul Educației și Ministerul Sănătății subliniază necesitatea respectării cu strictețe a regulilor de igienă personală și în cadrul colectivității, urmând să emită un set de recomandări astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în condiții de siguranță epidemiologică."

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  08.03.2022_Circulara_55_2022_scoli_incetare_alerta.pdf

Declarația ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, privind desfășurarea activității didactice în instituțiile de învățământ superior în perioada următoare

Mar, 8.3.2022 - 14:03
08 Mar 2022

„Ministerul Educației a emis o Notă conform căreia, începând cu 09.03.2022, instituțiile de învățământ superior vor reveni la activități didactice cu prezență fizică.

În situația în care acest lucru nu este posibil imediat, în vederea asigurării calității actului educațional, în funcție de specificul activităților desfășurate și în raport cu contextul actual (cazările studenților în căminele studențești, reconfigurarea orarelor etc.), universitățile pot decide, în baza autonomiei universitare garantate de Constituția României, cu asumarea răspunderii publice, prin hotărâri ale Senatului universitar, o perioadă optimă de tranziție de la sistemul online la activități cu prezență fizică, având obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II-lea.”

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  circulara univ_iesire_stare_alerta.pdf

Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 4 martie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

Dum, 6.3.2022 - 15:38
06 Mar 2022

Trendul descendent al situației epidemiologice din mediul școlar, consemnat în ultimele săptămâni, a continuat și în intervalul 28 februarie - 4 martie. Astfel, în această perioadă, numărul de infectări cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ a continuat să scadă și, implicit, a scăzut și numărul de clase/unități școlare cu activitate organizată în sistem online.

Conform raportărilor centralizate, la finalul săptămânii 28 februarie - 4 martie, 18 unități de învățământ (cu personalitate juridică sau structuri) și 315 de clase/grupe funcționau în sistem online.

La momentul raportării, situația epidemiologică din școli implica următoarele date:

 • 4.247 de elevi/preșcolari - pozitivi Covid-19 (0,15%)
 • 1.000 de persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar - pozitive Covid-19 (0,37%).

În urma administrării testelor antigen pe bază de salivă în unitățile de învățământ, în săptămâna 28 februarie - 4 martie 2022 au fost raportate 772 de teste de salivă pozitive. Dintre acestea, 460 (60%) au fost confirmate RT-PCR, 189 (24%) au fost infirmate, iar pentru 123 (16%) nu exista niciun răspuns la data raportării.

Situația centralizată pe județe este disponibilă atașat.

Evoluție comparativă 10 ianuarie -  4 martie (date și grafic):

Sorin Mihai CÎMPEANU,

ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie_centralizatoare_judete_04_martie_2022.pdf

Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 25 februarie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

Sâm, 26.2.2022 - 14:14
26 Feb 2022

În ultima săptămână, numărul de infectări cu SARS-CoV-2 în mediul școlar a continuat să scadă și, implicit, a scăzut și numărul de clase/unități școlare cu activitate organizată în sistem online.

Conform raportărilor centralizate, la finalul săptămânii 21 - 25 februarie, 20 de unități de învățământ (cu personalitate juridică sau structuri) și 515 clase/grupe funcționau în sistem online. La momentul raportării, situația epidemiologică se prezenta astfel:

 • 6.731 de elevi/preșcolari - pozitivi Covid-19 (0,2%)
 • 1.883 de persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar - pozitive Covid-19 (0,6%).

În urma administrării testelor antigen pe bază de salivă în unitățile de învățământ, în săptămâna 21-25 februarie 2022 au fost raportate 1.342 teste de salivă pozitive. Dintre acestea, 827 (62%) au fost confirmate RT-PCR, 332 (25%) au fost infirmate, iar pentru 183 (13%) nu există un răspuns la data raportării.

Situația centralizată pe județe este disponibilă atașat.

Prin urmare, evoluția situației epidemiologice în perioada 21 ianuarie - 25 februarie 2022 rămâne în continuare pe un trend descendent, așa cum se poate remarca și în graficele de mai jos.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie_centralizatoare_judete_25_februarie_2022.pdf

Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 18 februarie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

Lun, 21.2.2022 - 21:17
21 Feb 2022

În ultimele 14 zile s-a înregistrat o scădere a numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 în mediul școlar și, implicit, a numărului de clase și unități cu activitate organizată în sistem online, confirmându-se trendul semnificativ descendent pentru a doua săptămână consecutiv.

Conform raportărilor centralizate, la finalul săptămânii trecute 33 de unități de învățământ (cu personalitate juridică sau structuri) și 883 de clase/grupe funcționau în sistem online. La momentul raportării, situația epidemiologică se prezenta astfel:

 • 10.818 elevi/preșcolari pozitivi Covid-19 (0,4%)
 • 2.663 de persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar - pozitive Covid-19 (1%)

În urma administrării testelor antigen pe bază de salivă în unitățile de învățământ, în săptămâna 14 -18 februarie 2022 au fost raportate 2.069 teste de salivă pozitive. Dintre acestea, 1.299 (63%) au fost confirmate RT-PCR, 492 (24%) au fost infirmate RT-PCR, iar pentru 278 (13%) de teste nu exista răspuns la data raportării.

Situația centralizată pe județe este disponibilă atașat.

Evoluția situației epidemiologice în perioada 10 ianuarie - 18 februarie 2022 rămâne în continuare pe un trend descendent, așa cum se poate remarca în graficele de mai jos.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Situatie_centralizatoare_judete_18_februarie_2022.pdf

Informare privind proba scrisă din cadrul celei de-a doua sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (an școlar 2021 - 2022)

Vin, 18.2.2022 - 21:45
18 Feb 2022

Vineri, 18 februarie 2022, în intervalul 1000-1200, s-a  desfășurat proba scrisă din cadrul celei de-a doua sesiuni din acest an școlar a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Reamintim că, în sesiunea septembrie-decembrie 2021, au fost ocupate 60,84% din cele 8.652 de funcții vacante publicate de către inspectoratele școlare județene.

În actuala sesiune au fost depuse 3.115 dosare, din care 3.082 au fost validate și au permis participarea candidaților la proba scrisă. Au fost prezenți 2.850 de candidați, 209 au absentat, iar 23 de candidați din 17 județe, aflați în izolare sau carantină la data probei scrise, au solicitat participarea la sesiunea specială programată în acest sens (4 martie 2022). Doi candidați au fost absenți la evaluarea lucrărilor, iar trei lucrări au fost anulate.

Rezultatele obținute de cei 2.845 de candidați prezenți și evaluați:

 • 2.039 de candidați admiși (71,67%)
 • 806 candidați respinși (28,33%).

Situația centralizată, pe județe, este disponibilă atașat.

Rezultatele au fost afișate în cursul zilei de astăzi la sediile și pe site-urile inspectoratelor școlare. După validarea rezultatelor la proba scrisă, conform calendarului-anexă la metodologia de organizare, urmează constituirea comisiilor pentru proba de interviu.

Interviurile vor avea loc în intervalul 16-25 martie 2022. Din comisiile de evaluare vor face parte, la fel ca în prima sesiune, un inspector școlar, doi reprezentanți ai unității de învățământ, un reprezentant al autorității locale și un specialist în resurse umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  rata_promovare_judete_concurs_directori_II.pdf

Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

Lun, 14.2.2022 - 12:13
14 Feb 2022

În ultima săptămână s-a înregistrat o scădere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2 în mediul școlar și, implicit, a numărului de clase și unități cu activitate organizată în sistem online, confirmându-se trendul descendent.

Conform raportărilor centralizate, la finalul săptămânii trecute, 54 de unități de învățământ (cu personalitate juridică sau structuri) și 2.025 de clase/grupe funcționau în sistem online. La momentul raportării, situația epidemiologică se prezenta astfel:

 • 19.064 de elevi/preșcolari - pozitivi Covid-19

 • 4.703 persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar - pozitive Covid-19.

În urma administrării testelor antigen pe bază de salivă în unitățile de învățământ, în săptămâna 7-11 februarie 2022 au fost raportate 4.167 teste de salivă pozitive. Dintre acestea, 2.555 (61,31%) au fost confirmate RT-PCR, 971 (23,3%) au fost infirmate RT-PCR, iar pentru 641 (15,38%) de teste nu exista răspuns la data raportării.

Situația numărului de infectari, pe județe, la data de 11 februarie 2022, este disponibilă în fișierul atașat

Sorin Mihai CÎMPEANU,

ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  situatie_judete_14_02_2022.pdf

A fost semnat protocolul de colaborare în domeniul educației între România și Republica Moldova (2022 - 2026)

Vin, 11.2.2022 - 21:02
11 Feb 2022

Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, au semnat astăzi, 11 februarie, la Chișinău, în marja ședinței de guvern comune, în prezența premierilor Nicolae Ciucă și Natalia Gavrilița, „Protocolul de colaborare între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova pentru perioada 2022 - 2026”.

În premieră, ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova a fost organizată la Chişinău, celelalte 4 ședințe comune precedente având loc în România.

Reprezentanții Guvernului Republicii Moldova și-au exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de România, în plină criză sanitară, prin asistența pentru dezvoltare în valoare totală-record de 46,8 milioane euro, îndeosebi în domeniul educației, prin bursele de studiu.

Protocolul semnat de cei doi miniștri prevede:

▪ Continuarea programului de burse de studii pentru toate nivelurile și ciclurile de învățământ, în beneficiul cetățenilor din România și din Republica Moldova și a unităților și instituțiilor de învățământ din cele două țări. Anual, Ministerul Educației din România va acorda cetățenilor Republicii Moldova 2.550 de burse pentru învățământul preuniversitar și universitar, inclusiv rezidențiat, precum și 1.200 de luni-mobilități studențești/practică și pentru stagii de formare cadre didactice și personal de conducere din învățământul preuniversitar și universitar. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova va acorda, anual 200 de burse pentru studii universitare și 100 de luni-bursă pentru mobilități academice și stagii de practică/stagii de documentare;

▪ Asigurarea cadrului pentru participarea elevilor din Republica Moldova la olimpiadele și concursurile organizate în România;

▪ Încurajarea dezvoltării de parteneriate între unitățile de învățământ preuniversitar, inspectorate școlare și case ale corpului didactic din cele două țări.

În cadrul întrevederii bilaterale avute cu ministrul Educației și Cercetării din Republica Moldova, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a reconfirmat deplina disponibilitate de cooperare cu Republica Moldova în domenii ce țin de formarea profesorilor în contextul unei digitalizări accelerate a proceselor educative, precum și în orice proiecte dezvoltate prin Programul România Educată. Cooperarea va fi susținută prin utilizarea mecanismelor prevăzute în Acordul privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, semnat, de asemenea, în data de 11 februarie 2022, între guvernele României și Moldovei.

De asemenea, cei doi miniștri au apreciat oportunitățile programului de burse „Eugen Ionescu”, oferit anual de România, în cooperare cu Agenția Universitară a Francofoniei, și au agreat pentru perioada imediat următoare susținerea unei întâlniri comune a rectorilor universităților din România și Republica Moldova.

În același timp, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a reiterat susținerea pe care Ministerul Educației din România o acordă universităților românești care doresc să dezvolte extensiuni universitare în Republica Moldova, exprimându-și satisfacția pentru succesul de care se bucură în prezent programele de studii oferite de acestea în rândul tinerilor din Republica Moldova.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ziua Națională a Lecturii

Joi, 10.2.2022 - 9:01
10 Feb 2022

Începând din acest an, România are o Zi națională a lecturii! Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți.

Am decis, în calitate de ministru al Educației, ca marți, 15 februarie 2022, în toate școlile, programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul să organizeze, la clasa unde este prezent, activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii. În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca școlară o carte și, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității este de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text.

Unitățile de învățământ pot organiza activități de încurajare a lecturii pentru comunitatea socială din care fac parte, cu respectarea normelor sanitare anti-COVID-19.

Așadar:

a) invităm bibliotecile locale, județene și/sau metropolitane să deruleze activități de prezentare a propriilor servicii, de obținere a unui permis de bibliotecă, de colectare și donație de carte, inclusiv prin amenajarea de standuri în incinta unităților de învățământ;

b) recomandăm asociațiilor, fundațiilor nonprofit, societăților de gestiune a drepturilor de autor, cu experiență în derularea de activități educaționale, să susțină cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte, discuții și dezbateri pe teme literare sau alte programe similare;

c) încurajăm școlile să ofere editurilor și librăriilor, la cerere și în măsura disponibilității, spații cu titlu gratuit pentru a prezenta, eventual a vinde, carte cu teme educative și/sau recreative, adecvate vârstei elevilor.

Totodată, unitățile de învățământ sunt invitate să popularizeze evenimentele asociate Zilei lecturii în presa locală și națională, dar și în mediul online.

Seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Lecturii se va deschide oficial în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, marți, 15 februarie, ora 10:00, cu mesajele reprezentanților Administrației Prezidențiale, ale miniștrilor Educației și Culturii, ale Academiei Române, ale Primăriei Municipiului București, precum și ale altor instituții preocupate de promovarea lecturii.

În întreaga țară se vor organiza manifestări nu doar în școli, ci și la bibliotecile locale.

Motto-ul acestui an este Citim împreună!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 4 februarie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

Vin, 4.2.2022 - 20:01
04 Feb 2022

Vineri, 4 februarie 2022, la nivel național, 163 de unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri (0,91% din numărul total) și 4.757 de clase/grupe (3,4% din numărul total) funcționează în sistem online.

La data raportării, situația epidemiologică arată astfel:

 • 32.100 de elevi/preșcolari (1,1% din numărul total) sunt pozitivi Covid-19
 • 8.290 de persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar (3,07% din numărul total) sunt pozitive Covid-19.

Situația pe județe este următoarea:

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Guvernul reorganizează ARACIP, o instituție esențială pentru învățământul românesc

Mie, 2.2.2022 - 13:23
02 Feb 2022

Guvernul României a aprobat astăzi, 2 februarie 2022, hotărârea prin care se reorganizează Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), pornind de la principiile profesionalismului, democrației participative și al transparenței mecanismelor de asigurare a calității prin evaluări colegiale. Obiectivul îl reprezintă îmbunătățirea performanței sistemului național de educație, asigurând premisele implementării reformei în educație.

Starea actuală a învățământului preuniversitar românesc, deficitară din punct de vedere al calității rezultatelor, este în bună parte și o consecință a incapacității ARACIP de a atinge obiectivele stabilite prin lege. Conform reglementărilor legale în vigoare, agenția ar fi trebuit să asigure evaluări periodice ale școlilor românești si să propună soluții sistemice de îmbunătățire a performanței și de adaptare la realitatea de schimbare continuă. În cei 16 ani de activitate, obligația legală de evaluare periodică s-a realizat în mai puțin de un sfert din școlile românești, dovedind, prin lipsa de eficiență, nevoia acută de reformare. Chiar și acolo unde s-a realizat evaluarea periodică, principiile de bază ale unei evaluări colegiale au fost departe de a fi respectate. Precizăm ca evaluarea colegială este clar definită ca fiind evaluarea de către persoane care au aceeași calificare - tot cadre didactice, în care accentul este pus pe dialog și pe identificarea, împreună, a zonelor deficitare și a căilor de îmbunătățire.

Modul de reorganizare al agenției ține seama atât de practicile internaționale din state cu sisteme performante de educație, precum Marea Britanie, Olanda, Franța sau Finlanda, cât și de concluziile și obiectivele asumate prin Proiectul „România Educată”.

Principalele elemente de noutate:

1. Procesul de evaluare externă va fi separat la nivel operațional de cel de decizie, în scopul profesionalizării capitalului uman și al creării unui mecanism eficient și echilibrat între diversele componente ale procesului de evaluare.

2. Pentru prima oară de la înființarea ARACIP, în anul 2005, vor fi reprezentați în Consiliul ARACIP, cu statut de observator, elevii, părinții și sindicatele din sistemul național de învățământ preuniversitar.

3. Pentru consolidarea expertizei, vor putea fi constituite comisii consultative, formate din cadre didactice sau cercetători, români sau străini, cu expertiză în domeniul educației.

4. Registrul evaluatorilor externi care realizează activitățile de evaluare va fi temeinic revizuit și completat în scopul consolidării profesionalismului, dar și al caracterului colegial al evaluărilor.

5. Consiliul ARACIP, organul colectiv de conducere al agenției, se reorganizează şi va funcționa cu 15 membri care reprezintă actorii relevanți implicați în procesul educațional din România. Toți cei 15 membri cu drept de vot ai consiliului ARACIP trebuie să aibă experiență didactică sau să aibă responsabilități în organizarea activității de învățământ. Reprezentanții Ministerului Educației vor avea competențe specifice precum învățământul în limbile minorităților sau recunoașterea și echivalarea diplomelor și actelor de studii, expertiză necesară pentru conectarea cu alte sisteme de învățământ.

6. Implicarea sectorului privat în structura ARACIP, având în vedere că peisajul furnizorilor de educație din România s-a schimbat semnificativ în ultimii 16 ani: dacă la momentul adoptării legislației ARACIP, în 2005, învățământul era aproape exclusiv de stat, astăzi sectorul privat este unul mult mai mare și reprezintă o componentă importantă a sistemului de învățământ prin oferirea de servicii și modele alternative care pot contribui la asigurarea calității la nivel de sistem.

7. Președintele Consiliului ARACIP va fi ales, pentru prima oară, în mod democratic dintre reprezentanții actorilor implicați în educație, cu două treimi din voturile membrilor Consiliului, și va putea avea un număr de maximum două mandate.

8. Capacitatea instituțională va fi îmbunătățită semnificativ, atât în ceea ce privește calitatea activităților de evaluare, cât și în ceea ce privește comunicarea cu beneficiarii, prin creșterea numărului de posturi de experți în domeniul asigurării calității, dar și al celor de suport juridic și administrativ. Creșterea capacității administrative a ARACIP, prin suplimentarea numărului de posturi, de la 40 la 75, va contribui la eficientizarea activității în interesul beneficiarilor finali ai educației din cele 7.000 de unități de învățământ cu personalitate juridică, de stat sau private, în contextul existenței unor întârzieri foarte mari (chiar și 2 ani) în soluționarea unor dosare deja depuse, la care se adaugă acțiuni majore care nu au fost nici măcar inițiate de mulți ani.

9. Structura organizatorică va cuprinde o Direcție Generală pentru Asigurarea Calității, care va îngloba departamente specifice: department de acreditare, department de evaluare externă a calității și department de relații internaționale, de verificare și avizare a școlilor internaționale. Activitatea va fi susținută de o direcție administrativă și un department juridic. Precizăm că în acest moment activitatea agenției este blocată, neexistând niciun consilier juridic, nicio persoană cu atribuții în resurse umane etc.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar trebuie să devină unul dintre pilonii principali ai unei Românii Educate, iar Ministerul Educației a formalizat astăzi startul adaptării acestei instituții la noile nevoi ale societății, propunând un mecanism administrativ democratic, performant, eficient și transparent, de secol XXI.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației a decis extinderea perioadei de depunere a dosarelor de bursă și a emis clarificări privind acordarea acestora

Lun, 31.1.2022 - 19:33
31 Ian 2022

Ministerul Educației a emis, în interesul elevilor, ordinul de ministru de modificare și completare a ordinului prin care se aprobă criteriile de acordare a burselor (documentul este disponibil la finalul comunicatului de presă).

Subliniem următoarele aspecte:

• Extinderea perioadei de depunere a cererilor de bursă cu 2 săptămâni, respectiv până la data de 14 februarie a.c.;

• Toți elevii care au beneficiat de burse sociale în semestrul I vor primi în continuare acest tip de burse, într-un cuantum dublat (de la 100 de lei/lună la 200 de lei/lună). Acestora li se adaugă acei elevi care au depus solicitări prin care au demonstrat că se încadrează în criterii prin raportare la venitul minim net pe economie actualizat pentru anul 2022 (1.524 lei) față de valoarea valabilă pentru anul 2021 (1.386 lei);

• A fost simplificată lista documentelor doveditoare și s-a clarificat că în situația în care acestea au fost depuse în primul semestru pentru obținerea bursei sociale, își păstrează valabilitatea pentru întreaga durată a anului școlar;

• Beneficiază de bursă socială elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți (asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență). Pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiţionată de limite de venit.

• Elevii din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de bursă socială. În același timp, pentru acești elevi, acordarea bursei nu este condiţionată de limite de venit.

• A fost clarificată/detaliată sintagma „revizuire semestrială a listelor de beneficiari”.

Obiectivul permanent al Ministerului Educației este încurajarea, motivarea elevilor pentru învățare, dar și susținerea materială a elevilor din categoriile vulnerabile.

Precizăm faptul că, fără excepție și fără întrerupere, începând cu anul 2011, bursele au fost acordate în fiecare an pe baza mediei generale din anul școlar precedent, cu excepția elevilor din clasa a V-a și din clasa a IX-a. Prin ordinul de ministru de reglementare a criteriilor pentru burse a fost instituită, în premieră, posibilitatea de acordare a burselor în primul semestru pentru elevii din clasa a IX-a.

Pentru aplicarea unitară la nivelul tuturor școlilor și liceelor de stat din România și pentru a se asigura plata cuantumului minim garantat prin Hotărârea de Guverm 1.094/2021, Ministerul Educației va propune la proxima rectificare bugetară să-și asume responsabilitatea de plată a tuturor burselor destinate elevilor, de la bugetul de stat, prin bugetul propriu al ministerului.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

***

Regăsiți mai jos ordinul de ministru 3.073/31.01.2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu la Reuniunea miniștrilor educației și tineretului (Strasbourg, 26-27 ianuarie 2022)

Vin, 28.1.2022 - 22:14
28 Ian 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat în perioada 26-27 ianuarie la Reuniunea miniștrilor educației și tineretului din statele membre ale Uniunii Europene. Tema principală a evenimentului, organizat de Președinția franceză a Consiliului UE la Strasbourg, s-a numit „Tinerii europeni ca actori cu drepturi depline în Europa - pentru o Europă mai verde și mai durabilă" și a fost prilejuită de lansarea Anului european al tineretului.

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a subliniat fără echivoc importanța educației pentru dezvoltarea durabilă, pentru sănătatea, securitatea și prosperitatea oricărei națiuni. În acest context, ministrul român a evidențiat exemplul Franței, care, pe parcursul crizei sanitare, prin acțiunea ministrului Jean Michel Blanquer, a ilustrat cel mai bine principiul „școlile trebuie să se închidă ultimele și să se deschidă primele”. Din această perspectivă, nimic nu este mai dramatic decât să fii nevoit să închizi școlile sau să le treci în online fără a fi pregătite.

De altfel, toți miniștrii participanți au prezentat, într-un mod sau altul, neajunsurile predării generalizate online în raport cu prezența fizică, subliniind că predarea online a fost doar o alternativă temporară la închiderea totală a școlilor. Vorbind despre dezvoltare durabilă și educația de mediu, ministrul român a precizat că „este greu de imaginat cum în sistem online s-ar putea organiza acțiuni de ecologizare și proiecte de voluntariat de mediu”.

De asemenea, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a prezentat inițiativa Președintelui României cu privire la „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, dimensiune evidențiată în proiectul România Educată.

Miniștrii prezenți au apreciat demersul României de introducere, în programul pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, a unei săptămâni dedicate activităților practice pentru educație de mediu, intitulată „Săptămâna Verde”. În acest fel, tinerii vor putea să asocieze mai bine „a ști să învețe” cu „a ști să trăiască” (savoir apprendre & savoir vivre).

Cu titlu de exemplu de bună practică, ministrul Educației s-a referit și la proiectul „Let’s Do It Danube/Agissons pour le Danube”, organizat de mai multe ONG-uri în parteneriat cu autoritățile centrale în toate județele limitrofe Dunării, subliniind responsabilitatea tuturor față de generațiile viitoare pentru o lume mai bună, un mediu mai curat și o nouă cultură a învățării.

Formatul reuniunii a fost unul inedit, fiecare stat având la dispoziție un timp alocat atât miniștrilor, cât și reprezentanților tinerilor. În acest context, tinerii din fiecare stat european și-au putut exprima așteptările în raport cu un viitor bazat pe o dezvoltare durabilă.

În acest sens, constatând angajamentul reprezentanților tinerilor din statele europene, ministrul român a încheiat prin a preciza că „tinerii se angajează pentru a susține o dezvoltare durabilă, miniștrii se angajează, de asemenea, pentru a consolida încrederea tinerilor că autoritățile susțin construcția unui viitor așa cum este dorit de tineri” (Les jeunes s'engagent, les ministres s'engagent également pour renforcer la confiance des jeunes).

BIROUL DE PRESĂ || Ministerul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarație de presă: Status livrare materiale sanitare în școli

Vin, 28.1.2022 - 17:23
28 Ian 2022

Având în vedere evoluția epidemiologică și importanța respectării regulilor sanitare alături de testarea responsabilă, 5.660.000 de teste vor ajunge în şcoli în acest weekend, până la începutul săptămânii viitoare.

5.000.000 de măști de protecție au ajuns deja în şcoli.

De asemenea, după cele 10,54 milioane de teste livrate în şcoli săptămâna trecută, în cursul acestei săptămâni au mai ajuns în şcoli și grădinițe încă 2,3 milioane de teste.

La acest moment, în toate unitățile de învățământ sunt asigurate stocuri pentru testările programate în prima decadă a lunii februarie 2022.

Fac un apel încă odată la respectarea strictă a regulilor sanitare şi la raportarea responsabilă a rezultatelor testelor, astfel încât procesul educațional derulat în condiții de securitate sanitară să fie afectat cât mai puțin posibil.

 

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 28 ianuarie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

Vin, 28.1.2022 - 16:21
28 Ian 2022

Vineri, 28 ianuarie 2022, la nivel național, 108 unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri (0,61% din numărul total) și 3.576 de clase/grupe (2,6% din numărul total) funcționează în sistem online.

La momentul raportării, situația epidemiologică se prezintă astfel:

 • 26.974 de elevi/preșcolari (0,93% din numărul total) sunt pozitivi Covid-19

 • 7.307 persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar (2,7% din numărul total) sunt pozitive Covid-19.

Situația - la nivelul județelor - este următoarea:

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu la Reuniunea miniștrilor responsabili cu învățământul superior, cercetarea și inovarea (Paris, 24-25 ianuarie 2022)

Joi, 27.1.2022 - 21:21
27 Ian 2022

Evenimentul a fost organizat sub egida Președinției franceze a Consiliului UE.

În cadrul reuniunii miniștrilor responsabili cu învățământul superior, cercetarea și inovarea din statele membre ale Uniunii Europene, având ca temă principală Consolidarea cooperării transnaționale între universități pentru viitorul Europei, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a salutat lansarea de către Comisia Europeană, în data 18 ianuarie 2022, a Comunicării privind Strategia europeană pentru universități. Ministrul român al Educației a subliniat că acest document este rezultatul unui proces îndelungat de cooperare și reflecție la nivel european, la care au contribuit statele membre și universitățile, atât în cadrul Procesului Bologna, cât și în cadrul oferit de implementarea programelor europene în domeniile educației și cercetării.

În același timp, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a reliefat importanța și necesitatea identificării celor mai eficiente mijloace de consolidare a sinergiilor între învățământul superior, cercetare și inovare, accentuând condiția sine qua non a parteneriatului între universități și mediul socio-economic pentru o valorizare reală a rezultatelor cercetării și pentru un transfer tehnologic eficient.

Totodată, ministrul Educației a precizat că la nivel național, sub tutela proiectului România Educată, Planul Național de Redresare şi Rezilienţă include obiective de investiții care au în vedere sprijinirea procesului de digitalizare a universităților, susținerea unor rute complete de învățământ profesional/dual, precum și construcția de facilități moderne care să susțină un proces educațional modern și o tranziție ecologică.

Pentru facilitarea cooperării transnaționale la nivel european, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a declarat susținerea continuă și fără echivoc a României, atrăgând, totuși, atenția asupra importanței, dar și a caracterului extrem de ambițios al propunerilor de clarificare a statutului juridic al alianțelor de universități europene și al unor „diplome europene” de licență, master sau doctorat.

Ministrul francez al învățământului superior și cercetarii, Frederique Vidal, în calitate de reprezentant al Președinției franceze a susținut importanța promovării „atractivităţii şi competitivităţii” universităților europene, subliniind importanța libertății academice, a integrității ştiinţifice, precum și a resurselor alocate cercetării, domeniu care „trebuie finanţat mai mult şi mai bine”.

BIROUL DE PRESĂ ||

Ministerul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini