Eşti aici

Contabilitate

Confirmare manuale scolare

Unitățile următoare nu au trimis înapoi Dispozițiile de livrare și nota contabilă:

1. Lic. Tehn. Apor Peter tg. Secuiesc

2. Lic. Tehn. Baroti Szabo David Baralot

3.  Lic. Teol. Reformat Tg. Secuiesc

Unităție următoare sunt rugate să trimită nota contabilă ăn modelul atașat:

1. Col. Nat. Mihai Viteazul Sf. Gheorghe

2. Lic. Teor. Mikes Kelemen Sf. Gheorghe

Progres inventariere "Internet în Școala Ta"

Nu am primit listele de inventariere de la Aita Mare și Dobârlău.

Mesajul de la MENCȘ, Direcția Buget Finanțe, pentru cei care nu respectă termenele de transmitere a listelor: Valoarea de pe listele de inventar (55652.22 lei) va fi inputată integral directorului unității (ca persoană fizică)

 

Progres inventariere "Internet în Școala Ta"

Nu am primit listele de inventariere scanate de la următoarele unități (termenul a fost ora 10:00):

Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare
Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic
Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci
Școala Gimnazială Dobârlău

Alocații de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani. Abandon în anul școlar 2016-2017

Situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt  beneficiarii al alocației de stat dar nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, respectiv sunt exmatriculați sau abandonează școala  se va trimite în scris și format electronic pe Registrul On-Line  până la data de 20 a fiecărei luni (dacă nu aveți abandon/exmatriculat se trimite necompletat). În fiecare lună va fi postată o nouă machetă folosiți macheta pentru luna respectivă.

Alocații de stat pentru elevi care au împlinit 18 an 2016-2017

Cererile pentru alocația de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani vor fi depuse la I.S.J. Covasna – Informatizare – d-lui Bódi Attila Botond, în scris și format electronic pe Registrul On-Line  până la data de 20 a fiecărei luni (dacă nu aveți cererii depuse se trimite necompletat). În fiecare lună va fi postată o nouă machetă folosiți macheta pentru luna respectivă.

Indicații:

 În fișierul elevi_18.xls se trec toți elevii care au împlinit 18 ani până la data de 30.09.2016 (nu numai pe cei care au împlinit 18 ani în septembrie)

În atenția contabililor Șef - Confirmare manuale scolare an 2016

Vă rugăm să ne confirmați manualele școlare primite în anul 2016 în modelul atașat de mai jos. Nu este necesar adresă de înaintare. 

Și unitățile școlare care au confirmat până în prezent manualele, sunt rugate să confirme încă odată în modelul nou.

 

Bani de liceu

Până în data de 14.06.2016 orele 13.00 vă rugăm a verifica tabelul atașat  și a comnunica eventualele neconcordanțe. 

 

Vă mulțumim.

Bani de liceu

Până în data de 14.06.2016 orele 13.00 vă rugăm a verifica tabelul atașat  și a comnunica eventualele neconcordanțe. 

 

Vă mulțumim.

În atenția contabililor și secretarilor! Hotărâri judecătorești.

Prin prezenta Va rugăm să completaţi registrul online cu sumele necesare pentru plata sentinţelor judecătoreşti care se suportă din sume defalcate din TVA - de la titlul 10 - cheltuieli de personal . Se lucrează in mii lei.

Termen 13.04.2016 ora 10:00

Centralizator privind „Servicii juridice externe”

A fost publicat o nouă solicitare statistică pe Registrul On-line "Servicii juridice externe"

Se trimite semnat și ștampilat în original. Termen: 23 februarie 2016, ora: 13.00

 

Centralizator privind „Abonamente noiembrie 2015”

A fost publicat o nouă solicitare statistică pe Registrul On-line " Abonamente noiembrie 2015"

Foaia “centralizator” se trimite semnat și ștampilat în original. Termen: 16 februarie 2016, ora: 10.00

Completare buget în SIIIR

Rugăm toate unitățile de învățământ și conexe să încarce în SIIIR bugetul aferent anului 2016 cu termenul de 10 februarie 2016. Găsiți manualul de utilizare atașat prezentei.

Bugetele se introduc în lei

Totodată, unitățile vor afișa bugetul lor la avizierul școlii și pe site-ul lor.

Centralizator privind programul - rechizite școlare existente

A fost publicat o nouă solicitare statistică pe Registrul On-line " Centralizator  privind  programul - rechizite școlare existente "

Situaţia se trimite semnat şi ştampilat în original. Termen: 5 februarie 2016, ora: 10.00

 

Pagini

Subscribe to RSS - Contabilitate