Eşti aici

Inspector discipline technice

ADMITERE in Invatamantul Profesional de stat de 3 ani, ETAPA I

1. Lista candidatilor inmatriculati si a locurilor libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere.

Nota MECS-CNDIPT nr. VET 2983/09.11.2015

 Procedura de solicitare de catre operatorii economici a scolarizarii in invatamantul profesional de 3 ani pentru anul scolar 2016-2017

Precizari MECS 2015-2016

  1. Precizari aplicare nomenclatoare - ordine 2015/2016
  2. Precizari incadrare 2015/2016
  3. Precizariorganizare activitati 2015-2016

Admitere in Scoala profesionala de 2 si de 3 ani

 Situatia locurilor libere in scoala profesionala de 2 si de 3 ani, la sfarsitul Etapei a II-a de inscriere.

Admitere in Scoala Profesionala de 3 si de 2 ani

 Situatia admiterii si scoala profesionala de 3 ani (clasa a IX-a) respectiv de 2 ani (clasa a X-a), dupa finalizarea Etapei I.

Noi documente aferente Invatamantului Profesional si Tehnic

1. ADRESA MEN nr.27166/27.01.2014 referitoare la aprobarea centrelor de examen, pentru sesiunea februarie 2014 a examenului de certificare a competențelor profesionale. O trimit acum și scanată. 2. PRECIZĂRILE Nr. 27553/30.01.2014 privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2013 – 2014 şi cuantumul taxelor care sunt achitate, după caz, de absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal. 3. Vă informez că a apărut Cadrul național al calificărilor aprobat prin Hotărârea Nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicat în Monitoarele oficiale ale României, Partea I, nr.734 din 28 noiembrie 2013 și republicată în nr. 797 din 18 decembrie 2013. Cadrul național al calificărilor modifică nivelurile de calificare face mențiunea că pentru învățământul preuniversitar, nivelurile 1-5, se aplică începând cu anul școlar 2014-2015. Foarte important este faptul că în acest an școlar 2013-2014 se păstrează nivelurile aprobate în actualele metodologii. Pentru absolvenții: - învățământului profesional de 3 ani se va obține nivelul 3, - pentru ai învățământului liceal nivelul 4, - pentru ai învățământului postliceal nivelul 5. 4. Pachet documente IP de 3 ani_proiect

Documente aferente ariei curriculare TEHNOLOGII

1. Graficul de desfasurare a Olimpiadelor Judetene Tehnologii; 2. Anexa C la Calendarul olimpiadelor școlare_2013-2014_Olimpiade-tehnice; 3. Situatia centrelor de examen de certificare a calificarilor profesionale 2013-2014; 4. Graficul monitorizarilor externe si a inspectiilor de validare a Rapoartelor de Autoevaluare 2013-2014.

Situatia inscrierilor in Scoala profesionala de 2 ani (dupa clasa a IX-a)

Situatia inscrierilor in Scoala profesionala de 2 ani (dupa clasa a IX-a) in urma incheierii Etapei I de inscriere.

Etapa a II-a de inscriere va avea loc in perioada 11 - 25 iunie 2013 la secretariatele Liceelor Tehnologice din judet in limita locurilor libere.

Marius Popescu - Inspector I.P.T.

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector discipline technice