Eşti aici

FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII METODICO - ȘTIINȚIFICĂ - pentru etapele de mobilitate pentru anul 2019-2020

Detalierea punctajelor prevăzute la punctul IV -1), din Anexa 2 la Metodologia -cadru