Eşti aici

EduSAL versiunea 2.27.1

După instalarea versiunii 2.27.1 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.27.1 constau în:
 Blocarea temporară a transmiterii la server a statelor de personal și a statelor de plată care conțin elementul de salarizare "Concediu de odihna neefectuat" până la implementarea unei funcționalități de remediere a constatării 3.3 Stabilirea eronată a drepturilor salariale reprezentând compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate de personalul din unitățile de învățământ preuniversitar, din PV nr. 9058/12.06.2019, de constatare a Curții de Conturi, respectiv:
o recomandarea 2: Având în vedere faptul că responsabilitatea întocmirii și respectiv a corectitudinii datelor din statele de plată revine unităților de învățământ și inspectoratelor școlare dar asigurarea sumelor prin deschideri de credite se realizează de către ordonatorul principal de credite se impune stabilirea unor reguli clare privind: numărul de zile de concediu ce pot fi efectuate conform prevederilor legale; perioadele în care concediul de odihnă poate fi efectuat; eventuale compensări legale în bani a concediului de odihnă neefectuat; și pe baza acestora, actualizarea aplicației EduSal astfel încât riscul de apariție al situațiilor de acordare a concediului de odihnă fără respectarea prevederilor legale să fie minimizat;
o recomandarea 3: Efectuarea, de către structurile de control/audit din cadrul ministerului dar și încrucișat, de către structurile de audit din cadrul inspectoratelor școlare, a unor acțiuni de verificare a modului în care au fost acordate concediile de odihnă și/sau drepturile salariale aferente concediului de odihnă neefectuat de către personalul (cadre didactice/cadre nedidactice și personal de conducere) din cadrul unităților școlare preuniversitare.
 Blocarea salarizarii în regim plata cu ora în luna iulie 2019
 Condiționarea degrevării cu introducerea documentului de numire în funcție pentru unitățile CJRAE/CMBRAE. Au fost introduse două câmpuri cu eticheta "Nr. și Data documentului de numire"
 Blocarea transmiterii la server a statelor de personal și a statelor de plată în luna curentă înainte de 1 lunii următoare salarizării
 Modificarea denumirii "Indemnizaţie examen conf. Ordin 3856/2019" in "Indemnizatie examen CC"
Notă:
o Aici se vor înregistra sumele aferente plăților indemnizațiilor de examen ce rezultă din contracte civile
o Aceste sume NU vor apărea în statele de plată, pentru ele există raport în Managementul salarizării/Utilitare
o Vor fi evidențiate resturile de plată în fluturașii angajaților
 Modificarea numărului de zile școală la 0 pentru luna iulie 2019
Notă:
o Pentru situațiile ce au încă ore de predare/stagii de practică se vor completa documente justificative în forma Pontaj, pe cele 3 câmpuri dedicate
 Corectarea modului de calcul al sporului de dirigenție pentru funcțiile de conducere cu salariu grilă la nivelul anului 2022, astfel încât să se calculeze la salariul grilă OUG 20 al funcției de execuție cu majorările ulterioare (s-a eliminat calculul tot la salariul din 2022 al funcției de execuție)
Notă:
o Este necesar sa se faca actualizarea pe statul de personal pe sporul de dirigenţie. Altfel, daca există spor de dirigenţie pe coloana Legea 153, se va afişa mesaj de eroare la transmiterea statului de personal la server.
 Activare #alerta U – blocarea la aprobare a statelor de personal care au salariați didactici-auxiliari și nedidactici cu suma normelor pe CNP > 1,5 pentru salariații Blocarea transmiterii la server a statelor de personal pentru personalul din unitățile ISJ care are suma normelor pe CNP > 1
 Corecție afișare diferența 1/4 în raportul " Stat personal la nivel de unitate de învăţământ"
 Eliminarea erorii la listarea statelor de personal aferente anului 2018
 Eliminarea erorii la afisarea statelor personal si a statelor de plată pentru anii 2011-2013
 Corecție mod calcul indemnizație Concediu odihnă pentru categoria de personal nedidactic ISJ (la pontaj combinat în lună)
 Corecţie Fluturaşi salariu pentru afişarea sporului de doctorat pentru personalul nedidactic ISJ
 Corecţie Fluturaşi salariu pe elementul "Salariu de bază realizat"
 Corecţie Fluturaşi salariu – eliminarea dublării în restul de plată a valorii Indemnizaţie examen CC
 Corecţie Stat plata - adunarea diferenţei 1/4 în elementul "Sal. bază realizat"
 Corecţie Stat plata – Preluare diferenţă 1/4 in elementul "Sal. brut realizat" pentru personalul incadrat pe coeficient
 Corecţie raport Buget anual consumat Hotarâri Judecătoreşti - preluarea sumelor "Hotărâri Judecătoreşti 2017"
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.27.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune
Echipa EduSAL

AtaşamentMărime
Package icon EdusalSetup_2_27_1.zip35.29 MB