Eşti aici

EduSAL 2.35

Instalarea versiunii 2.35 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniți asupra aplicației până la finalizarea actualizării!

Pentru calcularea și acordarea corectă a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie, vă recomandăm să:

> Inițializați luna ianuarie 2022 cu versiunea 2.35 a aplicației

 • Pentru încadrările pe funcțiile de conducere

o verificați treptele de vechime în învățământ setate pe încadrarea de director/director adjunct să fie actualizate pe toate legile (L63, OUG20/ L250, L153)

o verificați sporul de vechime în muncă să fie corect setat pe încadrarea de director/director adjunct

o înainte de a salva poziția personalului de conducere în stat personal, verificați să fie completată valoarea pe Salariu grilă OUG20 cu salariul aferent funcției din decembrie 2016.

 • Verificați valorile calculate din forma de Drepturi lunare: câmpurile din secțiunea Drepturi și Diferența OUG114/2018 + L5/2020

Modificările aduse la versiunea 2.35 constau în:

 1. Implementare funcționalitate de acordare a 1/4 din diferența dintre: salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021

Conform OUG130/17.12.2021 pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021.

 1. Implementare funcționalitate de acordare 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021 pentru auditor, consilier juridic, consilier, expert și referent din inspectoratele școlare județene/al municipiului București, funcții specificate în art. I. din Legea 321/29.12.2021.
 2. Introducerea funcțiilor de Medic și Asistent medical la categoria de personal Nedidactic, cu preluarea grilelor de salarizare pentru anul 2022.

La luna ianuarie 2022, pentru personalul încadrat pe funcțiile de Medic - S, Medic învățământ special - S, Medic primar - S, Medic primar învățământ special - S, Medic specialist - S, Medic specialist învățământ special - S, Asistent medical - M, Asistent medical - PL, Asistent medical - S, Asistent medical - SSD, Asistent medical debutant - M, Asistent medical debutant - PL, Asistent medical debutant - SSD, Asistent medical principal - M, Asistent medical principal - PL, Asistent medical principal - S și Asistent medical principal - SSD se selectează categoria de angajat Nedidactic și se selectează una dintre funcțiile enumerate.

 1. Activare funcționalitate de planificare CO pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic.
 2. Implementare funcționalitate de evidență a zilelor de CO conform contract și a zilelor de CO la care au dreptul până la luna de calcul pentru personalul didactic ale căror încadrări se modifică în urma concursului de ocupare a funcției de director.

Pentru evidența zilelor de CO conform contractului, respectiv a zilelor de CO la care persoana are dreptul până la luna de calcul pentru personalul didactic ale căror încadrări se modifică în urma concursului de ocupare a funcției de director, se va permite înregistrarea persoanei în statul de personal, respectiv statul de plată de 2 ori cu același CNP astfel:

 • Pentru înregistrarea inițială se completează data încetării detașării (în câmpul Dată plecare)
 • Se adaugă o nouă înregistrare (ca persoană nouă) cu Data angajării identică cu prima înregistrare și se setează încadrarea conform rezultatului concursului de ocupare a funcției de director

Pașii care trebuie parcurși pentru personalul didactic ale căror încadrări se modifică în urma concursului de ocupare a funcției de director vor fi detaliați într-un flux de lucru.

 1. Setarea salariului mediu brut pe țară pentru anul 2022 la valoarea 6095, conform legii 318 din 2021, art. 15.
 2. Calculul sumelor aferente concediilor medicale cod 51 din fond salarii, indiferent de numărul total de zile pentru care au fost acordate.

Pentru lunile anterioare, se realizează stat de plată rectificativ în care pentru CM-ul cu codul 51 se reselectează codul CM-ului (doarîn situația în care pentru acest tip de CM au fost plătite Zile din FNUASS).

 1. Implementare posibilitate de modificare în plus a zilelor de CO din planificarea de CO la luna curentă.
 2. Implementarea în secțiunea de planificare CO a motivului ”Contract suspendat” pentru replanificare CO. La salvarea replanificării se verifică faptul că pentru acest motiv există completat câmpul ”Dată suspendare” în forma de Date persoană.
 3. Actualizare nomenclator funcții pentru personalul didactic auxiliar cu funcția de ”Infirmieră”.

Pe categoria de personal ”Didactic auxiliar” a fost definită funcția de Infirmieră cu următoarele: > Denumire: Infirmieră > Studii: G

> Categorie angajare: Didactic auxiliar