Jelenlegi hely

Curs postuniversitar"Competențe digitale"_Universitatea Politehnica București

CĂTRE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA

Vă solicităm sprijinul si vă rugăm să transmiteți catre unitatile de invatamant de care raspundeti, informatiile referitoare la inscrierea la programul postuniversitar de educație permanentă de perfecționare profesională a adulților „COMPETENȚE DIGITALE”, curs organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Politehnica din București (cursul se desfășoară on line, dureaza 45 de zile si are 25 ECTS).

LA CURS SE POT INSCRIE:

- CADRE DIDACTICE

- PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC – care dețin o diplomă de licență (curs inițiere + curs de perfecționare)

Provocarea reală a fost găsirea unui ”limbaj comun”, a unor noi metode de educație digitală de captare a atenției, de motivare pentru studiu, Tehnica digitală a oferit numeroase soluții la căutările educației, susținând și încurajând constant învățarea/studiul tehniciilor digitale.

Noi va oferim tuturor, deținătorilor unei diplome de licență (indiferent de domeniul de licență) această oportunitate de a învăța utilizarea tehnicii digitale, a procesului de învățare și exersare pe care le-am creat atât pentru a satisface nevoile și așteptările tinerilor cât și pentru a facilita dobândirea competențelor solicitate lor de societatea actuală şi cea viitoare. In secolul nostru este absolut necesară dobândirea competențelor digitale care solicită ”omului modern” să își însușească tehnica digitală, folosind metode tehnice moderne.

Obiectivul cursului: acumularea de cunoștințe si formarea de abilitați în domeniul digital, utilizând soft, platforme e-learnig, spatii virtuale destinate educației care vizează direct instruirea și formarea tinerelor generații. Oportunitățile educaționale și pedagogice oferite de tehnica digitală a procesului de învățare și exersare au fost create atât pentru a satisface nevoile și așteptările tinerilor cât și pentru a facilita dobândirea competențelor solicitate lor de societatea actuală şi cea viitoare.

Planul de învațământ, calendarul cursului si documentele necesare înscrierii, sunt atașate.

Va multumesc frumos pentru sprijin.

Responsabil curs

Gabriela Georgeta Udrea

0745892384