Eşti aici

Salarizare

URGENT! Situație cheltuieli de personal achitate în luna martie

Având în vedere faptul că datele transmise de școli la adresa ISJ nr. 885/ 25.02.2011 nu coincid cu situația estimativă a DGFP la titlul cheltuieli de personal, întocmită pe consilii locale pe baza conturilor de execuție, veți completa macheta atașată și-l veți trimite prin email la adresa isjcovasna@gmail.com cu subiectul sal03 .

 Notă: doar unitățile din listă trebuie să trimită situația ( unitătile din orașe nu)

TERMEN: AZI 01.03.2011 ORA 12:00

 

 

Precizari de la Directia Finantelor Publice in legatura cu avizarea statelor de personal (a statelor de plata in cazul lunii ianuarie 2011)

 In vederea arhivarii de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului a Statelor de personal avizate de inspectoratele scolare judetene/a municipiului Bucuresti  acestea vor fi scanate sau se va efectua o copie.
Exemplarul xerox sau scanat se va semna si stampila pentru conformitate cu originalul.

Machetă STAT DE PERSONAL pentru unități conexe (CCD, CSS, Palat)

Termen de realizare: Vineri 04.02.2011 ora 12:00

Machetele se vor trimite prin email la adresa isjcovasna@gmail.com cu subiectul stat_conexe. Variantele originale, semnate și ștampilate veți aduce la ISJ în cursul zilei de 04.02.2011

Tabelul este protejat doar la rubricile care conțin numere (coloanele 8-22) ca să poată fi completate doar cu numere întregi.

Aveți posibilitatea de a schimba mărimea coloanelor pentru a asigura lizibilitatea numelor/ funcțiilor.
Introduceți sau eliminați rânduri din tabel dacă e nevoie.

DOAR PENTRU CCD, CSS și Palatul Copiilor

ATENȚIE! Avizarea statelor de plată

Când aduceți statele de plată ianuarie 2011 la ISJ pentru avizare, vă rugăm să aduceți si un stat de plată valabil pe luna decembrie 2010 în vederea comparării unor date.

Avizarea statelor de plata

 Va rugam sa nu veniti pe data de 01.02.2011 (marti) pentru avizarea statelor de plata.

 In restul zilelor veniti intre orele 8 - 13

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011

In atentia secretarelor !

A aparut Legea cadru nr. 284 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice in M.O. nr. 877 din 28.12.2010 si Legea nr. 285 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice in M.O. 878 din 28.12.2010.

Va rog sa cititi cele doua legi cu atentie. Metodologia s-a publicat în M.O. 48/19.01.2011

Comp. salarizare

Respectarea OUG nr. 148/2005

 Va supunem atentiei scrisoarea  nr. 15726/2010 al  A.J.P.S. Covasna  , cu privire la respectarea OUG nr. 148/2005. Anexam si art 12 din OUG 148/2005. Rugam sa respectati legislatia in vigoare pentru a evita astfel de situatii.

Statistică "Necesar Cheltuieli Decembrie"

Tabelul cu cheltuieli de personal necesar pe luna decembrie completat veți trimite la adresa isjcovasna@gmail.com cu subiectul necesar_decembrie

TERMEN 18.11.2010 ora 11:00

 

Convocare ședință secretare

Pe data de 13.10.2010 (miercuri) la ora 10:00 la sediul ISJ Covasna în sala albastră va avea loc o sedință cu secretarele din centrele bugetare pe tema Statelor de Functii pe luna octombrie 2010 (exact ca si în anul trecut).

 

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare