Eşti aici

Salarizare

Gradație de merit

Avand in vedere  intrebarile  puse in legatura cu modul de calcul a GRADATIEI DE MERIT incepand cu data de 01.09.2010, Va reamintim ca baza legala in vigoare este ORDINUL nr. 1350/2007, care contine  macheta de calcul a salariului personalului didactic si al celui auxiliar).  Deci gradatia de merit se calculeaza in continuare la salariul de incadrare conform grilei de salarizare.

Solicitare date privind cabinete de medicină generală și dentară

Având în vedere O.U. 48/02.06.2010 art. 19 alin. 2 vă rugăm să completați tabelul atașat.

TERMEN 18.06.2010 ora 11:00

Statistică "Buget 2010"

Având în vedere întâlnirea de lucru din data de 17.05.2010,  alăturat vă transmitem spre completare tabelul de mai jos.

Notificare: Concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010

Potrivit graficului de desfăşurare a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010 , s-a afişat  la avizierul inspectoratului lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor.

Eventualele contestaţii  asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul inspectoratului în perioada 13-17 mai 2010. 

Statistică "Paznici, Portari"

Fiecare unitate va completa tabelul atașat și-l va trimite prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul portar_paza 

 

Statistica se referă la numărul de posturi.

 

TERMEN AZI 10.05.2010 ora 14:00!

Statistică "Cheltuieli personal cantine/internate"

 

In vederea efectuării unei analize privind fundamentarea cheltuielilor de personal pentru activitatea internate -cantină, pe anul 2010 din învățământul preuniversitar, conform adresei 185/DGEF/12.04.2010 unitățile cuprinse în tabel vor completa și trimite tabelul prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul emailului fiind chelt_cantina 

 

Doar cele 20 de unități menționate în tabel vor trimite situația. Dacă nu aveți cazul, completați cu 0.

Monitorul Oficial 195/29.03.2010

Vă supunem atenției din MO 195 Legea 49/2010 care modifică Legea 19/2000 și Legea 53/2003 (Codul Muncii)

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare