Eşti aici

Salarizare

Solicitare date privind cabinete de medicină generală și dentară

Având în vedere O.U. 48/02.06.2010 art. 19 alin. 2 vă rugăm să completați tabelul atașat.

TERMEN 18.06.2010 ora 11:00

Statistică "Buget 2010"

Având în vedere întâlnirea de lucru din data de 17.05.2010,  alăturat vă transmitem spre completare tabelul de mai jos.

Notificare: Concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010

Potrivit graficului de desfăşurare a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010 , s-a afişat  la avizierul inspectoratului lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor.

Eventualele contestaţii  asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul inspectoratului în perioada 13-17 mai 2010. 

Statistică "Paznici, Portari"

Fiecare unitate va completa tabelul atașat și-l va trimite prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul portar_paza 

 

Statistica se referă la numărul de posturi.

 

TERMEN AZI 10.05.2010 ora 14:00!

Statistică "Cheltuieli personal cantine/internate"

 

In vederea efectuării unei analize privind fundamentarea cheltuielilor de personal pentru activitatea internate -cantină, pe anul 2010 din învățământul preuniversitar, conform adresei 185/DGEF/12.04.2010 unitățile cuprinse în tabel vor completa și trimite tabelul prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul emailului fiind chelt_cantina 

 

Doar cele 20 de unități menționate în tabel vor trimite situația. Dacă nu aveți cazul, completați cu 0.

Monitorul Oficial 195/29.03.2010

Vă supunem atenției din MO 195 Legea 49/2010 care modifică Legea 19/2000 și Legea 53/2003 (Codul Muncii)

Evalurea corectitudinii predării datelor la statistica "Cheltuieli Personal"

Iarăși vă rugăm să vă uitați pe adresa 5214 din 2009 prin care v-am comunicat numărul de posturi APROBATE de către ISJ pentru anul școlar actual.

Ne referim la următoarele unități:

 

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare