Eşti aici

Salarizare

Respectarea OUG nr. 148/2005

 Va supunem atentiei scrisoarea  nr. 15726/2010 al  A.J.P.S. Covasna  , cu privire la respectarea OUG nr. 148/2005. Anexam si art 12 din OUG 148/2005. Rugam sa respectati legislatia in vigoare pentru a evita astfel de situatii.

Statistică "Necesar Cheltuieli Decembrie"

Tabelul cu cheltuieli de personal necesar pe luna decembrie completat veți trimite la adresa isjcovasna@gmail.com cu subiectul necesar_decembrie

TERMEN 18.11.2010 ora 11:00

 

Convocare ședință secretare

Pe data de 13.10.2010 (miercuri) la ora 10:00 la sediul ISJ Covasna în sala albastră va avea loc o sedință cu secretarele din centrele bugetare pe tema Statelor de Functii pe luna octombrie 2010 (exact ca si în anul trecut).

 

Vacante

Revenim la adresa noastra nr. 1209/19.03.2010, si Va reamintim ca in cursul anului 2010 comunicarea posturilor devenite vacante din cadrul centrelor financiare se face pe baza TABELULUI anexat cu adresa  mentionata, si nu pe baza unor adrese.

Gradație de merit

Avand in vedere  intrebarile  puse in legatura cu modul de calcul a GRADATIEI DE MERIT incepand cu data de 01.09.2010, Va reamintim ca baza legala in vigoare este ORDINUL nr. 1350/2007, care contine  macheta de calcul a salariului personalului didactic si al celui auxiliar).  Deci gradatia de merit se calculeaza in continuare la salariul de incadrare conform grilei de salarizare.

Solicitare date privind cabinete de medicină generală și dentară

Având în vedere O.U. 48/02.06.2010 art. 19 alin. 2 vă rugăm să completați tabelul atașat.

TERMEN 18.06.2010 ora 11:00

Statistică "Buget 2010"

Având în vedere întâlnirea de lucru din data de 17.05.2010,  alăturat vă transmitem spre completare tabelul de mai jos.

Notificare: Concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010

Potrivit graficului de desfăşurare a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010 , s-a afişat  la avizierul inspectoratului lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor.

Eventualele contestaţii  asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul inspectoratului în perioada 13-17 mai 2010. 

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare