Eşti aici

Statistică

IN ATENTIA UNITATILOR DE INVATAMAN

Vă postez situația statistică LV trimestrial pentru anul

2014 termen: data de 19 ultima lună din trimestru.

Pentru informații suplimentare sunați la tel.0267313509

sau 0740519522.

DATE STATISTICE

Vă rugăm să completați situația statistică S3- anual

termen 29 ianuarie 2014

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Finalizați urgent întroducerea datelor de început de an

școlar în BDNE.

Trimiteți urgent situația statiscă S 1 - lunar termen 13 ale lunii

NAVETISTI

Vă rugăm să ne transmiteți elevii și cadrele didactice care fac naveta

pe anul școlar 2013 - 2014. (autobuz, tren și microbuze școlare)

Situația se va completa pe nivel de centru financiar și se va trimite

prin email la adresa ambrusi@isj.educv.ro până pe data de 18.10.2013

Raportare Absenteism Lunar pentru anul școlar 2013-2014

 Absenteismul se colectează conform metodologiei pentru anul 2012.

 Macheta de pe platformă s-a schimbat, astfel se vor completa numărul de elevi la începutul semestrului.

În pași mari:

FOARTE, FOARTE URGENT !!!!!!!!!

Vă rugăm să verificați situația înscrierolor la clasele

pregătitoare an școlar 2013 - 2014. În cazul în care

sunt modificări comunicați urgent prin telefon  la

nr.0746210197 sau email ambrusi@isj.educv.ro.

Situația este necesară pentru finalizarea ghiozdanelor școlare

la Consiliul Județean Covasna.

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU AU DEPUS SC 0 SAU A FOST

TRIMIS PE NIVEL DE PJ URGENT SĂ TRANSMITĂ DIN NOU PE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (STRUCTURI) LA EMAILUL DE SUS ȘI

ULTERIOR ÎN SCRIS.

 

Situație înscrieri clasa pregătitoare/ clasa I

  S-a postat în Registrul On-Line o nouă solicitare statistică referitor la înscrierile în clasa pregătitoare și clasa I la data de 05.09.2013 

 Macheta conține un sheet separat pentru fiecare structură. Completați doar unde este cazul. Dacă nu aveți înscriși,  trimiteti macheta necompletată.

Date unități și directori

   S-a postat în Registrul On-Line o nouă solicitare statistică referitor la datele de identificare și de contact ale unităților și directorilor.

TERMEN: 06.09.2013 ora 10:00

SITUAȚII STATISTICE

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele situații statistice completate

pe fiecare unitate de învățământ, semnate și ștampilate:

       - SC-uri de sfârșit de an școlar 2013-2014, se completează

un singur caiet statistic pentru ficare nivel de învățământ, separat

clasele step by step. Termen 9 septembrie 2013 în 2 exemplare.

       - SC 0 început de an școlar 2013-2014, termen 16 septembrie 2013,

un singur exemplar.

FOARTE, FOARTE URGENT !!!!!!!!!

Vă rugăm să verificați cu atenție datele din tabelul excel,

în cazul în care sunt date eronate sunați la ISJ Covasna

tel.0267-312498 până la ora 12.

ÎN ATENTIA LICEELOR!!!!!!!!

Vă rugăm să ne transmiteți numărul elevilor care

au reușit la bacalaureat sesiunea iunie 2013 din

cadrul unității Dvs și au reușit la o facultate.

Nr. total elevi promovați_______________

        - din care:

       limba de predare română___________

       limba de predare maghiară__________

Nr. total elevi reușiți la facultate_____________

     - din care: (limba în care își cuntinuă studiile)

          limba de predare română______________

          limba de predare maghiară_____________

Situație înscrieri clasa a V-a

  S-a postat în Registrul On-Line o nouă solicitare statistică referitor la situația înscrierilor în clasa a V-a (pentru anul școlar 2013-2014).

Atenție macheta conține un sheet separat pentru fiecare structură arondată.

TERMEN: 25.07.2013 ora 12:00

Revenire SC 3b sf. sem. II URGENT!!!!

S-au făcut modificări la completarea SC 3b sf. sem. II,

s-a întrodus rândul clasa pregătitoare și vă rugum să completați,

cu maximă urgență.

FOARTE, FOARTE URGENT !!!!!!!!!

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU AU DEPUS SITUAȚIA

STATISTICĂ   -  LV- TRIMESTRIAL, SĂ TRIMITĂ URGENT LA

NR. DE FAX 0267 -311948 - termenul a fost 19.06.2013

SITUAȚII STATISTICE

Până pe data de 28.06.2013 vă rugăm să completați în aplicație, situația statistică

SC 3 b ( sf.sem.II ).

Comisiile BDNE vor opera doar partea "Caiete statistice" în cazul curent SC 3b (sf.sem.II).

Se vor completa toate câmpurile albe. Atenție la corelații!!!

CORELAȚII: cap. I   col.2.1 = col.3.1+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+7.1+9.1

                     cap.II  col. 4 = col. 5+6.1+6.2+7.1+7.2

                                 col. 7.2 = col. 7.2.1+7.2.2

Pagini

Subscribe to RSS - Statistică