Eşti aici

Statistică

Rezultate înscrieri grădinițe

După centralizarea datelor trimise de către unități avem următoarele cazuri:

Grădinițe fără nici un copil înscris:

 

Verificarea Situație ANRSPS

Fiecare unitate va verifica macheta atașată prezentei și în cazul în care apar diferențe între datele din machetă și situația reală, până la data de 18.05.2012 ora 10:00, veți raporta prin telefon la nr. 0267312498, datele actualizate.

Datele trimise după termenul de mai sus nu se vor lua în considerare.

URGENT! Colectarea datelor despre înscrieri în grădinițe

În vederea determinării numărului de posturi necesare în învățământul preșcolar vom colecta lista înscrișilor din unitățile/structurile de nivel preșcolar.

Pentru a ușura colecția datelor și a asigura acuratețea lor, unitățile vor folosi o aplicație dedicată.

Primul acces în aplicație se va face cu sirues-ul unității, după care parola se va schimba. Numele de utilizator rămâne codul sirues.

Ancheta statistica S 1 Lunar

Vă rugăm să trimiteţi urgent situaţia statistică S 1 - lunar la numărul de fax 0267-311948, la Direcţia Generală de Statistică.

Statistică: lista admișilor după etapa II a înscrierii copiilor în clasa pregătitoare și clasa I

Doar pentru cei care au diferențe între lista reală și lista din aplicație (exemplu gemeni care trebuie înmatriculați pe ultimul loc). Dacă nu aveți diferențe nu trebuie să trimiteti nimic.

TERMEN: AZI ora 13:00

După ora 13:00 se va afișa lista pe județ bazat pe listele primite

Stare Statistică "Reînscrieri Grupa Mare/Pregatitoare"

Pe data de 30.03.2012 ora 9:00 am primit statistica de la unitățile din tabel. Dublurile de cnp au fost eliminate. Rândurile incomplete au fost eliminate. După aceste corecturi starea este:

 

FOARTE URGENT!!!!!!!!!!!!!

Unităţile de învăţământ care nu au completat situaţia
statistică L V - trimestrial "Ancheta locurilor de muncă
vacante în trimestrul  I  2012" uregent să trimită la
Direcţia Judeţeană de Statistică, la fax nr.0267-311948

Atenționare statistică

Trimiteți urgent situația statistică LV-trimestrial la numărul de fax 0267-311948.

Vă reamintim că termenul de depunere pentru S1 - lunar este data de 13 a fiecărei luni

URGENT! Modificare termen verificarea denumirilor unităților de învățământ

Înainte de 21.03.2012 ora 14:00 fiecare unitate PJ va verifica denumirile propuse și în cazul în care doresc să efectueze corecții vor suna la numărul 0267312498.

Dacă nu ne comunicați propuneri de modificări, se consideră că ați acceptat denumirile recomandate din tabel.

Modificarea denumirilor unităților de învățământ

ÎN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Ca urmare a OMECTS nr.6564/2011 cu privire la noile denumiri ale unităţilor de învăţământ, anexăm lista reţelei şcolare din judeţul Covasna care cuprinde tabelul unităţilor de învăţământ cu noile denumiri.

Fiecare unitate de învăţământ să verifice datele postate pentru ca acestea să fie în concordanţă cu prevederile legii. Eventualele modificări/corecturi să ne fie semnalate urgent la tel. 0267312498.

ÎN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  FOARTE URGENT

  Vă rugăm să luaţi URGENT legătura cu Consiliul Local, din localitatea Dvs. pentru a ne transmite cât mai urgent Hotărârea Consiliului Local privind funcţionarea reţelei  şcolare pentru anul şcolar 2012 - 2013:

1. Şcoala Chichiş
2. Şcoala Dobârlău
3. Şcoala Bixad
4. Şcoala Dalnic
5. Şcoala Valea Mare
6. Şcoala Mereni
7. Şcoala Estelnic
8. Şcoala Baraolt
     Gr.Şc.Baraolt
    Grăd. Baraolt

Revenire statistică "Directori / Profesori responsabili"

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, "activitatea manageriala curenta a structurilor unitatilor de invatamant este asigurata de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unitatii de invatamant".

Coloana "Profesor coordonator" se referă la persoana desemnată.

Reorganizarea reţelei şcolare

ÎN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

                        FOARTE URGENT
 

La solicitarea MECTS vă rugăm să luaţi legătura urgent cu Consiliul Local
de care aparţine unitatea Dvs. în vederea transmiterii la ISJ Covasna a
hutărârilor consiliilor locale/judeţene privind oragnizarea reţelei şcolare,
în conformitate cu prevederile punctului 3, din cap.II al Notei MECTS cu nr.1942/2011.

Pagini

Subscribe to RSS - Statistică