Eşti aici

Precizări privind desfăşurarea olimpiadei de Lb. engleză, faza locală

În atenţia directorilor şi profesorilor de limba engleză


Subiectele pentru Olimpiada de limba engleză, faza locală se vor posta pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, vineri, 27 noiembrie 2009, orele 10.00.

Parola pentru dezarhivare se va solicita telefonic, inspectorului de specialitate, prof. Tanko Viorica (tel. 0741 08 09 80).
Din momentul deparolării subiectelor, responsabilii comisiilor metodice din şcolile organizatoare răspund direct de securitatea acestora şi de multiplicarea lor, conform necesarului.

Se vor califica la faza judeţeană elevii care au obţinut cel puţin media 8,50.

Tabelele nominale cu rezultatele tuturor elevilor participanţi se vor transmite în format electronic la adresa e-mail vioricatanko@yahoo.com şi pe suport de hârtie la secretariatul ISJ Covasna, în atenţia inspectorului de specialitate, împreună cu toate lucrările elevilor participanţi , până pe data de 7 decembrie 2009.

Insp. de specialitate

Tanko Viorica