Eşti aici

Înscriere în clasa a IX-a din învăţământul profesional şi dual pentru anul şcolar 2018-2019

În atenţia directorilor şcolilor gimnaziale, a absolvenţilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora precum şi a diriginţilor claselor a VIII-a

 

REF. Înscriere în clasa a IX-a în învăţământul profesional şi dual pentru anul şcolar 2018-2019

 

            În conformitate cu Calendarul de înscriere în învăţământul profesional şi dual (anexa 1 la OMEN nr. 4795/31.08.2017), în perioada 15 iunie- 3 iulie 2018 se desfăşoară următoarele activităţi:

15, 18, 19 iunie 2018

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a şi eliberează,  la cererea elevilor şi a părinţilor, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat.

Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţie sau repetenţie.

Absolvenţi claselor a VIII-a, împreună cu părinţii, asistaţi de diriginte, completează opţiunile în fişele de înscriere.

15, 18, 19 iunie 2018

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişelor de înscriere.

19 iunie 2018

Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional.

25-29 iunie 2018

Desfăşurarea probei suplimentare de admitere- numai la unităţile de învăţământ şi la calificările profesionale pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

29 iunie-2 iulie

Comunicarea rezultatelor de la proba suplimentară, depunerea şi rezolvarea contestaţiilor.

2 iulie 2018

Calcularea de către comisiile de admitere a unităţilor de învăţământ a mediilor finale de admitere.

3 iulie 2018

Validarea , de către comisia judeţeană de admitere, a candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat.

 

 

AtaşamentMărime
Fişier admitere in inv profesional 2018.docx621.04 KB