Eşti aici

CENTRALIZATOR PRIVIND RECOMANDĂRILE EMISE ÎN URMA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR

 îN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A MEMBRILOR COMISIILOR DE ÎNSCRIERE!

VĂ RUGĂM SĂ SELECTAŢI (ÎN BAZA ADRESELOR DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR) RECOMANDĂRILE (PRIVIND NIVELUL LA CARE URMEAZĂ SĂ FIE INSCRIŞI) PENTRU COPIII DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII DVS. ŞI SĂ AFIŞAŢI TABELUL LA UNIT. DE ÎNVĂŢĂMÂNT (inclusiv la structurile arondate). PENTRU DETALII SAU ÎN CAZ DE NECLARITĂŢI VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI INSP. DE SPECIALITATE ÎNV. SPECIAL SAU DIRECTORUL CJRAE.

VĂ MULŢUMIM!

INSPECTOR ŞCOLAR PTR. INV. SPECIAL

prof. BOKOR I. ATTILA