Eşti aici

Deblocare sau ștergere fișe de înscriere în grădinițe

Pentru orice operațiune de modificare a fișelor de înscriere/ reînscriere în grădinițe sau al planului de școlarizare pentru grădinițe vă rugăm să trimiteți fax la ISJ, către Comisia de Înscriere în Învățământul Preșcolar, în atenția D-lui Balázsi Szilárd cu următoarele detalii:

1. Invalidare fișe: specificați că se dorește invalidarea fișelor și transmiteți un tabel cu CNP-urile copiilor înscriși al căror cereri trebuie invalidate

2. Ștergere fișe: specificați că se dorește ștergerea fișelor și transmiteți un tabel cu CNP-urile copiilor înscriși al căror cereri trebuie șterse

3. Modificare locuri plan școlarizare: În cazul reînscrierilor dacă planul existent nu are locuri suficiente pentru a reînscrie toți copii transmiteți următoarele date:

Structura, Forma (normal/prelungit), Limba de predare, Nivelul* (mijlociu, mare), Nr. grupe existente și Nr. locuri existente iar evidențiat Nr. grupe dorite și Nr locuri dorite la planul respectiv.

Aceste cereri se aprobă fără probleme**, faxuri sunt necesare pentru a eficientiza procesul la nivel județean.

Operațiunile vor fi efectuate de regulă la ora 15:00 pentru faxurile primite pe parcursul zilei.

*Se pot suplimenta locuri și la grupa mică dar exclusiv la grupele combinate, conform legislației în vigoare grupele mici au limita de locuri fixată la 20

**Dacă suplimentarea de locuri presupune o majorare de la sub 20 locuri la peste 20 de locuri va trebui să cereți aprobarea ISG-ului de a constitui grupe supraefective, așadar aceste cereri vor fi operate doar după ce se primește acest accept.