Jelenlegi hely

Promovare elevi SIIIR

Vă rugăm să efectuați operațiunile de generare a formațiunilor și promovarea elevilor în SIIIR conform ghidului atașat.

Aceste operațiuni vizează doar PROMOVAREA elevilor așadar nu se aplică cazurilor de înscrieri (grădiniță, clasa preg), reînscrieri (grădinițe) și admiteri (liceu).

Înmatricularea acestor cazuri deosebite se va efectua doar după ce SIIIR va fi trecut în noul an școlar de obicei după 1 Septembrie.

La clasele unde cursurile nu s-au încheiat în iunie (profesional, postliceal), se aplică pasajul din Calendarul anexat la Metodologia SIIIR: Marcarea elevilor nepromovaţi și promovarea elevilor în anul şcolar următor se efectuează la maximum 5 zile lucrătoare după finalizarea cursurilor.

 

Referitor la transferuri:

Transferul între ani școlari se face prin dezasociere/asociere și NU prin transfer în SIIIR.

Transferul în SIIIR înseamnă transfer în timpul anului școlar, așadar orice transfer efectuat acum rezultă că elevul transferat NU a terminat clasa în unitatea de unde se transferează.

Vom reveni asupra transferului între ani școlari în septembrie.

 

ATENȚIE! La clasele terminale (VIII, XII, XIII) după promovare elevii automat vor fi dezasociați de la unitate astfel nu se mai pot efectua corecturi de CNP, nume etc.
Aveți deosebită atenție la acești elevi. În cazuri extreme se pot re-asocia la unitate la cazuri deosebite și astfel pot fi corectate dar de preferință nu ar trebui să se ajungă aici.